caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/17820/018171.png

Histolith Aqua-Fassadenschutz

Vízzel hígítható koncentrátum hidrofobizáló impregnáláshoz.

Alkalmazás

Koncentrátum a szívóképes, ásványi homlokzatok hidrofobizásához.

Tulajdonságok

  • Jó vízlepergető képesség
  • Nem rontja a vízpára diffúziós képességet
  • Széndioxid áteresztő
  • Alkáli és UV ellenálló

Bázis

Vizes mikroemulzió szilánból és oligomer sziloxán.

Kiszerelés/csomagolási egység

1 l

Színek

Transzparens

Tárolás

Hűvös, de fagymentes helyen.

Sűrűség

1,0 g/cm³

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelületnek szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve száraznak kell lennie. ÖNORM B 2230, 2. részre ügyeljünk.

Alkalmas alapfelületek: természetes kőből rakott falazatok, téglák, mészhomoktéglák, beton, betontéglák és ásványi bevonatok.

Alapfelület előkészítése

Az alapfelületet megfelelően előkészítjük, minden szennyeződést és meglazult darabot eltávolítunk. A repedéseken, fugasérüléseken, lyukakon át az alapfelület irányából jövő nedvesedést meg kell szüntetni. A homokosan porló felületű természetes köveket az impregnálás előtt Histolith® Steinfestiger-el kell stabilizálni.

Az összes gyakorlatban előforduló alapfelületet és az előkészítésüket nem lehet teljes terjedelmében ebben a tájékoztatóban leírni. Amennyiben olyan alapfelületen kell dolgoznia, amely itt nem került felsorolásra, szükséges, hogy felvegye velünk a kapcsolatot. A tanácsadáshoz örömmel állunk a rendelkezésére.

Anyag előkészítés

1 tömegrész koncentrátumot 9 tömegrész tiszta ivóvízzel összekeverünk. Csak annyi anyagot keverjünk be, amit 12 óra alatt felhasználunk.

A felhasználás módja

A bekevert anyagot felhordhatjuk kenéssel (ecset), öntéssel vagy szórással. Airless szórásnál csökkentett nyomást használjunk. A szívóképességtől függően többször, legalább kétszer „nedves a nedvesbe” technikával hordjuk fel.

Felhasználás

Kb. 20–40 ml/m2 koncentrátum (=kb. 200 -400 ml/m2 bekevert anyag) felhordásonként, az alapfelület szívóképességétől függően. A pontos értéket az adott objektumon történő próbafelhordással állapíthatjuk meg.

Feldolgozási feltételek

A feldolgozás során +5 °C és +30 °C között legyen az alapfelület és a levegő hőmérséklete.

Száradás/száradási idő

+20 °C és 65% relatív páratartalomnál kb. 4 óra után esőálló. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb levegő páratartalom ezt az időtartam értéket megnöveli.

Szerszámok tisztítása

Használat után rögtön vízzel.

Megjegyzés

A világosabb alapfelületeken színárnyalatbeli mélyülés lehetséges.

Védelmi intézkedések:

A bevonandó felület környékét gondosan takarjuk le, különösen az üveg-, kerámia-, lakkozott-, klinker-, természetes kő-, fém-, fa felületeket.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Gyúlékony – Súlyos szemkárosodást okozhat – Káros a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat – Gyermek kezébe nem kerülhet - A gázokat/gőzöket/aeroszolokat ne lélegezzük be (a megfelelő jelöléseket a gyártó adja meg) - Szemmel való érintkezés esetén azonnal és alaposan mossuk ki vízzel és konzultáljunk orvossal – Ne  engedjük a csatornarendszerbe – Védőszemüveget/arcvédőt használjunk – Baleset vagy rosszullét esetén azonnal hívjunk orvost (amennyiben lehetséges ezt a címkét mutassuk meg) – Csak jól szellőző helyen használjuk - Ezt a terméket és a termékkel érintkező csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani – A környezetbe jutását kerüljük el, a különleges utasításokat/biztonsági adatlapot szerezzük- és tartsuk be – A tárolóedényt szorosan lezárva, jól szellőző helyen tároljuk.

Ártalmatlanítás

Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

További részletek

Hulladék kulcsszám: 55 502 (ÖNORM S 2100 szerint)

EWC/EAK: 08 01 11

Vízveszélyeztetési osztály: 1. osztály, a vizeket enyhén veszélyezteti.

Az éghető folyadékokra vonatkozó VbF osztály: A II

ADR/RID: UN 1263, 3-as osztály, III

Alkalmazás: Csak építőipari felhasználásra.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki információ