caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/18087/020122_SAP-783479_12,5_L_Caparol_AquaSperrgrund.png

AquaSperrgrund fein

Vízzel hígítható, szigetelő és foltgátló tulajdonságokkal rendelkező beltéri alapozófesték, tapadást elősegítő tulajdonságokkal.

Alkalmazás

Beltérben alkalmazható festékbevonat nikotin-, korom- és megszáradt vízfoltokkal szennyezet falfelületek lekötésére és szigetelésre a rákövetkezendő fedőbevonatot megelőzően. Hatékonyan megköti az oldható, elszínező tulajdonságú és anilin tartalmú foltokat.
Felhasználható foltgátló alapozó bevonatként tapétázást vagy fali dekorációt megelőzően. Ezen kívül szigetelő hatással rendelkező alapozóként faanyagokon vagy származékos fa tartalmú anyagokon, amennyiben azokat diszperziós festékkel kell bevonni.

Tulajdonságok

  • Vízzel hígítható, környezetbarát, alacsony szagú
  • Magas szigetelő hatás.
  • Alapozó-szigetelőanyag a német VOB szerint
  • Diffúzióképes (sd-érték < 0,1 m)
  • Hatékony tapadási jellemzők
  • Alacsony feszültség
  • Lúgokkal szemben ellenálló

Bázis

Kationos polimergyanta, oldatban.

Kiszerelés/csomagolási egység

Műanyag vödör
5 l / 12,5 l

Színek

Fehér

Az AquaSperrgrund fein nem színezhető mivel nem kompatibilis más termékekkel.

Fényességi fok

Matt

Tárolás

Hűvös, de fagymentes helyen.

Sűrűség

Kb.: 1,4 g/cm3

Kiegészítő termék

Indeko-plus, Fungitex-W, Indeko-W, Malerit-W, Isodeck, Aqua-inn Nº1, Dupa-inn Nº1

A termék felhasználási területe a 606. számú Műszaki Információban definiáltak alapján.

Beltér 1Beltér 2Beltér 3Kültér 1Kültér 2
+++
(–) nem alkalmazható / (○) korlátozottan alkalmazható / (+) alkalmazható

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelület legyen stabil, szilárd, száraz, valamint tiszta és minden olyan anyagtól mentes, mely csökkenti a megfelelő tapadást. Vegye figyelembe a német VOB C részét, a DIN 18 363 3. bekezdését. Kérjük, olvassa el a 650. számú (Alapfelületek és azok előkezelése) műszaki adatlapunkat a különféle felületek alkalmasságról és a szükséges előkezelésről.

Alapfelület előkészítése

Valamennyi gyakorlatban előforduló ásványi alapfelület (vakolatok, beton, téglafalazat), rostcement, farostlemez és forgácslapok, gipsz, gipszkarton lapok, meglévő stabil festékbevonatok, kerámia burkolatok, valamint üveg, szintetikus anyagok (próbafestéssel ellenőrizni kell az átvonhatóságot) és színesfémek.
Mossa le vízzel a nikotin-, korom- és zsírfoltokat / zsírszennyeződéseket háztartási zsíroldó tisztítószer hozzáadásával, és hagyja alaposan megszáradni. Megszáradt vízfoltokat tisztítsa meg egy száraz súrolókefével.

A felhasználás módja

Az AquaSperrgrund fein alkalmazható ecsettel és hengerrel.

Bevonatrendszer

Alapozó réteg:
Alkalmazzon hígítatlan AquaSperrgrund feint. Amennyiben az alapfelület extrém vagy rendkívül nagy terhelésnek kitett, vigyen fel egy második réteget.

További rétegek:
Az összes beltéri Caparol diszperziós falfestékkel (javasolt termékek: Indeko-plus, Fungitex-W,  Indeko-W, Malerit-W, Isodeck) a vonatkozó műszaki információknak megfelelően.

Felhasználás

Kb. 90-110 ml/m2 rétegenként az alapfelület nedvszívásától, egyenletlenségétől és a felhasználás módjától függően. Durva felületen értelemszerűen több. A pontos felhasználást a kivitelezés helyszínén próbafelhordással kell meghatározni.

Feldolgozási feltételek

A feldolgozás és a száradás során a környezetnek, az anyagnak és a felületnek +5 °C és +30 °C hőmérséklet között kell lennie. Az optimális szigetelési hatás elérése érdekében minimum +16 °C hőmérséklet szükséges.

Száradás/száradási idő

+20 ° C-on és 65% relatív páratartalom mellett kb. 12 óra után újra felhasználható. Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalomnál a száradási idő arányosan növekszik.

Szerszámok tisztítása

Használatot követően azonnal vízzel.

Megjegyzés

Az AquaSperrgrund fein speciális összetétele és tulajdonságai miatt más anyagokkal nem keverhető.
Rendkívül szennyezett falfelületek és egy napon belül felújítandó helyiségek esetén javasoljuk a magas fedőképességű Dupa-inn Nº1 gyors, szigetelő- és problémamegoldó festék alkalmazását.
Azon helyiségekben, ahol élelmiszereket állítanak elő, tárolnak vagy értékesítenek az alkalmazást követően legalább 3 napig, alapos szellőztetés szükséges, mielőtt a felújított helységek ismételten használatba kerülnének.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Gyermekektől elzárva tartandó. A használat és a száradás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Nem juthat a csatornarendszerbe, nyílt vizekbe és a talajba. További részletek a biztonsági adatlapban.
Tartalmaz: 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on, 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] keveréke (3: 1).

Ártalmatlanítás

Az anyagot és az összes kapcsolódó csomagolást biztonságos módon, a helyi hatóságok követelményeinek megfelelően kell ártalmatlanítani. Újrahasznosításhoz csak teljesen üres kiszerelést szabad szelektív hulladék feldolgozóba leadni. Folyékony anyagmaradékot régi bevonatok (festék, vakolat) gyűjtőhelyén kell ártalmatlanítani, beszáradt anyagmaradékot építési, bontási, kommunális hulladékként vagy háztartási hulladékként ártalmatlanítható.

EU határérték a VOC tartalomra

EU határérték erre a termékre (kategória A/g): 30 g/l (2010). Ez a termék max. 20 g/l VOC-t tartalmaz.

Termékkód festékek és zománcok

M-GP01

Összetevők feltüntetése - nyilatkozat

Poliakrilát gyanta, titán-dioxid, szilikátok, víz, glikol-éterek, adalékanyagok, tartósítószerek (metil- / benzizotiazolinon).

További részletek

Lásd a biztonsági adatlapot.

Műszaki tanácsadás

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok előkészítésével. Abban az esetben, ha a jelen műszaki információ nem tartalmazza az adott alapfelületet, szükséges cégünkkel ill. tanácsadóinkkal felvenni a kapcsolatot. Örömmel állunk rendelkezésre részletes, az adott objektumra vonatkozó szaktanácsadással.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu