caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/218723/062042_Tiefgrund_TB.png

Tiefgrund TB

Kül- és beltéri felületekhez
 • Alkalmazás

  Színtelenre száradó, speciális mélyalapozó, kül- és beltéri alkalmazásra, különösen gipszes felületeken. Ajánlott meglévő, erősen porló felületű vakolatok és festékbevonatok, maratott vagy mechanikusan eltávolított régi bevonatok, valamint nedves technikával vagy magasnyomású mosással megtisztított felületek erősítő alapozására és megszilárdítására. Alkalmazható szennyezett, tapéta- és ragasztó maradványokat tartalmazó felületeken.

  Tulajdonságok

  • Különösen gipszes felületekre
  • Alapfelület megerösítő
  • Mély felület beszívódási tulajdonság
  • Diffúzióképes
  • Gyorsan száradó

  Bázis

  Polimer gyanta lakkbenzinben feloldva.

  Kiszerelés/csomagolási egység

  Fém kanna
  10 l

  Színek

  Transzparens

  Tárolás

  Hűvös, de fagymentes helyen.

  Sűrűség

  kb.: 0,8 g/cm3

  Kiegészítő termék

  CapaSol RapidGrund, Dupa-Putzfestiger

  Megjegyzés

  Nem használható polisztirol hőszigetelő maggal rendelkező többrétegű homlokzati hőszigeteléseken (THR /ETICS /WDVS) és polisztirol tartalmú vakolatokon. Ne használja az élelmiszerek tárolására vagy előállítására szolgáló területeken.

  A termék felhasználási területe a 606. számú Műszaki Információban definiáltak alapján.

  Beltér 1Beltér 2Beltér 3Kültér 1Kültér 2
  +++++
  (–) nem alkalmazható / (○) korlátozottan alkalmazható / (+) alkalmazható

  Alkalmas alapfelületek

  Az alapfelület legyen stabil, szilárd, száraz, valamint tiszta és minden olyan anyagtól mentes, mely csökkenti a megfelelő tapadást. Vegye figyelembe a német VOB C részét, a DIN 18 363 3. bekezdését. Kérjük, olvassa el a 650. számú (Alapfelületek és azok előkezelése) műszaki adatlapunkat a különféle felületek alkalmasságról és a szükséges előkezelésről.

  A felhasználás módja

  Oldószerálló szerszámokkal (ecset, kefe) alaposan dörzsölje be az alapfelületbe. Felhasználható megfelelő Airless szóró berendezéssel is.

  Hígítás

  Javasoljuk a termék hígítatlan felhasználását. Amennyiben szükséges kizárólag lakkbenzinnel hígítható.

  Bevonatrendszer

  Normál és gyenge nedvszívású felületeken hígítatlanul alkalmazza a Tiefgrund TB-t. Erősen nedvszívó felületeken 2 rétegben, hígítatlanul, „nedves a nedvesre” technikával dolgozzon. Az anyagot oldószerálló szerszámokkal (ecset, kefe) alaposan dörzsölje be az alapfelületbe. Az alapozó nem képezhet zárt, fényes fimréteget.

  Felhasználás

  Kb. 150-300 ml/m2 rétegenként az alapfelület nedvszívásától, egyenetlenségétől és a felhasználás módjától függően. Durva felületen értelemszerűen több. A pontos felhasználást a kivitelezés helyszínén próbafelhordással kell meghatározni.

  Feldolgozási feltételek

  Fagypont alatti hőmérsékleten is felhasználható, mikor a felület száraz és jégmentes.

  Várakozási idő

  Újbóli felhasználás előtt hagyja az alapozott felületet jó alaposan megszáradni mivel a bedolgozott oldószer befelé diffundálhat és szagokat okozhat. +20 ° C-on és 65% relatív páratartalom mellett kb. 24 óra után újra felhasználható. Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalomnál a száradási idő arányosan növekszik (egyes esetekben akár több napig is eltarthat).

  Száradás/száradási idő

  +20 ° C-on és 65% relatív páratartalom mellett kb. 12 óra után újra felhasználható. Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalomnál a száradási idő arányosan növekszik.

  Szerszámok

  Oldószerálló szerszámokkal (ecset, kefe), valamint megfelelő Airless szóróberendezésekkel. Ne használjon sűrített levegős gépeket.

  Szerszámok tisztítása

  Használat után tisztítsa meg az eszközöket lakkbenzinnel vagy ecset- és kefetisztítóval.

  Airless alkalmazhatóság

  Szórási szög: 60°
  Fúvóka mérete: 0,029"
  Szórási nyomás: 50-60 bar

  Megjegyzés

  Érzékeny területeken ne alkalmazza megfelelő száradásai idő nélkül. Amennyiben a Tiefgrund TB-t beltérben használja, akkor tipikus oldószeres szag léphet fel. Ezért gondoskodjon a helység megfelelő szellőzésről. Az érzékenyebb területeken használjon aromamentes, alacsony szagú Caparol Dupa-Putzfestigert.
  A Tiefgrund TB speciális összetétele és tulajdonságai miatt más anyagokkal nem keverhető.

  Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

  Tűzveszélyes folyadék és gőz. Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. (Figyelem: változások lent).
  Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. A gőzök/permet belélegzése tilos. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. TILOS hánytatni. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
  Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

  Ártalmatlanítás

  Az anyagot és az összes kapcsolódó csomagolást biztonságos módon, a helyi hatóságok követelményeinek megfelelően kell ártalmatlanítani. Újrahasznosításhoz csak teljesen üres kiszerelést szabad szelektív hulladék feldolgozóba leadni. Folyékony anyagmaradékot régi bevonatok (festék, vakolat) gyűjtőhelyén kell ártalmatlanítani, beszáradt anyagmaradékot építési, bontási, kommunális hulladékként vagy háztartási hulladékként ártalmatlanítható.

  EU határérték a VOC tartalomra

  EU határérték erre a termékre (kategória A/h): 750 g/l (2010). Ez a termék max. 730 g/l VOC-t tartalmaz.

  Termékkód festékek és zománcok

  GISCODE BSL 50 
  (korábban: M-GF03)

  Összetevők feltüntetése - nyilatkozat

  Poliakrilát gyanta, alifás anyagok, aromás vegyületek, glikol-éterek.

  További részletek

  Lásd a biztonsági adatlapot.

  Műszaki tanácsadás

  Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok előkészítésével. Abban az esetben, ha a jelen műszaki információ nem tartalmazza az adott alapfelületet, szükséges cégünkkel ill. tanácsadóinkkal felvenni a kapcsolatot. Örömmel állunk rendelkezésre részletes, az adott objektumra vonatkozó szaktanácsadással.

  Ügyfélszolgálat

  Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu