caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/173821/052592_Sol-Silikat_HU.png

Histolith Sol-Silikat

Szol-szilikát festék egyedülálló tulajdonságokkal

Alkalmazás

A Histolith® Sol-Silikat  egy ásványi homlokzatfesték egyedülálló tulajdonságokkal. Az újszerű ásványi kötőanyag-kombináció univerzális felhasználást tesz lehetővé. A lítium-vízüveg összetevő csökkenti a kálium-karbonát só kivirágzás esélyét és különösen ragyogó színeket tesz lehetővé.

A Histolith® Sol-Silikat egyesíti magában a már bizonyított szilikátfestékek és a szilikongyanta festékek előnyeit. Kiválóan feldolgozható. Egyaránt alkalmas az ásványi alapfelületekhez éppúgy, mint a régi matt diszperziós és szilikongyanta bevonatok átfestéséhez.

Tulajdonságok

 • Magas időjárás- és fényállóság
 • Nagyon alacsony szennyeződési hajlamú
 • Ásványi matt felület
 • Nem termoplasztikus
 • Lágyítószer mentes
 • Nem éghető
 • Nem filmképző, magas CO2 áteresztő képességű

Bázis

Kiváló minőségű alkáli vízüveg és kova-szol kötőanyag kombinációja ásványi pigmentekkel és töltőanyagokkal, szerves összetevő  < 5 %.

Kiszerelés/csomagolási egység

12,5 l, 5 l

Színek

Fehér

Kérésre gyári színezés többféle színárnyalatban. Egyedi és helyszíni színezés Histolith-Volltonfarben SI –vel, gépi színezés ColorExpress rendszerben szervetlen színezőpasztákkal lehetséges.

Fényességi fok

Matt (szövet matt)

Tárolás

Hűvös fagymentes helyen. Az anyag csak műanyag edényben tárolható.

Műszaki adatok

Jellemzők DIN EN 1062 szerint:

 • Sűrűség: kb. 1,44 g/cm³
 • Magas vízpára áteresztő képesség sd-érték = <0,01m (magas) V1 osztály
 • Vízpermeabilitás (w-érték) = 0,09 [kg/(m2 · h 0,5 )] (alacsony) W3 osztály

Kiegészítő termék

Histolith Sol-Silikat-Fixativ

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelületnek szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve száraznak kell lennie. ÖNORM B 2230, 2. részre ügyeljünk.

Alapfelület előkészítése

Új vakolatok a PI, PII és a PIII habarcs-csoportokból:

A bevonat felhordása előtt az új vakolatok esetében szükséges várakozási időket tartsuk be, a PI habarcs-csoportoknál minimum 4 hét, a PII és PIII habarcs-csoportoknál minimum 2 hét. A nem megfelelő száradásból adódó foltokat (Sinterhaut) Histolith® Fluat-al kezeljük.

Régi bevonat nélküli vakolatok és régi ásványi bevonatok:

A felületet jól megtisztítjuk. A kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk. 2:1 arányban vízzel hígított Histolith® Sol-Silikat-Fixativ-al egy alapozóréteget vigyünk fel.

Régi hordképes, matt diszperziósfestékek és szilkongyanta festékek:

A felületet jól megtisztítjuk. A kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk.

Vakolatjavítások:

A javítóvakolatnak anyagában és struktúrájában meg kell felelnie a régi vakolatnak. A javítóvakolásnak a bevonat felhordása előtt már kellően jól megkötöttnek és kikeményedettnek kell lennie. Minden vakolatjavítás Histolith® Fluat-al bevonandó és átmosandó.

Téglafalazatok:

A felületet jól megtisztítjuk. A kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk. A sérült fugahabarcsot kijavítjuk. Egy próbafelületet kijelölünk, ahol a hordképességet ellenőrizzük. A szívóképes felületű téglafalazatokat 2:1 arányban vízzel hígított Histolith® Sol-Silikat-Fixativ-al alapozzuk. Az „üvegesre” égetett és a klinkertégla nem alkalmas alapfelület.

Természetes kövek:

A felületet jól megtisztítjuk. A kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk és a sérült fugahabarcsot kijavítjuk. A homokosan porló természetes kőfelületeket Histolith® Steinfestiger-el stabilizáljuk.

Figyelem:

A természetes köveknél a vízben oldódó összetevők a bevonat felületén „kivirágozhatnak”, foltosodást okozhatnak. Egy próbafelületet kijelölünk, ahol a hordképességet ellenőrizzük.

Algás vagy gombás felületek:

Az algás illetve gombás felületeket nedvesen letisztítjuk. A felületet a megszáradása után Capatox-al kezeljük, majd ismét hagyjuk megszáradni.

A felhasználás módja

A műemlékvédelem alatt álló épületek esetében javasolt az ecsettel/kefével való felhordás, egyéb esetben hengerezzük vagy szórjuk.

„Airless” felhordás:

 • Szórási szög: 50°
 • Szórófej: 0,026"
 • Szórási nyomás: 150–180 bar

Bevonatrendszer

Gyengén és egyenletesen szívóképes alapfelületek:

Egy alapozó bevonat, amennyiben szükséges max. 10%-ban Histolith® Sol-Silikat-Fixativ-al hígítva.

Egy fedő bevonat, amennyiben szükséges max. 5%-ban Histolith® Sol-Silikat-Fixativ-al hígítva.

Erősen és egyenetlenül szívóképes alapfelületek:

Egy alapozó bevonat Histolith® Sol-Silikat-Fixativ-al, 2:1 arányban vízzel hígitva.

Egy köztes és egy fedő bevonat, amennyiben szükséges max. 5%-ban Histolith® Sol-Silikat-Fixativ-al hígítva.

Igény esetén - iszapoló hatáshoz - az alap illetve köztes bevonatot max. 20 %-ban Histolith® Schlämmquarz-al keverjük.

Felhasználás

Kb. 250-300 ml/m2 sima alapfelületen kétszeri bevonásra. Egyenetlen felületnél értelemszerűen több. A pontos anyagfelhasználást az adott objektumon történő próbafelhordással lehet megállapítani.

Feldolgozási feltételek

+8 °C környezet és alapfelület hőmérséklet.

Száradás/száradási idő

20 °C és 65% relatív páratartalomnál 12 óra után felületszáraz és átfesthető, 24 óra után esőálló. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb levegő páratartalom ezeket az időtartam értékeket megnöveli.

Szerszámok tisztítása

Használat után rögtön vízzel.

Megjegyzés

Fontos tudnivalók:

A látható átfedések elkerülése érdekében „nedves a nedvesre” technikával hordjuk fel. Nem alkalmazható víznek kitett lejtős vagy vízszintes felületeken. A feldolgozást közvetlen napsugárzás, magas hőmérséklet, erős szél, extrém magas páratartalom, ködpára, eső esetén kerüljük. Szükség esetén védőhálót vagy ponyvát alkalmazzunk. Ügyeljünk az éjszakai fagyveszélyre.

Védelmi intézkedések:

A bevonandó felület környékét gondosan takarjuk le, különösen az üveg-, kerámia-, lakkozott-, klinker-, természetes kő-, fém-, fa felületeket.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Ez a termék nem veszélyes a vegyi anyagokra vonatkozó jogi rendelkezések szerint és ezért jelölést nem kötelező alkalmazni. Emellett mégis kérjük, hogy ügyeljen a kémiai anyagoknál szokásos általános elővigyázatossági és higiéniai intézkedések betartására. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Hosszabb bőrkontaktus vagy szembejutás esetén irritációt okozhat. Az érintett területet azonnal és alaposan mossuk le vízzel.

Ártalmatlanítás

Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

EU határérték a VOC tartalomra

Ezeknél a terméknél (Kat. A/c) 40 g/l. Ez a termék maximum 10 g/l VOC-t tartalmaz.

További részletek

Hulladék kulcsszám: 52 402 (ÖNORM S 2100 szerint)

EWC/EAK: 08 01 12

Vízveszélyeztetési osztály: 1. osztály, a vizeket enyhén veszélyezteti.

Biztonsági adatlap: A biztonsági adatlap a www.caparol.hu oldalról tölthető le.

Alkalmazás: Csak építőipari felhasználásra.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki információ