caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/218716/062038_Dupa-Putzfestiger.png

Dupa-Putzfestiger

Speciális oldószer-tartalmú, átlátszó, aromamentes mélyalapozó kül- és beltéri használatra.
 • Alkalmazás

  Kiváló minőségű, speciális, színtelen mélyalapozó beltéri és homlokzat felületek előkezeléséhez, erősen porló és krétásodó vakolat- és betonfelületek megerősítésére, valamint olyan régi felületekre, melyekről a régi bevonatot mechanikusan eltávolították. Alkalmazható régi, stabil krétásodó bevonatrétegek megszilárdítására. A Dupa-Putzfestiger részben vagy teljes egészében feloldja a régi, gyengén tapadó bevonatrétegeket, melyek így könnyen eltávolíthatóak.
  Polisztirol szigeteléssel ellátott kompozit hőszigetelő rendszereken és polisztirol tartalmú vakolatokon is használható.

  Tulajdonságok

  • Aromamentes
  • Porló és krétásodó felületek megerösítésére
  • Alkalmazható polisztirol alapú felületeken
  • Mély felület beszívódási tulajdonság

  Bázis

  Polimergyanta, szerves oldószerekben feloldva.

  Kiszerelés/csomagolási egység

  Fém kanna
  2,5 l / 10 l

  Színek

  Transzparens

  Tárolás

  Hűvös, de fagymentes helyen.

  Sűrűség

  kb.: 0,9 g/cm3

  Kiegészítő termék

  OptiSilan TiefGrund, CapaGrund Universal, CapaSol RapidGrund, TiefGrund TB

  A termék felhasználási területe a 606. számú Műszaki Információban definiáltak alapján.

  Beltér 1Beltér 2Beltér 3Kültér 1Kültér 2
  +++++
  (–) nem alkalmazható / (○) korlátozottan alkalmazható / (+) alkalmazható

  Alkalmas alapfelületek

  Az alapfelület legyen stabil, szilárd, száraz, valamint tiszta és minden olyan anyagtól mentes, mely csökkenti a megfelelő tapadást. Vegye figyelembe a német VOB C részét, a DIN 18 363 3. bekezdését. Kérjük, olvassa el a 650. számú (Alapfelületek és azok előkezelése) műszaki adatlapunkat a különféle felületek alkalmasságról és a szükséges előkezelésről.

  A felhasználás módja

  Oldószerálló szerszámokkal (ecset, kefe) alaposan dörzsölje be az alapfelületbe. Felhasználható megfelelő Airless szóró berendezéssel is.

  Hígítás

  Javasoljuk a termék hígítatlan felhasználását. Amennyiben szükséges kizárólag max. 10 % Caparol AF-Verdünner-el hígítható.

  Bevonatrendszer

  Normál és gyenge nedvszívású felületeken hígítatlanul alkalmazza a Dupa-Putzfestigert. Erősen nedvszívó felületeken 2 rétegben, hígítatlanul, „nedves a nedvesre” technikával dolgozzon. Az anyagot oldószerálló szerszámokkal (ecset, kefe) alaposan dörzsölje be az alapfelületbe. Az alapozó nem képezhet zárt, fényes filmréteget.

  Felhasználás

  Kb. 150-300 ml /m2 rétegenként az alapfelület nedvszívásától, egyenetlenségétől és a felhasználás módjától függően. Durva felületen értelemszerűen több. A pontos felhasználást a kivitelezés helyszínén próbafelhordással kell meghatározni.

  Feldolgozási feltételek

  Fagypont körüli hőmérsékleten is felhasználható, mikor a felület száraz és jégmentes.

  Száradás/száradási idő

  +20 ° C-on és 65% relatív páratartalom mellett kb. 12 óra után újra felhasználható. Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalomnál a száradási idő arányosan növekszik.

  Szerszámok

  Oldószerálló szerszámokkal (ecset, kefe), valamint megfelelő Airless szóróberendezésekkel. Ne használjon sűrített levegős gépeket.

  Szerszámok tisztítása

  Használat után tisztítsa meg az eszközöket nitrohígítóval, lakkbenzinnel vagy ecset- és kefetisztítóval.

  Airless alkalmazhatóság

  Szórási szög: 60°
  Fúvóka mérete: 0,029"
  Szórási nyomás: 50-60 bar

  Megjegyzés

  A Dupa-Putzfestiger speciális összetétele és tulajdonságai miatt más anyagokkal nem keverhető.

  Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

  Tűzveszélyes folyadék és gőz. Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. (Figyelem: változások lent).
  Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. TILOS hánytatni.
  Tartalmaz: dekán, 2,2,4,6,6-pentametil-heptán, alkánok, C9-12-izo, 1-izopropil-2,2-dimetil-trimetilén-diizobutirát.

  Ártalmatlanítás

  Az anyagot és az összes kapcsolódó csomagolást biztonságos módon, a helyi hatóságok követelményeinek megfelelően kell ártalmatlanítani. Újrahasznosításhoz csak teljesen üres kiszerelést szabad szelektív hulladék feldolgozóba leadni. Folyékony anyagmaradékot régi bevonatok (festék, vakolat) gyűjtőhelyén kell ártalmatlanítani, beszáradt anyagmaradékot építési, bontási, kommunális hulladékként vagy háztartási hulladékként ártalmatlanítható.

  EU határérték a VOC tartalomra

  EU határérték erre a termékre (kategória A/h): 750 g/l (2010). Ez a termék max. 650 g/l VOC-t tartalmaz.

  Termékkód festékek és zománcok

  GISCODE: BSL60

  Összetevők feltüntetése - nyilatkozat

  Poliakrilát gyanta, alifás anyagok, észterek, glikol-éter.

  További részletek

  Lásd a biztonsági adatlapot.

  Műszaki tanácsadás

  Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok előkészítésével. Abban az esetben, ha a jelen műszaki információ nem tartalmazza az adott alapfelületet, szükséges cégünkkel ill. tanácsadóinkkal felvenni a kapcsolatot. Örömmel állunk rendelkezésre részletes, az adott objektumra vonatkozó szaktanácsadással.

  Ügyfélszolgálat

  Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu