caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/173819/052590_fassadenkalk_HU.png

Histolith Fassadenkalk

Időjárásálló homlokzati mészfesték, mészhidrát bázison lenolajjal kiegészítve.

Alkalmazás

Eredeti hatású kültéri mészbevonatok kialakításához, kimondottan műemléképületekhez. Különösen alkalmas a mészben gazdag vakolatokhoz, továbbá a régi szívóképes ásványi bevonatok renoválásához.

Tulajdonságok

  • Időjárásálló
  • Fényálló pigmentáció
  • Magas vízpára áteresztő képességű sd érték=0,03 m
  • Nem hidrofóbizáló
  • Felületi feszültségben szegény

Bázis

Fehérmész, ásványi pigmentek és töltőanyagok, alacsony szerves összetevő tartalom (< 5%) az időjárás állóság és a feldolgozhatóság javítása céljából. (többek között Lenolaj)

Kiszerelés/csomagolási egység

18kg, 150kg

Színek

Fehér

Kérésre gyári színezés többféle színárnyalatban. Az egybefüggő felületek záró bevonatánál csak azonos gyártási számú termékeket használjunk vagy eltérő gyártási szám esetén a termékeket keverjük össze. Egyedi és helyszíni színezés mészálló színező festékkel és száraz pigmentekkel lehetséges. A pigment összeegyeztethetőséget előtte egy próbával kell ellenőrizni.

Fényességi fok

Matt (szövet matt)

Tárolás

Hűvös fagymentes helyen.

Sűrűség

Kb. 1,5 g/cm³

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelületnek szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve száraznak kell lennie. ÖNORM B 2230, 2. részre ügyeljünk.

Alapfelület előkészítése

Új vakolatok a PI, PII és a PIII habarcs-csoportokból:

A bevonat felhordása előtt az új vakolatok esetében szükséges várakozási időket tartsuk be, a PI habarcs-csoportoknál minimum 4 hét, a PII és PIII habarcs-csoportoknál minimum 2 hét. A nem megfelelő száradásból adódó foltokat (Sinterhaut) Histolith® Fluat-al kezeljük. Alternatív lehetőség a Histolith® Fassadenkalk –nak a még nedves vakolatra történő felhordása (freskal) a vakolat felvitele után kb. 24 órával. Ennél a feldolgozási technikánál a színezett bevonatok esetében lehetséges az árnyaltbeli eltérések és foltosodás kialakulása.

Régi bevonat nélküli vakolatok és régi ásványi bevonatok:

A felületet jól megtisztítjuk. A kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk.

Vakolatjavítások:

A javítóvakolatnak anyagában és struktúrájában meg kell felelnie a régi vakolatnak. A javítóvakolásnak a bevonat felhordása előtt már kellően jól megkötöttnek és kikeményedettnek kell lennie. Minden vakolatjavítás Histolith® Fluat-al bevonandó és átmosandó.

Természetes kövek:

Csak a szívóképes természetes kövek a megfelelő alapfelületek. Lehetőség szerint egy próbafelhordással ellenőrizzük a felület alkalmasságát. A felületet alaposan tisztítsuk meg, a kevésbé szilárd részeket távolítsuk el. A homokosan porló természetes kőfelületeket Histolith® Steinfestiger-el stabilizáljuk.

Figyelem:

A természetes köveknél a vízben oldódó összetevők a bevonat felületén „kivirágozhatnak”, foltosodást okozhatnak.

Algás vagy gombás felületek:

Az algás illetve gombás felületeket nedvesen letisztítjuk. A felületet a megszáradása után Capatox-al kezeljük, majd ismét hagyjuk megszáradni.

Impregnálás:

Nagyobb csapóeső vagy felfröccsenő víz terhelés esetén a bevonat tartósságát Histolith® Fassadenschutz -al történő impregnálással javíthatjuk. Az impregnálás legalább 7 napos várakozási idő után lehetséges.

