caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/173841/052607_histolith_kalkspachtel_brillant_HU.png

Histolith Kalkspachtel Brillant

Nemesfehér, jól töltő mészglett, csak beltéri használatra.

Alkalmazás

Univerzálisan alkalmazható mészglett falfelületek gletteléséhez régi és műemléképületek renoválása során. Az épületfizikailag és épületbiológiailag előnyös tulajdonságai miatt nagyon jól használható a környezettudatos lakásépítések során is.

Tulajdonságok

  • Nemesfehér szövetmatt mészfelület
  • Magas vízpára-áteresztő képességű, sd érték =0,01 m 1 mm rétegvastagságnál
  • Szorpció képes, kedvező, kellemes beltéri klíma
  • Erősen lúgos, pH érték=13 (bekeverés után)
  • Akadályozza a penészgomba növekedését a természetes lúgossága miatt
  • Tartósítóanyagot nem tartalmaz
  • Oldószermentes
  • Könnyen felhúzható és lesimítható, modellezhető
  • Nem éghető, DIN EN 13501-1 szerint A2-s1,d0 osztály

Bázis

Ásványi kötőanyag és válogatott, magas minőségű ásványi töltőanyagok.

Kiszerelés/csomagolási egység

20 kg-os zsák

Színek

Fehér

Egyedi és helyszíni színezés Histolith®Volltonfarben SI –vel, továbbá mészálló színező festékekkel és száraz pigmentekkel lehetséges. A pigment összeegyeztethetőséget próbával ellenőrizzük.

Tárolás

Szárazon legalább 9 hónap a gyártási dátumtól számítva, 9 hónap kromátszegény.

Alkalmas alapfelületek

Alkalmasak az ásványi vakolatok, Histolith® Trass-Sanierputz vakolatok, továbbá a beton, pórusbeton felületek, a gipsz(karton/építő)lapok, műgyanta vakolatok, hordképes régi bevonatok.

Alapfelület előkészítése

Az alapfelületnek szilárdnak, hordképesnek és tapadást gátló anyagoktól mentesnek kell lennie. Az alapfelületnek jól megkötöttnek és kellően érdesnek kell lennie. Az alapfelületet alaposan tisztítsuk meg. A felületen homokosan porló vakolatokat Histolith Silikat-Fixativ-al alapozzuk A gipszvakolatokat, gipsz(karton)lapokat és gipsz építőlapokat, továbbá a hordképes régi bevonatokat előtte vonjuk be Histolith Strukturgrund-al.

Anyag előkészítés

A Histolith® Kalkspachtel brillant-ot egy keverőszárral csomómentes, feldolgozásra kész állagúra keverjük.

Vízigény: kb. 9,5 liter/zsák

Feldolgozási idő (nyitott idő): kb. 120 perc.

A felhasználás módja

Az anyagot egyenletesen és toldásmentesen felhordjuk és a felületet él/váll mentesen elgletteljük. A felület megkeményedése után megnedvesítjük és egy vékony második réteget viszünk fel. A felületet rövid várakozási idő után velencei glettelő kanállal elgletteljük.

Hálóbeágyazás: Az anyagot egy 6x6 mm-es fogazott glettvassal felhúzzuk. A Capatect üveghálót 10 cm-es átlapolással belefektetjük és határozottan rányomjuk. Ezután nedves a nedvesbe átgletteljük, hogy a háló a teljes felületen takarva legyen. A felület megkeményedése után megnedvesítjük és egy vékony második réteget viszünk fel. A felületet rövid várakozási idő után velencei glettelő kanállal elgletteljük. Rétegvastagság: 0,5 – 10 mm.

Bevonatrendszer

A Histolith Kalkspachtel brillant-ot Histolith mész- vagy szilikátfestékekkel lehet átfesteni. Egy előzetes alapozás 2:1 arányban vízzel hígított Histolith® Silikat-Fixativ-al ajánlott.

Felhasználás

Kb. 1,2 kg/m2/mm (tájékoztató jellegű, nem garantálható érték). A pontos értékeket minden esetben - az adott objektumon történő - próbafelhordással lehet megállapítani.

Feldolgozási feltételek

Környezet, anyag és alapfelület hőmérséklete a feldolgozás során:

+5 °C alatt nem feldolgozható.

Száradás/száradási idő

+20 °C és 65% relatív páratartalomnál kb. 3 nap után átszárad és átfesthető. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb levegő páratartalom megnöveli a száradási időt.

Szerszámok tisztítása

Használat után rögtön vízzel.

Megjegyzés

A speciális terméktulajdonságok megtartása érdekében a Histolith® Kalkspachtel brillant-ot nem szabad más termékekkel összekeverni. Nem alkalmas a nagyon magas nedvességterhelésnek (közvetlen víz illetve csapóvíz) kitett felületekre. A természetes töltőanyagok felhasználása miatt enyhe színárnyalatbeli eltérések lehetségesek. Ezért az egybefüggő felületeken csak azonos gyártási számú termékeket használjunk.

Az enyhén szívóképes alapfelületeken finom buborékok képződhetnek. Ezeket egy rövid várakozási idő után egy ismételt átsimítással eltávolíthatjuk.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Bőrirritáló hatású  - Súlyos szemkárosodást okozhat – Használata után alaposan mossa le a szennyezett bőrfelületeket. - Védőkesztyűt, védőruhát, szemvédőt, arcvédőt használjunk – SZEMMEL VALÓ ÉRINTKEZÉS ESETÉN: Néhány perc hosszan óvatosan vízzel kiöblítjük. Az esetleg meglévő kontaktlencsét lehetőség szerint eltávolítjuk. Tovább öblítjük – Bőrirritáció esetén: Orvosi tanácsot/segítséget vegyünk igénybe - Az anyaggal szennyezett ruhát az újabb használat előtt mossuk ki. - Különleges kezelést igényel (utasítások ezen a jelöléséket tartalmazó címkén láthatóak)

Ártalmatlanítás

Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

Összetevők feltüntetése - nyilatkozat

Mészhidrátot tartalmaz.

További részletek

Hulladék kulcsszám: 31612 (ÖNORM S 2100 szerint)

EWC/EAK: 16 03 03

Vízveszélyeztetési osztály: 1. osztály, a vizeket enyhén veszélyezteti.

A teljesen beszáradt termékmaradvány építési hulladékként deponálható.

Biztonsági adatlap: A biztonsági adatlap a www.caparol.hu oldalról tölthető le.

Alkalmazás: Csak építőipari felhasználásra.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki információ