caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/242926/065915_Caparol_M_lyalapoz_Aqua_5l_HU.png

Aqua Mélyalapozó Koncentrátum

Oldószermentes, vízzel hígítható mélyalapozó koncentrátum, kül- és beltérben.

Alkalmazás

Speciális oldószermentes mélyalapozó kül- és beltérre, erősen nedvszívó felületek (pl.: gipszvakolat, beton, gázbeton, krétásodó régi bevonatok, vakolt alapfelületek, stb...) szívóképességének beállítására és porló beltéri falfelületek megerősítésére.

Tulajdonságok

  • Mély felület beszívódási tulajdonság
  • Környezetbarát, oldószermentes
  • 1:4 arányban vízzel hígítható
  • Páraáteresztő

Bázis

Módosított vizesbázisú műanyag diszperzió.

Kiszerelés/csomagolási egység

Műanyag kanna
1 l / 5 l

Színek

Transzparens

Tárolás

Hűvös, de fagymentes helyen.
Minőségét megőrzi 24 hónapig, eredeti, bontatlan csomagolásban.

Sűrűség

kb.: 1,0 g/cm3

Kiegészítő termék

CapaSol Konzentrat, CapaSol RapidGrund

A termék felhasználási területe a 606. számú Műszaki Információban definiáltak alapján.

Beltér 1Beltér 2Beltér 3Kültér 1Kültér 2
+++++
(–) nem alkalmazható / (○) korlátozottan alkalmazható / (+) alkalmazható

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelület legyen stabil, szilárd, száraz, valamint tiszta és minden olyan anyagtól mentes, mely csökkenti a megfelelő tapadást. Vegye figyelembe a német VOB C részét, a DIN 18 363 3. bekezdését. Kérjük, olvassa el a 650. számú (Alapfelületek és azok előkezelése) műszaki adatlapunkat a különféle felületek alkalmasságról és a szükséges előkezelésről.

A felhasználás módja

Ecsettel vagy kefével történő bő felhordással a teljes erősítő hatás elérhető. Airless gépi szórással történő feldolgozás lehetséges.

Hígítás

Vízzel, az alapfelület mínőségének megfelelően, maximum 1:4 arányban.

Bevonatrendszer

Normál nedvszívású alapfelületeken hígítsa a Caparol Mélyalapozó Koncentrátumot 2-3 egységnyi vízzel. Erősen nedvszívó felületeken a Caparol Mélyalapozó Koncentrátumot 3-4 egységnyi vízzel hígítsa és „nedves a nedvesre” eljárással alkalmazza a megfelelő telítettségig. A legtöbb esetben elegendő az egyrétegű alapozás. Az alapozó nem képezhet zárt, fényes filmréteget.

Felhasználás

Kb. 40-250 ml/m2 rétegenként az alapfelület nedvszívásától, egyenetlenségétől és a felhasználás módjától függően. Durva felületen értelemszerűen több. A pontos felhasználást a kivitelezés helyszínén próbafelhordással kell meghatározni.

Feldolgozási feltételek

A feldolgozás és a száradás során a környezetnek, az anyagnak és a felületnek +5 °C és +30 °C hőmérséklet között kell lennie.

Várakozási idő

+20 ° C-on és 65% relatív páratartalom mellett kb. 6-8 óra után újra felhasználható. Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalomnál a száradási idő arányosan növekszik.

Szerszámok tisztítása

Használatot követően azonnal vízzel.

Airless alkalmazhatóság

Szórási szög: 40°-80°
Fúvóka mérete: 0,021" - 0,026"
Szórási nyomás: 160-180 bar

Használatot követően a gépet tiszta vízzel azonnal meg kell tisztítani

Megjegyzés

Ne alkalmazza napsütötte alapfelületeken valamint erős szél, köd, eső, relatív magas páratartalom és fagyveszélyes időjárási körülmények között. Napsütötte időszakokban javasoljuk, hogy a termék felhordása mindig a napsütötte oldalt követve történjen. Figyeljünk az éjszakai fagyokra! A Caparol Mélyalapozó Aqua Koncentrátum nem alkalmas vízterhelésnek kitett vízszintes felületekre.
A Caparol Mélyalapozó Aqua Koncentrátum speciális összetétele és tulajdonságai miatt más anyagokkal nem keverhető.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Védőkesztyű/ szemvédő használata kötelező. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Nem juthat a csatornarendszerbe, nyílt vizekbe és a talajba.
Tartalmaz: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Ártalmatlanítás

Az anyagot és az összes kapcsolódó csomagolást biztonságos módon, a helyi hatóságok követelményeinek megfelelően kell ártalmatlanítani. Újrahasznosításhoz csak teljesen üres kiszerelést szabad szelektív hulladék feldolgozóba leadni. Folyékony anyagmaradékot régi bevonatok (festék, vakolat) gyűjtőhelyén kell ártalmatlanítani, beszáradt anyagmaradékot építési, bontási, kommunális hulladékként vagy háztartási hulladékként ártalmatlanítható.

EU határérték a VOC tartalomra

EU határérték erre a termékre (kategória A/h): 30 g/l (2010). Ez a termék max. 30 g/l VOC-t tartalmaz.

További részletek

Lásd a biztonsági adatlapot.

Műszaki tanácsadás

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok előkészítésével. Abban az esetben, ha a jelen műszaki információ nem tartalmazza az adott alapfelületet, szükséges cégünkkel ill. tanácsadóinkkal felvenni a kapcsolatot. Örömmel állunk rendelkezésre részletes, az adott objektumra vonatkozó szaktanácsadással.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu