caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/173838/052604_histolith_renovierspachtel_2015_HU.png

Histolith Renovierspachtel

Ásványi finomhabarcs vakolatjavításhoz, kül- és beltéri használatra.

Alkalmazás

A Histolith® Silikat-Renovierspachtel alkalmas a sérült vakolatok javításához és síkba gletteléséhez. Beágyazott hálóval repedezett vakolatok javításához is alkalmazható.

Tulajdonságok

  • Ásványi, PII habarcs csoport
  • Magas vízpára-áteresztő képességű
  • Nem duzzadó
  • Nedvesen filcezhető
  • Finomszemcséjű, szemcseméret maximum 0,5 mm
  • Vízpára-diffúziós ellenállási szám μ<12
  • Kézi és gépi úton is feldolgozható

Bázis

Ásványi kötőanyag és ásványi kiegészítők.

Kiszerelés/csomagolási egység

25 kg-os zsák

Színek

Natúr fehér

Tárolás

Szárazon legalább 6 hónap a gyártási dátumtól számítva, 6 hónap kromátszegény.

Megjegyzés

Védelmi intézkedések:

A bevonandó felület környékét gondosan takarjuk le, különösen az üveg-, kerámia-, lakkozott-, klinker-, természetes kő-, fém-, fa felületeket.

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelületnek szilárdnak, hordképesnek, szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve száraznak kell lennie. ÖNORM B 2230, 2. részre ügyeljünk.

Alapfelület előkészítése

Hordképes vakolatok a PII és a PIII habarcscsoportokból:

A felületet jól megtisztítjuk. A kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk. A felületen homokosan porló vakolatokat az alapfelület szívóképességétől függően 2:1-től 1:1-ig arányban vízzel hígított Histolith® Silikat-Fixativ-al alapozzuk.

Repedezett vakolt felületek:

Csak a már végleges, nem aktív repedéseket tartalmazó vakolt felületek alkalmasak. Nem alkalmazható az aktív repedésekkel bíró felülteken. Az üregeket amennyiben szükséges megszüntetjük, a sérüléseket Histolith® Renovierspachtel-el kitöltjük. A mélyebb kitöréseket (20 mm felett) Histolith® Trass-Porengrundputz-al javítjuk ki.

Hordképes régi bevonatok:

A felületet jól megtisztítjuk. Capatect Putzgrund-al egy alapozóréteget viszünk fel.

Anyag előkészítés

A Histolith® Renovierspachtelt kézi vagy gépi (vakológép) erővel is feldolgozható. Kézi feldolgozás esetén a bekevert anyagot kb. 5 percig hagyjuk összeérni, majd egyszer röviden ismét átkeverjük. A konzisztenciát adott esetben vízzel állíthatjuk.

Vízigény: kb. 5-6 liter/zsák

Feldolgozási idő (nyitott idő): kb. 90 perc, +20 °C és 65 %-os relatív páratartalomnál.

A felhasználás módja

A felhordás rozsdamentes simítóval és kanállal vagy megfelelő vakológéppel végezhető. Szintezés és egy rövid meghúzási idő után szivacssimítóval filcezzük vagy rozsdamentes glettvassal gletteljük. Maximális rétegvastagság munkafázisonként: felületen 10 mm, elszórt üregeknél és kitöréseknél 20 mm.

Hálós beágyazás: A Histolith® Renovierspachtelt kb. 4 mm-es vastagságban felhúzzuk. A Capatect üveghálót 10 cm-es átlapolással felhelyezzük és határozottan belenyomjuk. Ezután a teljes felületet 2 mm vastagságban él/váll mentesen átgletteljük. Amennyiben filcezett felületre van szükségünk, 24 órás várakozási idő után egy második kb. 3 mm vastag réteget hordunk fel és egy rövid meghúzási idő után egyenletesen filcezzük.

Bevonatrendszer

A Histolith® Renovierspachtel minden Histolith® homlokzatfestékkel bevonható. A vakolat felületét előtte Histolith® Fluat-al bevonjuk és utána lemossuk.

Felhasználás

Kb. 1300-1500 g/m2/mm rétegvastagságnál (szárazanyag), az alapfelület struktúrájától függően. A pontos értékeket minden esetben - az adott objektumon történő - próbafelhordással lehet megállapítani.

Feldolgozási feltételek

A feldolgozás alsó hőmérséklethatára: +5 °C környezet és alapfelület hőmérséklet.

Száradás/száradási idő

+20 °C és 65% relatív páratartalomnál 7 nap után átfesthető.

Szerszámok tisztítása

Használat után rögtön vízzel.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Izgatja a légutakat és a bőrt – Súlyos szemkárosodást okozhat – Porát nem szabad belélegezni – Kerüljük a szemmel való érintkezését – Szemmel való érintkezés esetén azonnal és alaposan mossuk ki vízzel és konzultáljunk orvossal – Bőrrel való érintkezés esetén a szennyezett, átitatott ruhát azonnal vegyük le és a bőrt azonnal sok vízzel és szappannal mossuk le – A munka során védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget/arcvédőt használjunk – Ezt a terméket és a termékkel érintkező csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

Ártalmatlanítás

Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki információ