caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/173826/052597_kristallin_fixativ_HU.png

Histolith Kristallin-Fixativ

Káli-vízüveg kötőanyag a Histolith Kristallin festékkomponenshez

Alkalmazás

A Histolith Kristallin-Fixativ kötőanyag a Histolith Kristallin festékkomponenshez, hígító a bekevert Histolith Kristallin festék konzisztenciájának beállításához, alapozó az erősen vagy egyenetlenül szívó alapfelületek megerősítéséhez és egalizálásához.

Tulajdonságok

  • Histolith® Kristallin-Fixativ kovásódással reagál az ásványi alapfelületekkel. ebből adódik a rendkívül jó időjárás állósága. A Histolith® Kristallin- Fixativ további kiemelkedő tulajdonságai:
  • Magas vízpára és CO2 áteresztő képességű
  • Nem duzzad
  • Nem éghető
  • Oldószermentes

Bázis

Káli vízüveg szerves összetevők nélkül.

Kiszerelés/csomagolási egység

10 Liter

Tárolás

Hűvös fagymentes helyen. Az anyag csak műanyag edényben tárolható.

Sűrűség

Kb. 1,2 g/cm³

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelületnek szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve száraznak kell lennie. ÖNORM B 2230, 2. részre ügyeljünk.

Alapfelület előkészítése

Új vakolatok a PIc, PII és a PIII habarcs-csoportokból:

A felső vakolatréteg minimális vastagsága: 5 mm. Könnyű vakolatok nem alkalmasak. A bevonat felhordása előtt az új vakolatok esetében szükséges várakozási időket tartsuk be, a PI habarcs-csoportoknál minimum 4 hét, a PII és PIII habarcs-csoportoknál minimum 2 hét. A nem megfelelő száradásból adódó foltokat (Sinterhaut) Histolith® Fluat-al kezeljük.

Régi bevonat nélküli vakolatok és régi ásványi bevonatok:

A felületet jól megtisztítjuk. A kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk.

Algás vagy gombás felületek:

Az algás illetve gombás felületeket nedvesen letisztítjuk. A felületet a megszáradása után Capatox-al kezeljük, majd ismét hagyjuk megszáradni.

A felhasználás módja

Alapozásnál a Histolith®Kristallin-Fixativ-ot kefével, ecsettel jól az alapfelületbe dörzsöljük.

Bevonatrendszer

Kötőanyagként a Histolith® Kristallin rendszerhez:

10 Liter Histolith® Kristallin színkomponenst (1 kiszerelés tartalma) 5 Liter Histolith® Kristallin-Fixativ-al alaposan összekeverjük és kézzel vagy megfelelő géppel egy homogén állagú, csomómentes alapfestékké keverjük. Csak tiszta keverőszerszámot használjunk.

Alapfesték konzisztencia beállításához:

Histolith® Kristallin-Fixativ 1:1 arányban vízzel hígítva.

Alapozáshoz erősen vagy egyenetlenül szívóképes alapfelületeken:

Az alapfelület szívóképességétől függően 1:1-től 1:2-ig arányban vízzel hígított Histolith® Kristallin-Fixativ

Felhasználás

Alapozásként: kb. 70–100 ml/m2 az alapfelület szívóképességétől függően. Kötőanyagként a Histolith® Kristallin színkomponenshez: kb. 65–75 ml/m2 rétegenként sima alapfelületen.

Durva alapfelületen a megadott felhasználási értékek növekednek. A pontos értékeket minden esetben - az adott objektumon történő - próbafelhordással lehet megállapítani.

Feldolgozási feltételek

A feldolgozás alsó hőmérséklethatára: +8 °C alapfelület és levegő hőmérséklet

Száradás/száradási idő

+20 °C és 65% relatív páratartalomnál 12 óra várakozási időt tartsunk minden egyes munkafázis között. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb levegő páratartalom ezeket az időtartam értékeket megnöveli.

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal vízzel.

Megjegyzés

A feldolgozást közvetlen napsugárzás, magas hőmérséklet, erős szél, extrém magas páratartalom, ködpára, eső esetén kerüljük. Szükség esetén védőhálót vagy ponyvát alkalmazzunk. Ügyeljünk az éjszakai fagyveszélyre.

Védelmi intézkedések:

A bevonandó felület környékét gondosan takarjuk le, különösen az üveg-, kerámia-, lakkozott-, klinker-, természetes kő-, fém-, fa felületeket.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Ez a termék nem veszélyes a vegyi anyagokra vonatkozó jogi rendelkezések szerint és ezért jelölést nem kötelező alkalmazni. Emellett mégis kérjük, hogy ügyeljen a kémiai anyagoknál szokásos általános elővigyázatossági és higiéniai intézkedések betartására. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Hosszabb bőrkontaktus vagy szembejutás esetén irritációt okozhat. Az érintett területet azonnal és alaposan mossuk le vízzel.

Ártalmatlanítás

Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

EU határérték a VOC tartalomra

Ezeknél a terméknél (Kat. A/a) 30 g/l. Ez a termék kevesebb, mint 1 g/l VOC-t tartalmaz.

További részletek

Hulladék kulcsszám: 52 402 (ÖNORM S 2100 szerint)

EWC/EAK: 08 01 12

Vízveszélyeztetési osztály: 1. osztály, a vizeket enyhén veszélyezteti.

Biztonsági adatlap: A biztonsági adatlap a www.caparol.hu oldalról tölthető le.

Alkalmazás: Csak építőipari felhasználásra.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki információ