caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/221658/062722_Capatect_Klebe_und_Armierungsmasse_176_HU.png

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176

Ásványi alapú szárazhabarcs homlokzati hőszigetelő lapok ragasztására és üvegszövettel erôsített beágyazó rétegek elkészítésére Capatect Standard hőszigetelő rendszerekben.

Caparol / Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176

Alkalmazás

Speciális ásványi alapú, tulajdonságjavító adalékkal ellátott ásványi szárazhabarcs Capatect Standard homlokzati hőszigetelőrendszer lapjainak ragasztására, üvegszövet beágyazására.

Tulajdonságok

  • Hatékony vízpára áteresztő képesség
  • Könnyű feldolgozhatóság
  • Optimális szemcseméret
  • Ásványi kötőanyag lágyító adalékokkal
  • Hozzáadott adalékanyagok hidrofobizációhoz, könnyebb alkalmazáshoz és a tapadás javításához
  • Optimális szemcseösszetétel
  • Környezetbarát
  • Nem illetve nehezen éghető a Capatect Standard hőszigetelő rendszer felépítésének megfelelően.

Kiszerelés/csomagolási egység

25 kg, zsák

Színek

Szürke

Tárolás

Száraz, hűvös, fagymentes helyen. Közvetlen napfénytől óvni kell. Sértetlen, bontatlan csomagolásban 6 hónapig tárolható.

Hővezető képesség

≤0,35 W/mK

Legnagyobb szemcseméret

0,8mm

Külső és gyári minőség-ellenőrzés

ETA-18/0369
ETA-18/0370

Kiegészítő termék

Capatect Dämmkleber 175; Capatect Gewebe 650

Alkalmas alapfelületek

Tégla falazatok, beton, lőttbeton valamint vakolt falfelületek.

Alapfelület előkészítése

Az alapfelület legyen ép, tiszta, száraz és hordképes. A szennyező anyagokat (pld. zsaluolaj), kiugró habarcséleket és minden olyan anyagot mely csökkenti a tapadást, el kell távolítani. A hibás, pergő régi festékbevonatokat és vakolatokat el kell távolítani. A laza vakolat rétegeket le kell verni, megtisztítani és síkban kijavítani. Az erősen szívó, málló és porló felületeket a stabil rétegig meg kell tisztítani és Sylitol-Konzentrat 111-el alapozni.
A fogadó felület nem lehet víztaszító, az oldószeres vagy vizes diszperziós festékrétegeket távolítsuk el. Az erősen szívó alapokat szükség szerint alapozzuk!

Megfelelő maszkoló szalaggal védje az ablakpárkányokat és az egyéb homlokzatelemeket.

Felhasználás

Ragasztás:
Kb.: 4,5 – 6,0 kg/m2
Hozzávetőleges, tájékoztató érték mely függ az alapfelület minőségétől, tulajdonságaitól (pl.: egyenletlenség) és a felhordás módjától. Az adatok tájékoztató jellegűek, pontos értéket a helyszínen, próbafelhordással kell meghatározni.

Üvegszövettel erösített beágyazó réteg:
Kb.: 1,5 kg /m2 /mm
Polisztirol: 4,5 - 5,5 kg/m2
Kőzetgyapot: 5,0 - 6,0 kg/m2
Hozzávetőleges, tájékoztató érték mely függ az épülettel szemben támasztott követelményektől és a felhordás módjától.

Feldolgozási feltételek

Az alkalmazás és a száradás során az alapfelület, anyag és a környezet hőmérséklete +5 °C és +30 °C között legyen. Ne alkalmazza napsütötte alapfelületeken valamint erős szél, köd, eső, relatív magas páratartalom és fagyveszélyes időjárási körülmények között. Napsütötte időszakokban javasoljuk, hogy a termék felhordása mindig a napsütötte oldalt követve történjen. Figyeljünk az éjszakai fagyokra!

Száradás/száradási idő

20 oC-on és 65% relatív páratartalom mellett a ragasztó 2-3 nap elteltével teljesen megkötött és terhelhető. Hűvös időjárás körülmények esetén lassabb száradással kell számolni. A dübelezést csak a ragasztó teljes megkötése után végezzük.


Szerszámok tisztítása

Használatot követően azonnal vízzel.

Az anyag elhelyezése

A zsákonként szükséges vízmennyiséget (kb. 5-6 liter) egy megfelelő edénybe önteni és a Capatect Dämmkleber 175 szárazhabarcsot lassan hozzáadagolni. Erős, lassan forgó keverővel (kézi keverőgéppel vagy horizontális gépi keverővel) csomómentes masszává keverni, majd 10 percig dagadni hagyni, ezt követően ismételten átkeverni és kismennyiségű vízzel a konzisztenciát beállítani. A feldolgozhatósági idő kb 2,0 óra az időjárási körülményektől függően. A már szilárduló anyagot vízzel ismét fellazítani nem lehet!
Törekedjünk arra, hogy mindig csak egész zsákot keverjünk!

Beágyazó réteg

Capatect polisztirol homlokzati hőszigetelő táblák egyenetlenségeit kézi vagy gépi polisztirol csiszolóval egyenlítsük ki. A csiszolás következtében keletkezett port el kell távolítani. Az élvédők és átlós erősítő hálók felragasztását követően a bekevert Klebe- und Armierungsmasse 176 ragasztómasszát a Capatect Gewebe 650 üvegszövet háló szélességében kell felhordani. Mindig használjunk a beágyazó rétegnek megfelelő fogas glettvast. Az üvegszövet hálót 10 cm-es átfedésekkel nyomjuk bele az ágyazórétegbe. Ezt követően még nedvesen elsimítjuk, hogy az üvegszövet teljesen fedve legyen. Az üvegszövet hálót az ágyazó réteg külső egyharmadában kell elhelyezni, a névleges rétegvastagság legalább 3,5 - 5mm legyen.

A ragasztást követően a Capatect ásványi homlokzati hőszigetelő táblák egyenletlenségeit vékony kiegyenlítő réteggel egyenlítsük ki. Erre a célra Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 habarcsot használjuk. Az élvédők és átlós erősítő hálók felragasztását követően a bekevert Klebe- und Armierungsmasse 176 ragasztómasszát a Capatect Gewebe 650 üvegszövet háló szélességében kell felhordani. Mindig használjunk a beágyazó rétegnek megfelelő fogas glettvast. Az üvegszövet hálót 10 cm-es átfedésekkel nyomjuk bele az ágyazórétegbe. Ezt követően még nedvesen elsimítjuk, hogy az üvegszövet teljesen fedve legyen. Az üvegszövet hálót az ágyazó réteg külső egyharmadában kell elhelyezni, a névleges rétegvastagság legalább 5mm legyen.

A beágyazott felület simításához használjunk rozsdamentes spatulyát, "lepkét".

Hőszigetelő lap ragasztó

A Capatect homlokzati hőszigetelőlemezekre a Klebe- und Armierungsmasse 176-t un. pont-perem ragasztásos módszer alkalmazásával kell felhordani. A tábla szélére 5cm széles egybefüggő csíkot, a tábla közepére 3 tenyér nagyságú pontot kell felhordani, hogy a ragasztó érintkezési felülete legalább 40%-ot érjen el. Ásványgyapot lemezek esetében a tapadás javításának érdekében a ragasztót vékonyan fel kell húzni a ragasztandó felületre, majd enyhe nyomással a szálak közé kell préselni (tapadóhíd kialakítása). Ezt követően a ragasztás ugyanúgy folytatható, mint a polisztirol hőszigetelő tábla esetében. A ragasztó nem alkalmazható a lapok peremeire! A ragasztást alulról, felfelé haladva átlapolva végezzük törekedve az 50% fedésre.
Az ún. "pont-perem" ragasztási technikával maximum 1cm falazat- és homlokzat egyenletlenségek javíthatók. Ügyeljen a hőszigetelő táblák megfelelő vízszintes és függőleges felhelyezésére, a lábazati indítósín pontos rögzítésére. A „bőrösödést” elkerülve mindig annyi Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176-t keverjen be amennyi a ragasztandó táblákhoz szükséges. A száradás időtartama alatt a felületet esőtől, fagytól védeni kell.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Gyermekektől elzárandó. A termék használata és száradása során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. A feldolgozás közben ne egyen, igyon vagy dohányozzon. A termék vízzel szemben lúgos reakciót mutat. Bőrírtációt okoz. Súlyos szemkárosodást okoz.
Viseljen védőkesztyűt / szemvédőt / arcvédőt.

HA BŐRRE KERÜL: bő vízzel és szappannal mossa le. HA SZEMBE KERÜL: vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencséket majd folytassa az öblítést, illetve forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy szakorvoshoz. LENYELÉS esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy szakorvoshoz. Bőriritáció esetén forduljon szakorvoshoz.
Szennyezett, koszos munkaruházatot vegye le és mossa ki az újbóli viselet elött. A termék allergiás reakciót váltható ki. Bővebben lásd: Biztonsági Adatlap.

Ártalmatlanítás

Az anyagot és az összes kapcsolódó csomagolást biztonságos módon, a helyi hatóságok követelményeinek megfelelően kell ártalmatlanítani. Csak teljesen üres zsákokat lehet újrahasznosítani. Megkötött anyagmaradék építési, bontási, kommunális hulladékként ártalmatlanítható.
Nem juthat csatornarendszerbe, nyílt vizekbe és talajba.

Különös figyelmet kell fordítani a telephelyből- és építési helyszínről származó hulladékok eltávolítására a helyi hatóságok követelményeinek és eljárásainak megfelelően.

Biztonsággal kapcsolatos adatok / veszély és szállítási címkézés

Cementet tartalmaz.
Lásd a Biztonsági adatlapot.

További részletek

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok előkészítésével. Abban az esetben, ha a jelen műszaki információ nem tartalmazza az adott alapfelületet, szükséges cégünkkel ill. tanácsadóinkkal felvenni a kapcsolatot. Örömmel állunk rendelkezésre részletes, az adott objektumra vonatkozó szaktanácsadással.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki információ

Product recommendation:

Capatect Dämmkleber 175

Capatect üvegháló 650

Capatect Diagonálháló 651/00

Capatect Acryl Fassadenputz W

Capatect Silikon Fassadenputz W