caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/18098/020133_SAP-057521_12,5_L_Caparol-Filtergrund_grob.png

Filtergrund grob

Környezetbarát, beltéri, szigetelő alapozó bevonat nikotin-, víz-, korom- és zsírfoltokkal szemben a rákövetkező struktúrbevonat előtt.

Alkalmazás

Beltérben alkalmazható pigmentált, diszperziós, szigetelő alapozó nikotin-, korom- és megszáradt vízfoltokkal szennyezet falfelületek lekötésére és szigetelésre a rákövetkezendő fedőbevonatot megelőzően. A Filtergrund grob (durva szemcsézettségű) fehér-transzparens alapozó termék, amely láthatóan, de oldhatatlanul képes megkötnii az elszíneződéseket, áthatoló szennyeződéseket és foltokat.
Emellett a Filtergrund grob alapozóként biztosítja a megfelelő, magas tapadást a rákövetkező strukturált bevonatok alkalmazását megelőzően, mint pl.: Capatect struktúrvakolatok, Capatect lábazati vakolatok, Capadecor VarioPutz és Capafloc Vario termékek.

Tulajdonságok

  • Vízzel hígítható, környezetbarát
  • Magas szigetelő- és foltgátló hatás
  • VOB szerinti szigetelőanyag
  • Megköti a szennyeződéseket és az elszíneződéseket
  • Diffúzióképes
  • Hatékony tapadás
  • Könnyen alkalmazható

Bázis

Műanyag diszperzió DIN 55 945 szerint.

Kiszerelés/csomagolási egység

Vödör
12,5 l

Színek

Fehér-transzparens.

Színezés: max 5 % CaparolColor Vollton- és Abtön vagy Amphicolor Vollton- und Abtön színezőfesték hozzákeverésével. Nagyobb arányú színezés gátolhatja a megfelelő szigetelő hatást.

Tárolás

Hűvös, de fagymentes helyen.

Sűrűség

Kb.: 1,2 g/cm3

A termék felhasználási területe a 606. számú Műszaki Információban definiáltak alapján.

Beltér 1Beltér 2Beltér 3Kültér 1Kültér 2
+++
(–) nem alkalmazható / (○) korlátozottan alkalmazható / (+) alkalmazható

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelület legyen stabil, szilárd, száraz, valamint tiszta és minden olyan anyagtól mentes, mely csökkenti a megfelelő tapadást. Vegye figyelembe a német VOB C részét, a DIN 18 363 3. bekezdését. Kérjük, olvassa el a 650. számú (Alapfelületek és azok előkezelése) műszaki adatlapunkat a különféle felületek alkalmasságról és a szükséges előkezelésről.

Alapfelület előkészítése

Mossa le vízzel a nikotin-, korom- és zsírfoltokat / zsírszennyeződéseket háztartási zsíroldó tisztítószer hozzáadásával majd hagyja alaposan megszáradni. Megszáradt vízfoltokat tisztítsa meg egy száraz súrolókefével. Az erősen nedvszívó felületeket alapozza OptiSilan vagy CapaSol alapozó termékekkel.

A felhasználás módja

A Filtergrund grob alkalmazható ecsettel, kefével, hengerrel és megfelelő gépi szóróberendezéssel.

Bevonatrendszer

Alapozórétegként alkalmazzon hígítatlan Filtergrund grobot amelyet hagyjon alaposan, legalább 12 órán át megszáradni. Az alapozott felületre rákövetkezendő rétegként felhasználható vízzel hígítható Capatect struktúrvakolat, Capatect lábazati vakolat, Capadecor Varioputz vagy Capafloc Vario termékek a műszaki adatlapban leírtak szerint.

Felhasználás

Kb. 200-250 ml/m2 rétegenként az alapfelület nedvszívásától, egyenletlenségétől és a felhasználás módjától függően. Durva felületen értelemszerűen több. A pontos felhasználást a kivitelezés helyszínén próbafelhordással kell meghatározni.

Feldolgozási feltételek

A feldolgozás és a száradás során a környezetnek, az anyagnak és a felületnek +5 °C és +30 °C hőmérséklet között kell lennie. Az optimális szigetelési hatás elérése érdekében minimum +16 °C hőmérséklet szükséges.
A Filtergrund grob megfelelő funkcionalitása csak abban az esetben garantált, amennyiben a hőmérséklet lehetővé teszi a gyors száradást. Egyéb esetben a megfelelő szigetelőhatás érdekében forrólevegő befúvóval kell segíteni az alapozott felület száradását.

Száradás/száradási idő

+20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett kb. 12 óra után újra felhasználható. Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalomnál a száradási idő arányosan növekszik.

Szerszámok tisztítása

Használatot követően azonnal vízzel.

Megjegyzés

A Filtergrund grob speciális összetétele és tulajdonságai miatt más anyagokkal nem keverhető. Nem alkalmazható nagyon magas páratartalmú nedves helyiségekben, mint pl. pékségek, hentesek.
Azon helyiségekben, ahol élelmiszereket állítanak elő, tárolnak vagy értékesítenek az alkalmazást követően legalább 3 napig, alapos szellőztetés szükséges, mielőtt a felújított helységek ismételten használatba kerülnének.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Allergiás bőrreakciót válthat ki. A használat és a száradás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. A por/köd/permet belélegzése tilos. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. Használjon A2 / P2 kombinált szűrőt. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Nem juthat a csatornarendszerbe, nyílt vizekbe és a talajba.
Tartalmaz: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on.

Ártalmatlanítás

Az anyagot és az összes kapcsolódó csomagolást biztonságos módon, a helyi hatóságok követelményeinek megfelelően kell ártalmatlanítani. Újrahasznosításhoz csak teljesen üres kiszerelést szabad szelektív hulladék feldolgozóba leadni. Folyékony anyagmaradékot régi bevonatok (festék, vakolat) gyűjtőhelyén kell ártalmatlanítani, beszáradt anyagmaradékot építési, bontási, kommunális hulladékként vagy háztartási hulladékként ártalmatlanítható.

EU határérték a VOC tartalomra

EU határérték erre a termékre (kategória A/g): 30 g/l (2010). Ez a termék max. 25 g/l VOC-t tartalmaz.

Termékkód festékek és zománcok

M-GP01

Összetevők feltüntetése - nyilatkozat

Poliakrilátgyanta diszperzió, titán-dioxid, kalcium-karbonát, szilikátok, víz, alifás anyagok (<2%), adalékanyagok, tartósítószerek (metil-izotiazolinon, benzizotiazolinon).

További részletek

Lásd a biztonsági adatlapot.

Műszaki tanácsadás

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok előkészítésével. Abban az esetben, ha a jelen műszaki információ nem tartalmazza az adott alapfelületet, szükséges cégünkkel ill. tanácsadóinkkal felvenni a kapcsolatot. Örömmel állunk rendelkezésre részletes, az adott objektumra vonatkozó szaktanácsadással.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu