caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/173850/052616_spezialgrundierung_HU.png

Histolith Spezialgrundierung

Oldószertartalmú, enyhe szagú alapozó a kritikus alapfelületekre.

Alkalmazás

Fixáló alapozó a kritikus alapfelületekhez, mint például az erősen szívóképes, krétásodó vakolatok és régi bevonatok. Kül- és beltéri használatra.

Tulajdonságok

  • Erős felületbe hatoló képesség
  • Felületi feszültségtől mentes
  • Nem rontja a vízpára diffúziós képességet
  • Széndioxid számára átjárható
  • Alkáli álló
  • Nem sárgul

Bázis

Tiszta akril - polimer gyanta

Kiszerelés/csomagolási egység

10 l

Színek

Transzparens

Tárolás

Hűvös, száraz helyen.

Sűrűség

Kb. 0,8 g/cm³

Alkalmas alapfelületek

A PI, PII és PIII habarcs-csoport vakolatai, gipszvakolatok, stukkó gipsz, gipszlapok (gipszkarton lapok), régi bevonatok (az enyves festékeket előtte le kell mosni).

Az alapfelületnek szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve száraznak kell lennie. ÖNORM B 2230, 2. részre ügyeljünk.

A felhasználás módja

Nedves a nedvesbe technikával a felület szívóképességétől függően egy-két rétegben felkenve. A gyengén szívóképes alapfelületeknél maximum 10% Dupa-in Verflüssiger-el hígítva. A kifényesedést kerüljük el.

Felhasználás

Kb. 150–300 ml/m2 az alapfelület szívóképességétől függően. A pontos anyagfelhasználást az adott objektumon történő próbafelhordással lehet megállapítani.

Feldolgozási feltételek

Legalább +5 °C alapfelület és levegő hőmérséklet.

Száradás/száradási idő

+20 °C és 65% relatív páratartalomnál 12 óra után átdolgozható. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb levegő páratartalom ezt az időtartam értéket megnöveli.

Szerszámok tisztítása

Használat után rögtön Capalac Spezialverdünner 220-al.

Megjegyzés

Védelmi intézkedések:

A bevonandó felület környékét gondosan takarjuk le, különösen az üveg-, kerámia-, lakkozott-, klinker-, természetes kő-, fém-, fa felületeket.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Gyúlékony – A gyakori/ismételt bőrkontaktus száraz, repedezett bőrhöz vezethet. – Gyermek kezébe nem kerülhet – A gázokat/gőzöket/aeroszolokat ne lélegezzük be (a megfelelő jelöléseket a gyártó adja meg) – Tegyünk intézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés ellen – Munka közben megfelelő védőruházatot viseljünk – Az oltásához homokot, száraz oltóport vagy alkoholálló habot  használjunk – Vízzel ne oltsuk – Lenyelés esetén azonnal vegyünk igénybe orvosi segítséget, a csomagolást, címkét mutassuk meg – Ezt a terméket és a termékkel érintkező csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

Ártalmatlanítás

Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

További részletek

Hulladék kulcsszám: 55 502 (ÖNORM S 2100 szerint)

EWC/EAK: 08 01 11

Vízveszélyeztetési osztály: 1. osztály, a vizeket enyhén veszélyezteti.

Veszélyességi osztály VbF szerint: A II

ADR/RID: UN 1263, 3. osztály, III

Alkalmazás: Csak építőipari felhasználásra.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki információ