caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/236612/064717_Capatect_MultiPrimer_22kg_HU.png

Capatect MultiPrimer

Speciális diszperziós alapozó fa-, fém- és egyéb kritikus alapfelületekhez, hőszigetelő táblák ragasztását megelőzően.

Alkalmazás

Hatékonyan alkalmazható diszperziós, kvarchomokkal töltött alapozó, mint tapadóhíd fa-, fém- és egyéb kritikus alapfelületekhez, hőszigetelő táblák ragasztását megelőzően.
A Capatect MultiPrimer felhasználható új fafelületek időjárási viszontagságokkal és UV-sugarakkal (az UV-sugárzás által okozott károsodás csökkenti a fafelület teherbíró-képességét, tapadását) szembeni védelmére.

Tulajdonságok

  • Alkalmazható Capatect hőszigetelő rendszerekhez
  • Tapadás elősegítő fa-, fém- és egyéb kritikus alapfelületeken
  • Magas tapadóerő
  • Vízzel hígítható, környezetbarát, alacsony szagú
  • Könnyen feldolgozható

Bázis

Sztirol-akrilát

Kiszerelés/csomagolási egység

Műanyag vödör
22 kg

Színek

Szürke

Tárolás

Hűvös, de fagymentes helyen.

Maximális szemcsenagyság

0,5–1 mm

Sűrűség

kb.: 1.35 kg /m³

Kiegészítő termék

Capatect Top-Fix Kleber, Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 fein

A termék felhasználási területe a 606. számú Műszaki Információban definiáltak alapján.

Beltér 1Beltér 2Beltér 3Kültér 1Kültér 2
---++
(–) nem alkalmazható / (○) korlátozottan alkalmazható / (+) alkalmazható

Alkalmas alapfelületek

  • Keresztragasztott rétegelt lemezek
  • Mérettartó tömörfa elemek
  • Forgácslapok, OSB lapok
  • Cementkötésű forgácslap
  • Kültéri használatra alkalmas gipszkarton lapok

Valamennyi kritikus hordozófelület esetén szakítószilárdsági vizsgálat szükséges a megfelelő tapadás ellenőrzésének érdekében.

Alapfelület előkészítése

A fogadófelületet és illesztéseit mechanikusan úton megfelelően kell rögzíteni. Az alapfelület legyen stabil, szilárd, száraz, valamint tiszta és minden olyan anyagtól mentes, mely csökkenti a megfelelő tapadást.
Nem szabványos hordozófelületeken (mint pl. fémlemez) az alkalmasságot szakítószilárdsági, tapadási vizsgálattal kell ellenőrizni az alábbiak szerint:
1.) Az alapfelületet tisztítsa meg
2.) Capatect MultiPrimer felhordása a megtisztított felületre
3.) Megfelelő száradást és kötést követően az alapozott felületre helyezzen Capatect Glasgewebe 650 üvegszövethálót a kiválasztott Capatect ragasztóba ágyazva (mint pl.: Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 fein, Capatect Top-Fix Kleber) a kézi szakítószilárdság vizsgálat szerint.
4.) Legalább 5-7 napos száradási időtartamot követően a hálót kézi szakítással, tépéssel el lehet távolítani. Amennyiben a ragasztó továbbra is tapad a felületre a vizsgálat eredményes. 

Eredményes szakítószilárdsági vizsgálatot követően a Capatect MultiPrimer alkalmazható. Sikertelen vizsgálati eredményt követően forduljon az alapfelület gyártójához.

A felhasználás módja

A Capatect MultiPrimer alkalmazható ecsettel, kefével és hengerrel. A felhasználás előtt az anyagot lassú fordulatú keverővel alaposan keverjük át.

Hígítás

Javasolt a hígítatlan alkalmazás. Amennyiben szükséges max. 2% víz hozzákeverésével állítsa be a feldolgozásnak megfelelő konzisztenciát.

Bevonatrendszer

Alkalmazzon hígítatlan Capatect MultiPrimert az alapozandó felületen. Az alaposan megszáradt, kikeményedett rétegen a hőszigetelő táblák Capatect Top-Fix Kleber, illetve Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 fein alkalmazásával, teljes felületen történő ragasztási technikával ragaszthatók.

Felhasználás

Kb. 0.2-0.25 kg /m2 rétegenként az alapfelület egyenetlenségétől és a felhasználás módjától függően. Durva felületen értelemszerűen több. A tényleges anyagszükségletet számos tényező befolyásolja. A pontos felhasználást a kivitelezés helyszínén próbafelhordással kell meghatározni.

Feldolgozási feltételek

A feldolgozás és a száradás során a környezetnek, az anyagnak és a felületnek +5 °C és +30 °C hőmérséklet között kell lennie.

Száradás/száradási idő

+20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett kb. 24 óra után újra felhasználható. Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalomnál a száradási idő arányosan növekszik.

Szerszámok tisztítása

Használatot követően azonnal vízzel.

Megjegyzés

Fafelületen történő alkalmazás esetén a fa nedvességtartalma nem haladhatja meg a 15%-ot.
A Capatect MultiPrimert fafelületeken az időjárás hatásának kitettsége előtt vagy közvetlenül utána kell felhasználni. Az UV-sugarak által okozott károsodás jelentősen csökkenti a fafelület teherbíró képességét, tapadását.
Ne alkalmazza napsütötte alapfelületeken valamint erős szél, köd, eső, relatív magas páratartalom és agyveszélyes időjárási körülmények között. Napsütötte időszakokban javasoljuk, hogy a termék felhordása mindig a napsütötte oldalt követve történjen. Figyeljünk az éjszakai fagyokra!

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. Védőkesztyű használata kötelező. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. Nem juthat a csatornarendszerbe, nyílt vizekbe és a talajba.
Tartalmaz: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Allergiás reakciókat válthat ki.

Ártalmatlanítás

Az anyagot és az összes kapcsolódó csomagolást biztonságos módon, a helyi hatóságok követelményeinek megfelelően kell ártalmatlanítani. Újrahasznosításhoz csak teljesen üres kiszerelést szabad szelektív hulladék feldolgozóba leadni. Folyékony anyagmaradékot régi bevonatok (festék, vakolat) gyűjtőhelyén kell ártalmatlanítani, beszáradt anyagmaradékot építési, bontási, kommunális hulladékként vagy háztartási hulladékként ártalmatlanítható.

EU határérték a VOC tartalomra

EU határérték erre a termékre (kategória A/h): 30 g/l (2010). Ez a termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.

További részletek

Lásd a biztonsági adatlapot.

Műszaki tanácsadás

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok előkészítésével. Abban az esetben, ha a jelen műszaki információ nem tartalmazza az adott alapfelületet, szükséges cégünkkel ill. tanácsadóinkkal felvenni a kapcsolatot. Örömmel állunk rendelkezésre részletes, az adott objektumra vonatkozó szaktanácsadással.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

Product recommendation:

Capatect Putzgrund

Capatect Top-Fix Kleber

Capatect Pulverkleber 190

Capatect Acryl Fassadenputz W

Capatect Silikon Fassadenputz W