caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/173822/052593_histolith_aussenquarz_HU.png

Histolith Außenquarz

Egykomponensű, kettős kovásodású szilikát homlokzatfesték

Alkalmazás

A Histolith® Außenquarz kiválóan alkalmas magas időjárás állóságú és színtartósságú, épületfizikailag előnyős tulajdonságú homlokzatbevonatok kialakításához.

Tulajdonságok

  • Fényálló ásványi pigmentáció
  • Magasabb eső elleni védelem, víztaszító, w-érték = 0,07 [kg/(m2 · h 0,5 )]
  • Magasabb vízpára áteresztő képesség, sd-érték <0,01 m
  • Magas CO2 áteresztő képesség
  • Kvarcitos, kovásodásra képes összetevőt tartalmaz, ezért kettős kovásodású
  • Nem éghető

Bázis

Káli vízüveg, fényálló ásványi pigmentek, ásványi töltőanyagok, Akrilgyanta (< 5 %).

Kiszerelés/csomagolási egység

20 kg

Színek

Fehér

Kérésre gyári színezés többféle színárnyalatban. Egyedi és helyszíni színezés Histolith®Volltonfarben SI –vel, gépi színezés ColorExpress rendszerben szervetlen színezőpasztákkal lehetséges.

Fényességi fok

Matt (szövet matt)

Tárolás

Hűvös fagymentes helyen. Az anyag csak műanyag edényben tárolható.

Sűrűség

Kb. 1,55 g/cm³

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelületnek szilárdnak, hordképesnek, szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve száraznak kell lennie. ÖNORM B 3430, 1. részre ügyeljünk.

Alapfelület előkészítése

Új vakolatok a PIc, PII és a PIII habarcs-csoportokból:

A bevonat felhordása előtt az új vakolatok esetében szükséges várakozási időket tartsuk be, a PI habarcs-csoportoknál minimum 4 hét, a PII és PIII habarcs-csoportoknál minimum 2 hét. A nem megfelelő száradásból adódó foltokat (Sinterhaut) Histolith® Fluat-al kezeljük.

Régi bevonat nélküli vakolatok és régi ásványi bevonatok:

A felületet jól megtisztítjuk. A kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk. Az alapfelület szívóképességétől függően 2:1-től 1:1-ig arányban vízzel hígított Histolith® Silikat-Fixativ-al egy alapozóréteget vigyünk fel. A komolyabban javított, zsugorodási repedésekkel tarkított, továbbá a régi szórt és kapart vakolatok esetében egy Histolith® Mineralin köztesréteg is szükséges.

Régi hordképes, matt diszperziós festékek:

A felületet jól megtisztítjuk. Histolith® Quarzgrund-al (maximum 10% Histolith® Silikat-Fixativ-al hígítva) egy alapozó réteget viszünk fel.

Vakolatjavítások:

A javítóvakolatnak anyagában és struktúrájában meg kell felelnie a régi vakolatnak. A javítóvakolásnak a bevonat felhordása előtt már kellően jól megkötöttnek és kikeményedettnek kell lennie. Minden vakolatjavítás Histolith® Fluat-al bevonandó és átmosandó.

Téglafalazatok:

Csak szívóképes téglából álló falazatok alkalmasak. Klinker és erősen kiégetett tégla nem alkalmas. Egy próbafelületet kijelölünk, ahol a hordképességet ellenőrizzük. A felületet jól megtisztítjuk. A sérült fugahabarcsot kijavítjuk. Az alapfelület szívóképességétől függően 2:1-től 1:1-ig arányban vízzel hígított Histolith® Silikat-Fixativ-al alapozzuk. Histolith® Quarzgrund-al egy köztesbevonatot viszünk fel.

Természetes kövek:

Csak szívóképes felületű természetes kövek alkalmasak. Egy próbafelületet kijelölünk, ahol a hordképességet ellenőrizzük. A felületet jól megtisztítjuk. A kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk. A homokosan porló természetes kőfelületeket Histolith® Steinfestiger-el stabilizáljuk.

Figyelem:

A természetes köveknél a vízben oldódó összetevők a bevonat felületén „kivirágozhatnak”, foltosodást okozhatnak.

Algás vagy gombás felületek:

Az algás illetve gombás felületeket nedvesen letisztítjuk. A felületet a megszáradása után Capatox-al kezeljük, majd ismét hagyjuk megszáradni.

A felhasználás módja

A műemlékvédelem alatt álló épületek esetében javasolt az ecsettel/kefével való felhordás.

Bevonatrendszer

Gyengén és egyenletesen szívóképes alapfelületek:

Egy alapozó bevonat 2 (térfogat) rész Histolith® Außenquarz és 1 rész Histolith® Silikat-Fixativ keverékéből

Egy fedő bevonat Histolith® Außenquarz-al, max. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ-al hígítva.

Erősen és egyenetlenül szívóképes vagy a felületen homokosan porló ásványi alapok:

Egy alapozó bevonat Histolith® Silikat-Fixativ-al az alapfelület szívóképességétől függően 2:1-től 1:1-ig arányban vízzel hígítva.

Köztes és egy fedő bevonat:

Histolith® Außenquarz max. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ-al hígítva. A javított vakolati részekre szükséges egy további köztes bevonat Histolith® Quarzgrund-al vagy Histolith® Mineralin-el.

Felhasználás

Kb. 400-700 g/m2 kétszeri bevonásra, az alapfelület szívóképességétől és struktúrájától függően. Irányadó, de nem garantálható értékek. A pontos értékeket minden esetben - az adott objektumon történő - próbafelhordással lehet megállapítani.

Feldolgozási feltételek

Az alapfelület, az anyag és a levegő hőmérséklete a feldolgozás és a száradás alatt:

+7 °C alatt nem feldolgozható. Ügyeljünk az éjszakai fagyveszélyre.

Száradás/száradási idő

+20 °C és 65% relatív páratartalomnál 12 óra után felületszáraz és átfesthető. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb levegő páratartalom megnöveli a száradási időt.

Szerszámok tisztítása

Használat után rögtön vízzel.

Megjegyzés

A látható átfedések elkerülése érdekében „nedves a nedvesre” technikával hordjuk fel. Nem alkalmazható víznek kitett lejtős vagy vízszintes felületeken. A feldolgozást közvetlen napsugárzás, magas hőmérséklet, erős szél, extrém magas páratartalom, ködpára, eső esetén kerüljük. Szükség esetén védőhálót vagy ponyvát alkalmazzunk.

Védelmi intézkedések:

A bevonandó felület környékét gondosan takarjuk le, különösen az üveg-, kerámia-, lakkozott-, klinker-, természetes kő-, fém-, fa felületeket.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Ez a termék nem veszélyes a vegyi anyagokra vonatkozó jogi rendelkezések szerint és ezért jelölést nem kötelező alkalmazni. Emellett mégis kérjük, hogy ügyeljen a kémiai anyagoknál szokásos általános elővigyázatossági és higiéniai intézkedések betartására. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Hosszabb bőrkontaktus vagy szembejutás esetén irritációt okozhat. Az érintett területet azonnal és alaposan mossuk le vízzel.

Ártalmatlanítás

Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

EU határérték a VOC tartalomra

Ezeknél a terméknél (Kat. A/c) 40 g/l. Ez a termék maximum 10 g/l VOC-t tartalmaz.

További részletek

Hulladék kulcsszám: 52 402 (ÖNORM S 2100 szerint)

EWC/EAK: 08 01 12

Vízveszélyeztetési osztály: 1. osztály, a vizeket enyhén veszélyezteti.

Biztonsági adatlap: A biztonsági adatlap a www.caparol.hu oldalról tölthető le.

Alkalmazás: Csak építőipari felhasználásra.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki információ