A felhasználás módja

A műemlékvédelem alatt álló épületek esetében javasolt az ecsettel/kefével való felhordás.

Bevonatrendszer

Az alapfelület sikeres előkészítése után egy alapozó és egy fedőbevonatot viszünk fel, amit az alapfelület szívóképességétől függően maximum 10%-ig vízzel hígítunk. Az erősen és egyenetlenül szívó alapfelületeket előtte Histolith® Silikat-Fixativ-al alapozzuk, amit az alapfelület szívóképességétől függően 2:1 –től 1:1 arányig vízzel hígítunk.

Felhasználás

Kb. 150-200 ml/m2 sima alapfelületen bevonatonként. Egyenetlen felületnél értelemszerűen több. A pontos anyagfelhasználást az adott objektumon történő próbafelhordással lehet megállapítani.

Feldolgozási feltételek

+8 °C környezet és alapfelület hőmérséklet.

Száradás/száradási idő

20 °C és 65% relatív páratartalomnál 4–6 óra után felületszáraz, 24 óra után átfesthető, 3 nap után esőálló. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb levegő páratartalom ezeket az időtartam értékeket megnöveli.

Szerszámok tisztítása

Használat után rögtön vízzel.

Megjegyzés

Az alapfelület jellegétől és az időjárási körülményektől függően színárnyalatbeli különbségek és foltok jelenhetnek meg. Ajánlott egy próbafelület elkészítése, amivel egyidejűleg az alapfelület alkalmassága is meghatározható. A látható átfedések elkerülése érdekében „nedves a nedvesre” technikával hordjuk fel.

Nem alkalmazható víznek kitett lejtős vagy vízszintes felületeken. A feldolgozást közvetlen napsugárzás, magas hőmérséklet, erős szél, extrém magas páratartalom, ködpára, eső esetén kerüljük. Szükség esetén védőhálót vagy ponyvát alkalmazzunk. Ügyeljünk az éjszakai fagyveszélyre.

Védelmi intézkedések:

A bevonandó felület környékét gondosan takarjuk le, különösen az üveg-, kerámia-, lakkozott-, klinker-, természetes kő-, fém-, fa felületeket.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Súlyos szemkárosodást okozhat – Gyermek kezébe nem kerülhet - A gázokat/gőzöket/aeroszolokat ne lélegezzük be (a megfelelő jelöléseket a gyártó adja meg) - Kerülni kell a szembejutást - Szemmel való érintkezés esetén azonnal és alaposan mossuk ki vízzel és konzultáljunk orvossal - Bőrrel való érintkezés esetén a szennyezett, átitatott ruhát azonnal vegyük le és a bőrt azonnal sok vízzel és szappannal mossuk le - A munka során védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget/arcvédőt használjunk – Lenyelés esetén azonnal kérjünk orvosi tanácsot és csomagolást vagy címkét mutassuk meg - Ezt a terméket és a termékkel érintkező csomagolást veszélyes hulladékként kell kezelni – Ezt a terméket és a termékkel érintkező csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani – Lenyelés esetén a szájat vízzel mossuk ki (csak akkor, ha az érintett eszméleténél van)

Ártalmatlanítás

Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

EU határérték a VOC tartalomra

Ezeknél a terméknél (Kat. A/c) 40 g/l (2010). Ez a termék kevesebb mint 1g/l VOC-t tartalmaz.

Összetevők feltüntetése - nyilatkozat

Mészhidrátot tartalmaz.

További részletek

Hulladék kulcsszám: 52404 (ÖNORM S 2100 szerint)

EWC/EAK: 08 01 11

Vízveszélyeztetési osztály: 1. osztály, a vizeket enyhén veszélyezteti.

Biztonsági adatlap: A biztonsági adatlap a www.caparol.hu oldalról tölthető le.

Alkalmazás: Csak építőipari felhasználásra.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki információ