caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/224891/063131_amphisilan_koncentrat_12kg_CZ.png

Amphisilan Konzentrat

Mély felületi beszívódású, hidrofób, speciális szilikongyanta alapozó koncentrátum kültéri felületekhez.

Alkalmazás

Szilikongyanta alapú alapozó koncentrátum, szilárd és porózus felületek megszilárdításához és kiegyenlítéséhez, amelyek erős vagy egyenetlen nedvszívó képességgel rendelkeznek. Kiválóan alkalmas: durva-porózus, nedvszívó, enyhén porló és krétásodó vakolatokon, tégla- és betonfelületeken.

Tulajdonságok

  • Mély felületi beszívódás
  • Hidrofóbizáló hatás
  • Hatékony felület erősítő tulajdonság
  • 1:1 arányban vízzel higítható
  • Alacsony szagú, oldószermentes, környezetbarát 
  • Ideális ThermoSan, AmphiSilan, Muresko és egyéb szilikongyanta homlokzatfestékek számára

Bázis

Szilikongyanta

Kiszerelés/csomagolási egység

Műanyag kanna
12 kg

Színek

Transzparens

Tárolás

Hűvös, de fagymentes helyen.

Sűrűség

kb.: 1,03 g/cm³

Kiegészítő termék

OptiSilan TiefGrund, Dupa-Putzfestiger

A termék felhasználási területe a 606. számú Műszaki Információban definiáltak alapján.

Beltér 1Beltér 2Beltér 3Kültér 1Kültér 2
---++
(–) nem alkalmazható / (○) korlátozottan alkalmazható / (+) alkalmazható

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelület legyen stabil, szilárd, száraz, valamint tiszta és minden olyan anyagtól mentes, mely csökkenti a megfelelő tapadást. Vegye figyelembe a német VOB C részét, a DIN 18 363 3. bekezdését. Kérjük, olvassa el a 650. számú (Alapfelületek és azok előkezelése) műszaki adatlapunkat a különféle felületek alkalmasságról és a szükséges előkezelésről.

A felhasználás módja

Ecsettel vagy kefével történő bő felhordással a teljes erősítő hatás elérhető. Hengerrel történő alkalmazás kevésbé hatékony. Airless gépi szórással történő feldolgozás lehetséges.

Védelmi intézkedések:
Óvatosan takarja le a festett/mázolt, klinker, természetes kő, fém és bevonat nélküli vagy lazúrozott fa felületeket és azok környezetét. A kifröccsent alapozófestéket azonnal bő vízzel mossa le. Erős szélben rögzítsen ponyvát az állványra.

Hígítás

1:1 arányban tiszta vízzel hígítható.

Bevonatrendszer

Az AmphiSilan Koncentrat ásványi alapfelületeken (mint pl.: mész-, mész-cement- és cementvakolatok) 1:1 arányban vízzel hígítva alkalmazandó. Erősen nedvszívó felületeken szintén 1:1 arányban hígítatva, de gazdagon, kiadósabban alkalmazza az AmphiSilan Koncentratot. Az alapozó nem képezhet zárt, fényes filmréteget.
Az új vakolatrétegeknek nagyrészt száraznak, jól megkötöttnek kell lenniük. A felület semlegesítéséhez alkalmazza a Histolith Fluatot. A régi stabil, nem krétásodó diszperziós festékbevonatok és vakolatok esetén a kívánt páraáteresztő képesség nem biztosított.

Felhasználás

Kb. 100-150 g/m2 (koncentrátum) és 200-300 g/m2 (higított) rétegenként az alapfelület nedvszívásától, egyenetlenségétől és a felhasználás módjától függően. Durva felületen értelemszerűen több. A pontos felhasználást a kivitelezés helyszínén próbafelhordással kell meghatározni.

Feldolgozási feltételek

A feldolgozás és a száradás során a környezetnek, az anyagnak és a felületnek +5 °C és +30 °C hőmérséklet között kell lennie.

Száradás/száradási idő

+20 ° C-on és 65% relatív páratartalom mellett kb. 12 óra után újra felhasználható. Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalomnál a száradási idő arányosan növekszik.

Szerszámok tisztítása

Használatot követően azonnal vízzel.

Airless alkalmazhatóság

Szórási szög: 20-50°
Fúvóka mérete: 0,015"
Szórási nyomás: 60 bar

Használatot követően a gépet tiszta vízzel azonnal meg kell tisztítani.

Megjegyzés

Ne alkalmazza napsütötte alapfelületeken valamint erős szél, köd, eső, relatív magas páratartalom és fagyveszélyes időjárási körülmények között. Napsütötte időszakokban javasoljuk, hogy a termék felhordása mindig a napsütötte oldalt követve történjen. Figyeljünk az éjszakai fagyokra!
Az AmphiSilan Koncentrat nem alkalmas vízterhelésnek kitett vízszintes felületekre. Az AmphiSilan Koncentrat speciális összetétele és tulajdonságai miatt más anyagokkal nem keverhető.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Tartalmaz: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3: 1) keveréke. Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Ártalmatlanítás

Az anyagot és az összes kapcsolódó csomagolást biztonságos módon, a helyi hatóságok követelményeinek megfelelően kell ártalmatlanítani. Újrahasznosításhoz csak teljesen üres kiszerelést szabad szelektív hulladék feldolgozóba leadni. Folyékony anyagmaradékot régi bevonatok (festék, vakolat) gyűjtőhelyén kell ártalmatlanítani, beszáradt anyagmaradékot építési, bontási, kommunális hulladékként vagy háztartási hulladékként ártalmatlanítható.

EU határérték a VOC tartalomra

EU határérték erre a termékre (kategória A/h): 30 g/l (2010). Ez a termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.

További részletek

Lásd a biztonsági adatlapot.

Műszaki tanácsadás

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok előkészítésével. Abban az esetben, ha a jelen műszaki információ nem tartalmazza az adott alapfelületet, szükséges cégünkkel ill. tanácsadóinkkal felvenni a kapcsolatot. Örömmel állunk rendelkezésre részletes, az adott objektumra vonatkozó szaktanácsadással.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu