caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/173824/052595_mineralin_fein_HU.png

Histolith Mineralin FEIN

Finom állagú, kül- és beltéren használható, felületet töltő alapozó-, köztes- és fedőbevonatokhoz. Szilikátbázisú, kettős kovásodású.

Alkalmazás

Finom állagú, töltő, struktúrát egalizáló és zsugorodási repedéseket feltöltő,(iszapoló) bevonatokhoz, kül- és beltéri használatra.

Tulajdonságok

  • Fényálló ásványi pigmentáció
  • Zsugorodási repedéseket feltöltő (iszapoló)
  • Magas időjárás-állóságú
  • Magasabb eső elleni védelem, víztaszító, w-érték = 0,1 [kg/(m2 · h 0,5 )], megfelel a DIN EN 1062 szerinti ”alacsony vízáteresztő” értéknek
  • Vízpára áteresztő képesség, sd-H2O érték <0,14 m, megfelel a DIN EN 1062-2 szerinti „magas” osztályúnak
  • Magas CO2 áteresztő képesség
  • Kvarcitos, kovásodásra képes összetevőt tartalmaz, ezért kettős kovásodású
  • Nem éghető

Bázis

Káli vízüveg, fényálló ásványi pigmentek, ásványi töltőanyagok, Akrilgyanta (< 5 %).

Kiszerelés/csomagolási egység

20 kg

Színek

Fehér

Kérésre gyári színezés többféle színárnyalatban. Gépi színezés ColorExpress rendszerben szervetlen színezőpasztákkal lehetséges. Egyedi és helyszíni színezés Histolith®Volltonfarben SI –vel lehetséges.

Fényességi fok

Matt (szövet matt)

Tárolás

Hűvös fagymentes helyen. Az anyag csak műanyag edényben tárolható.

Sűrűség

Kb. 1,58 g/cm³

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelületnek szilárdnak, hordképesnek, szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve száraznak kell lennie. ÖNORM B 3430, 1. részre ügyeljünk.

Alapfelület előkészítése

Kültéri felületek

Új vakolatok a PIc, PII és a PIII habarcs-csoportokból:

A bevonat felhordása előtt az új vakolatok esetében szükséges várakozási időket tartsuk be, a PI habarcs-csoportoknál minimum 4 hét, a PII és PIII habarcs-csoportoknál minimum 2 hét. A nem megfelelő száradásból adódó foltokat (Sinterhaut) Histolith® Fluat-al kezeljük.

Régi bevonat nélküli vakolatok és régi ásványi bevonatok:

A felületet jól megtisztítjuk. A kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk. A felület szívóképességétől függően 2:1-től 1:1-ig arányban vízzel hígított Histolith® Silikat-Fixativ-al egy alapozóréteget vigyünk fel.

Vakolatjavítások:

A javítóvakolatnak anyagában és struktúrájában meg kell felelnie a régi vakolatnak. A javítóvakolásnak a bevonat felhordása előtt már kellően jól megkötöttnek és kikeményedettnek kell lennie. Minden vakolatjavítás Histolith® Fluat-al bevonandó és átmosandó.

Téglafalazatok:

Csak szívóképes téglából álló falazatok alkalmasak. Klinker és erősen kiégetett tégla nem alkalmas. Egy próbafelületet kijelölünk, ahol a hordképességet ellenőrizzük. A felületet jól megtisztítjuk. A sérült fugahabarcsot kijavítjuk. Az alapfelület szívóképességétől függően 2:1-től 1:1-ig arányban vízzel hígított Histolith® Silikat-Fixativ-al alapozzuk.

Természetes kövek:

Csak szívóképes felületű természetes kövek alkalmasak. Egy próbafelületet kijelölünk, ahol a hordképességet ellenőrizzük. A felületet jól megtisztítjuk. A kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk. A homokosan porló természetes kőfelületeket előbb Histolith® Steinfestiger-el stabilizáljuk.

Figyelem:

A természetes köveknél a vízben oldódó összetevők a bevonat felületén „kivirágozhatnak”, foltosodást okozhatnak.

Algás vagy gombás felületek:

Az algás illetve gombás felületeket nedvesen letisztítjuk. A felületet a megszáradása után Capatox-al kezeljük, majd ismét hagyjuk megszáradni.

Beltéri felületek

Új vakolatok a PIc, PII és a PIII habarcs-csoportokból:

A felületet 2-4 hétig száradni hagyjuk. A nem megfelelő száradásból adódó foltokat (Sinterhaut) Histolith® Fluat-al kezeljük.

Gipszvakolatok a PIV habarcs-csoportból:

Szilárd vakolat esetében: Alapozás Histolith® Weißgrund-al. Lágy gipszvakolat esetében Histolith® Spezialgrundierung-al megerősítjük. A száradási foltokat (Sinterhaut) lecsiszoljuk és portalanítjuk, Histolith® Spezialgrundierung-al alapozzuk. Miután kellően jól megszáradt minden esetben Histolith® Weißgrund köztesréteget viszünk fel.

Gipszlapok:

A glettelési vállakat lecsiszoljuk, Histolith® Weißgrund.al alapozzuk. Lágy gipszglett esetében Histolith® Spezialgrundierung-al megerősítjük, Histolith® Weißgrund-al alapozzuk. Azokat a lapokat, amelyek vízben oldódó, elszíneződést okozó anyagokat tartalmaznak Primalon Filtergrund fein-el alapozzuk.

Gipsz építőlapok:

Histolith® Weißgrund-al alapozzuk.

Beton:

Az esetlegesen meglévő zsaluforma leválasztó anyagokat eltávolítjuk.

Téglafalazatok:

A felületet jól megtisztítjuk. A sérült fugahabarcsot kijavítjuk. A vízben oldódó, elszíneződést okozó anyagokat tartalmazó téglákat Primalon Filtergrund fein-el alapozzuk.

Régi hordképes, matt diszperziós festékbevonatok:

A felületet jól megtisztítjuk.

Enyves festékbevonatok:

Alaposan lemossuk, Histolith® Spezialgrundierung-al alapozzuk.

Penészes felületek:

A penészes felületeket lemossuk. A felületet a megszáradása után Capatox-al kezeljük, majd ismét hagyjuk megszáradni.

A felhasználás módja

A műemlékvédelem alatt álló épületek esetében javasolt az ecsettel/kefével való felhordás.

Bevonatrendszer

Gyengén és egyenletesen szívóképes alapfelületek:

Alapozó és fedőbevonat, maximum 5%-ban Histolith® Silikat-Fixativ-al hígítva.

Erősen és egyenetlenül szívóképes vagy a felületen homokosan porlóásványi alapok:

Egy alapozó bevonat Histolith® Silikat-Fixativ-al az alapfelület szívóképességétől függően 2:1-től 1:1-ig arányban vízzel hígítva. Egy köztesbevonat Histolith® Mineralin fein-al maximum 5 % Histolith® Silikat-Fixativ-al hígítva. Egy fedőbevonat Histolith® Mineralin fein-al maximum 5 % Histolith® Silikat-Fixativ-al hígítva. Alternativ fedőbevonat lehet Histolith® Außenquarz illetve beltéren. Histolith® Bio Innensilikat vagy Histolith® Raumquarz.

Felhasználás

Kb. 300-400 g/m2 rétegenként, az alapfelület szívóképességétől függően. Irányadó, de nem garantálható értékek. A pontos értékeket minden esetben - az adott objektumon történő - próbafelhordással lehet megállapítani.

Feldolgozási feltételek

Az alapfelület, az anyag és a levegő hőmérséklete a feldolgozás és a száradás alatt:

+7 °C alatt, illetve közvetlen napsugárzás, eső vagy erős szél esetén nem feldolgozható. Ügyeljünk az éjszakai fagyveszélyre.

Száradás/száradási idő

+20 °C és 65% relatív páratartalomnál 12 óra száradási időt tartsunk a következő bevonat felvitele előtt. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb levegő páratartalom ezt az időtartam értéket megnöveli.

Szerszámok tisztítása

Használat után rögtön vízzel.

Megjegyzés

A látható átfedések elkerülése érdekében „nedves a nedvesre” technikával hordjuk fel. Nem alkalmazható víznek kitett lejtős vagy vízszintes felületeken. A feldolgozást közvetlen napsugárzás, magas hőmérséklet, erős szél, extrém magas páratartalom, ködpára, eső esetén kerüljük. Szükség esetén védőhálót vagy ponyvát alkalmazzunk.

Védelmi intézkedések:

A bevonandó felület környékét gondosan takarjuk le, különösen az üveg-, kerámia-, lakkozott-, klinker-, természetes kő-, fém-, fa felületeket.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Ez a termék nem veszélyes a vegyi anyagokra vonatkozó jogi rendelkezések szerint és ezért jelölést nem kötelező alkalmazni. Emellett mégis kérjük, hogy ügyeljen a kémiai anyagoknál szokásos általános elővigyázatossági és higiéniai intézkedések betartására. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Hosszabb bőrkontaktus vagy szembejutás esetén irritációt okozhat. Az érintett területet azonnal és alaposan mossuk le vízzel.

Ártalmatlanítás

Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

EU határérték a VOC tartalomra

Ezeknél a terméknél (Kat. A/a) 30 g/l. Ez a termék kevesebb mint l g/l VOC-t tartalmaz.

További részletek

Hulladék kulcsszám: 52404 (ÖNORM S 2100 szerint)

EWC/EAK: 08 01 12

Vízveszélyeztetési osztály: 1. osztály, a vizeket enyhén veszélyezteti.

A teljesen beszáradt termékmaradványok építési hulladékként deponálhatóak.

Biztonsági adatlap: A biztonsági adatlap a www.caparol.hu oldalról tölthető le.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki információ