caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/173849/052615_quarzgrund_HU.png

Histolith Quarzgrund fein

Szilikát bázisú kontaktalapozó és struktúraegalizáló köztes bevonat.

Alkalmazás

Az enyhén töltendő, struktúrájában egalizálandó és zsugorodási repedésekkel bíró bevonatokhoz, kül- és beltéren. Kiválóan alkalmas tapadásközvetítő kontaktalapozóként a sima alapfelület, a régi matt diszperziós bevonatok és az utánuk következő diszperziós szilikát bevonatok között. Kiegyenlíti az eltérően nedvszívó felületeket.

Tulajdonságok

  • Kiegyenlíti a nedvszívó képességet
  • Felületi feszültségben szegény
  • Felületszilárdító
  • Magas vízpára áteresztő képességű
  • Széndioxid számára átjárható

Bázis

Kálivízüveg, fényálló ásványi pigmentek, ásványi töltőanyagok, akrilgyanta.

Kiszerelés/csomagolási egység

20 kg

Színek

Fehér

Egyedi és helyszíni színezés Histolith®Volltonfarben SI –vel lehetséges.

Fényességi fok

Matt (szövet matt)

Tárolás

Hűvös fagymentes helyen. Az anyag csak műanyag edényben tárolható.

Sűrűség

Kb. 1,5 g/cm³

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelületnek szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve száraznak kell lennie. ÖNORM B 3430, 1. részre ügyeljünk.

Alapfelület előkészítése

Kültéri felületek

Új vakolatok a PIc, PII és a PIII habarcs-csoportokból:

A bevonat felhordása előtt az új vakolatok esetében szükséges várakozási időket tartsuk be, a PI habarcs-csoportoknál minimum 4 hét, a PII és PIII habarcs-csoportoknál minimum 2 hét. A nem megfelelő száradásból adódó foltokat (Sinterhaut) Histolith® Fluat-al kezeljük.

Régi bevonat nélküli vakolatok és régi ásványi bevonatok:

A felületet jól megtisztítjuk. A kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk. A felület szívóképességétől függően 2:1-től 1:1-ig arányban vízzel hígított Histolith® Silikat-Fixativ-al egy alapozóréteget vigyünk fel.

Régi hordképes, matt diszperziós festékbevonatok:

A felületet jól megtisztítjuk. Maximum 5% Histolith® Silikat-Fixativ-al hígított Histolith® Quarzgrund fein-el felviszünk egy alapozóréteget.

Vakolatjavítások:

A javítóvakolatnak anyagában és struktúrájában meg kell felelnie a régi vakolatnak. A javítóvakolásnak a bevonat felhordása előtt már kellően jól megkötöttnek és kikeményedettnek kell lennie. Minden vakolatjavítás Histolith® Fluat-al bevonandó és átmosandó.

Téglafalazatok:

Csak szívóképes téglából álló falazatok alkalmasak. Klinker és erősen kiégetett tégla nem alkalmas. Egy próbafelületet kijelölünk, ahol a hordképességet ellenőrizzük. A felületet jól megtisztítjuk. A sérült fugahabarcsot kijavítjuk. Az alapfelület szívóképességétől függően 2:1-től 1:1-ig arányban vízzel hígított Histolith® Silikat-Fixativ-al alapozzuk. Histolith® Quarzgrund fein-el egy köztesréteget viszünk fel.

Természetes kövek:

Csak szívóképes felületű természetes kövek alkalmasak. Egy próbafelületet kijelölünk, ahol a hordképességet ellenőrizzük. A felületet jól megtisztítjuk. A kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk. A homokosan porló természetes kőfelületeket előbb Histolith® Steinfestiger-el stabilizáljuk.

Figyelem:

A természetes köveknél a vízben oldódó összetevők a bevonat felületén „kivirágozhatnak”, foltosodást okozhatnak.

Algás vagy gombás felületek:

Az algás illetve gombás felületeket nedvesen letisztítjuk. A felületet a megszáradása után Capatox-al kezeljük, majd ismét hagyjuk megszáradni.

Beltéri felületek

Új vakolatok a PIc, PII és a PIII habarcs-csoportokból:

A felületet 2-4 hétig száradni hagyjuk. A nem megfelelő száradásból adódó foltokat (Sinterhaut) Histolith® Fluat-al kezeljük.

Gipszvakolatok a PIV habarcs-csoportból:

Szilárd vakolat esetében: Alapozás Histolith® Quarzgrund fein-el. Lágy gipszvakolat esetében Histolith® Spezialgrundierung-al megerősítjük. A száradási foltokat (Sinterhaut) lecsiszoljuk és portalanítjuk, Histolith® Spezialgrundierung-al alapozzuk. Miután kellően jól megszáradt minden esetben Histolith® Quarzgrund fein -el köztesréteget viszünk fel.

Gipszlapok:

A glettelési vállakat lecsiszoljuk, Histolith® Quarzgrund fein-el alapozzuk. Lágy gipszglett esetében Histolith® Spezialgrundierung-al megerősítjük, Histolith® Quarzgrund fein-el alapozzuk. Azokat a lapokat, amelyek vízben oldódó, elszíneződést okozó anyagokat tartalmaznak Primalon Filtergrund fein-el alapozzuk.

Gipsz építőlapok:

Histolith® Quarzgrund fein-el alapozzuk.

Beton:

Az esetlegesen meglévő zsaluforma leválasztó anyagokat eltávolítjuk.

Téglafalazatok:

A felületet jól megtisztítjuk. A sérült fugahabarcsot kijavítjuk. A vízben oldódó, elszíneződést okozó anyagokat tartalmazó téglákat Primalon Filtergrund fein-el alapozzuk.

Régi hordképes, matt diszperziós festékbevonatok:

A felületet jól megtisztítjuk. Maximum 5% Histolith® Silikat-Fixativ-al hígított Histolith® Quarzgrund fein-el felviszünk egy alapozóréteget.

Enyves festékbevonatok:

Alaposan lemossuk, Histolith® Spezialgrundierung-al alapozzuk.

Penészes felületek:

A penészes felületeket lemossuk. A felületet a megszáradása után Capatox-al kezeljük, majd ismét hagyjuk megszáradni.

A felhasználás módja

A műemlékvédelem alatt álló épületek esetében javasolt az ecsettel/kefével való felhordás.

Bevonatrendszer

A gyengén szívóképes alapfelületeken egy alapozó réteget vigyünk fel maximum 5%-ban hígított Histolith® Silikat Fixativ-al. Fedőbevonatként mindegyik Histolith diszperziós szilikátfesték alkalmas.

Az erősen szívóképes vagy a felületen homokosan porló alapok esetében, egy kiegészítő alapozás szükséges az alapfelület szívóképességétől függően 2:1 –től 1:1 arányig vízzel hígított Histolith® Silikat Fixativ-al.

Felhasználás

Kb. 150 - 200 g/m2 munkafázisonként sima alapfelületen. Irányadó, nem garantált érték. A pontos anyagfelhasználást az adott objektumon történő próbafelhordással lehet megállapítani.

Feldolgozási feltételek

Levegő-, alapfelület-, és anyaghőmérséklet a feldolgozás és a száradás ideje alatt:

+7 °C alatt nem feldolgozható. Ügyeljünk az éjszakai fagyveszélyre.

Száradás/száradási idő

+20 °C és 65% relatív páratartalomnál 12 óra után felületszáraz és átfesthető. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb levegő páratartalom ezt az időtartam értéket megnöveli.

Szerszámok tisztítása

Használat után rögtön vízzel.

Megjegyzés

A látható átfedések elkerülése érdekében „nedves a nedvesre” technikával hordjuk fel. Nem alkalmazható víznek kitett lejtős vagy vízszintes felületeken. A feldolgozást közvetlen napsugárzás, magas hőmérséklet, erős szél, extrém magas páratartalom, ködpára, eső esetén kerüljük. Szükség esetén védőhálót vagy ponyvát alkalmazzunk.

Védelmi intézkedések:

A bevonandó felület környékét gondosan takarjuk le, különösen az üveg-, kerámia-, lakkozott-, klinker-, természetes kő-, fém-, fa felületeket.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Ez a termék nem veszélyes a vegyi anyagokra vonatkozó jogi rendelkezések szerint és ezért jelölést nem kötelező alkalmazni. Emellett mégis kérjük, hogy ügyeljen a kémiai anyagoknál szokásos általános elővigyázatossági és higiéniai intézkedések betartására. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Ártalmatlanítás

Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

EU határérték a VOC tartalomra

Ezeknél a termékeknél (Kat. A/h) 30 g/l. Ez a termék kevesebb mint l g/l VOC-t tartalmaz.

Összetevők feltüntetése - nyilatkozat

5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on és 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2- Benzisothiazol-3(2H)-on keverékét tartalmazza. Allergiás reakciók előfordulhatnak. Biztonsági adatlap kérésre elérhető.

További részletek

Hulladék kulcsszám: 57303 (ÖNORM S 2100 szerint)

EWC/EAK: 08 01 12

Vízveszélyeztetési osztály: 1. osztály, a vizeket enyhén veszélyezteti.

Biztonsági adatlap: A biztonsági adatlap a www.caparol.hu oldalról tölthető le.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki információ