caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/173820/052591_Kristallin_HU.png

Histolith Kristallin

Kétkomponensű szilikátfesték

Alkalmazás

Kétkomponensű szilikát festékrendszer, szervetlen összetevők nélkül, nagyfokú időjárás állósággal és színtartóssággal. A Histolith® Kristallin ideális történelmi épületek felújításához, mivel mészfesték hatású, épületfizikailag előnyős tulajdonságú és különösen tartós festékbevonatot hozhatunk létre vele.

Tulajdonságok

  • Fényálló ásványi pigmentáció
  • Legmagasabb vízpára áteresztő képesség, sd érték<0,01 m
  • Magas széndioxid áteresztő képességű
  • Tartós kovásodás az alapfelülettel
  • Nem duzzad
  • Nem éghető
  • Mosás és súrolásálló
  • Oldószermentes
  • A w-érték az alapfelülettől függ

Bázis

Káli-vízüveg, fényálló ásványi pigmentek és ásványi töltőanyagok (szerves összetevők nélkül)

Kiszerelés/csomagolási egység

Histolith® Kristallin-Farbkomponente: 10 l

Histolith® Kristallin-Fixativ: 10 l

Színek

Fehér

Kérésre gyári színezés többféle színárnyalatban. Az egybefüggő felületek záró bevonatánál csak azonos gyártási számú termékeket használjunk vagy eltérő gyártási szám esetén a termékeket keverjük össze.

Fényességi fok

Matt (szövet matt)

Tárolás

Hűvös fagymentes helyen. Az anyag csak műanyag edényben tárolható.

Stabil tárolhatóság ideje:

Histolith® Kristallin-Farbkomponente (színkomponens): 6 hónap

Histolith® Kristallin-Fixativ: 12 hónap

Sűrűség

Kb. 1,75 g/cm³

Megjegyzés

Rendszerelemek:

Histolith® Kristallin-Farbkomponente (színkomponens)

Fényálló, ásványi pigmentek és ásványi töltőanyagok vízzel. Nem tartalmaz kötőanyagot, ezért csak a Histolith® Kristallin-Fixativ –al történő összekeverése után dolgozható fel.

Histolith® Kristallin-Fixativ

Káli-vízüveg szerves összetevők nélkül mit a „Histolith® Kristallin-Farbkomponente” kötőanyaga, hígító a már bekevert alapfesték konzisztenciájának beállításához, alapozó az eltérően vagy erősen szívóképes alapfelületek előkészítéséhez.

A „Histolith® Kristallin-Farbkomponente” és a „Histolith® Kristallin-Fixativ” megadott arányok szerinti keveréke az alapfestékre vonatkozik.

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelületnek szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve száraznak kell lennie. ÖNORM B 3430, 1. részre ügyeljünk.

Alapfelület előkészítése

Új vakolatok a PI, PII és a PIII habarcs-csoportokból:

A felső vakolatréteg minimális vastagsága: 5 mm. Könnyű vakolatok nem alkalmasak. A bevonat felhordása előtt az új vakolatok esetében szükséges várakozási időket tartsuk be, a PI habarcs-csoportoknál minimum 4 hét, a PII és PIII habarcs-csoportoknál minimum 2 hét. A nem megfelelő száradásból adódó foltokat (Sinterhaut) Histolith® Fluat-al kezeljük.

Régi bevonat nélküli vakolatok és régi ásványi bevonatok:

A felületet jól megtisztítjuk. A kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk. Alapozni kell Histolith® Kristallin-Fixativ-al az alapfelület szívóképességétől függően 1:1 -től 1:2 arányban vízzel hígítva.

Vakolatjavítások:

A javítóvakolatnak anyagában és struktúrájában meg kell felelnie a régi vakolatnak. A javítóvakolásnak a bevonat felhordása előtt már kellően jól megkötöttnek és kikeményedettnek kell lennie. Minden vakolatjavítás Histolith® Fluat-al bevonandó és átmosandó.

Természetes kövek:

Csak a szívóképes természetes kövek a megfelelő alapfelületek. Egy próbafelületet kijelölünk, ahol a hordképességet ellenőrizzük. A felületet alaposan tisztítsuk meg, a kevésbé szilárd részeket távolítsuk el. A homokosan porló természetes kőfelületeket Histolith® Steinfestiger-el stabilizáljuk.

Figyelem:

A természetes köveknél a vízben oldódó összetevők a bevonat felületén „kivirágozhatnak”, foltosodást okozhatnak.

Algás vagy gombás felületek:

Az algás illetve gombás felületeket nedvesen letisztítjuk. A felületet a megszáradása után Capatox-al kezeljük, majd ismét hagyjuk megszáradni.

Impregnálás:

Nagyobb csapóeső vagy felfröccsenő víz terhelés esetén a bevonat tartósságát Histolith® Fassadenschutz -al vagy Histolith Aqua-Fassadenschutz -al történő impregnálással javíthatjuk. Az impregnálás legalább 7 napos várakozási idő után lehetséges.

Keverési arány

10 l Histolith® Kristallin-Farbkomponente-t (1 kiszerelés tartalma) 5 l Histolith® Kristallin-Fixativ-al – kézi vagy gépi erővel - folyamatos keverés mellett egy homogén, csomómentes alapfestékké keverjük. Csak tiszta keverőszerszámot használjunk.

A felhasználás módja

A műemlékvédelem alatt álló épületek esetében javasolt az ecsettel/kefével való felhordás.

Bevonatrendszer

A bevonatrétegek felvitele között legalább 12 óra várakozási időt tartsunk.

Alapozó bevonat:

Az erősen szívóképes és/vagy a felületén homokszerűen porló alapok esetében:

Alapozó bevonat Histolith® Kristallin-Fixativ-al 1:2 arányban vízzel hígítva.

Gyengén szívóképes alapfelületek esetében:

Alapozó bevonat az alapfestékkel, maximum 20%-ban hígítva az alapfelület szívóképességétől függően. Az alapfesték hígításához mindig Histolith® Kristallin-Fixativ és víz 1:1 arányú keverékét használjuk.

Köztes bevonat alapfestékkel:

Alapfesték maximum 20%-ban hígítva Histolith Kristallin-Fixativ és víz 1:1 arányú keverékével. A finom zsugorodási repedésekkel rendelkező vakolatok esetében egy iszapoló köztesbevonatot alkalmazunk, ami az alapfestékből és maximum 20% hozzáadott Histolith® Schlämmquarz-ból áll.

Fedő bevonat alapfestékkel:

Alapfesték maximum 20%-ban hígítva Histolith Kristallin-Fixativ és víz 1:1 arányú keverékével.

Felhasználás

Histolith® Kristallin-Fixativ mint alapozó:

Kb. 70 - 100 ml/m2 az alapfelület szívóképességétől függően.

Histolith® Kristallin-Farbkomponente (színkomponens):

Kb. 130 - 150 ml/m2 rétegenként sima alapfelület esetén.

Histolith® Kristallin-Fixativ mint kötőanyag:

Kb. 65 - 75 ml/m2 rétegenként sima alapfelület esetén.

A megadott értékek növekednek az egyenetlen alapfelületen. A pontos anyagfelhasználást az adott objektumon történő próbafelhordással lehet megállapítani.

Feldolgozási feltételek

Az alapfelület, az anyag és a levegő hőmérséklete a feldolgozás és a száradás alatt:

+7 °C alatt nem feldolgozható. Ügyeljünk az éjszakai fagyveszélyre.

Száradás/száradási idő

20 °C és 65% relatív páratartalomnál 12 óra után felületszáraz és átfesthető, 24 óra múlva esőálló. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb levegő páratartalom ezeket az időtartam értékeket megnöveli.

Szerszámok tisztítása

Használat után rögtön vízzel.

Megjegyzés

Az alapfelület jellegétől és az időjárási körülményektől függően színárnyalatbeli különbségek és foltok jelenhetnek meg. Ajánlott egy próbafelület elkészítése, amivel egyidejűleg az alapfelület alkalmassága is meghatározható. A látható átfedések elkerülése érdekében „nedves a nedvesre” technikával hordjuk fel. Nem alkalmazható víznek kitett lejtős vagy vízszintes felületeken. A feldolgozást közvetlen napsugárzás, magas hőmérséklet, erős szél, extrém magas páratartalom, ködpára, eső esetén kerüljük. Szükség esetén védőhálót vagy ponyvát alkalmazzunk.

Védelmi intézkedések:

A bevonandó felület környékét gondosan takarjuk le, különösen az üveg-, kerámia-, lakkozott-, klinker-, természetes kő-, fém-, fa felületeket.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Ez a termék nem veszélyes a vegyi anyagokra vonatkozó jogi rendelkezések szerint és ezért jelölést nem kötelező alkalmazni. Emellett mégis kérjük, hogy ügyeljen a kémiai anyagoknál szokásos általános elővigyázatossági és higiéniai intézkedések betartására. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Hosszabb bőrkontaktus vagy szembejutás esetén irritációt okozhat. Az érintett területet azonnal és alaposan mossuk le vízzel.

Ártalmatlanítás

Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

EU határérték a VOC tartalomra

Ezeknél a terméknél (Kat. A/a) 30 g/l. Ez a termék kevesebb mint 1g/l VOC-t tartalmaz.

További részletek

Hulladék kulcsszám: 57 303 (ÖNORM S 2100 szerint)

EWC/EAK: 08 01 12

Vízveszélyeztetési osztály: 1. osztály, a vizeket enyhén veszélyezteti.

A teljesen beszáradt termékmaradványok építési hulladékként deponálhatóak.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki információ