caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/17808/018158.png

Histolith Antik Lasur

Dekoratív lazúrbevonatokhoz, kül- és beltéri használatra

Alkalmazás

A Histolith® Antik-Lasur egy színtelen lazúrkoncentrátum, mellyel történelmi mintára dekoratív hatású bevonatokat készíthetünk. Különösen alkalmas a struktúrát megtartó bevonatokhoz természetes köveken.

Tulajdonságok

  • Magas időjárás-állóságú
  • Víztaszító, w-érték = 0,05 [kg/(m2 · h 0,5 )]
  • Magas vízpára áteresztő képesség, sd érték<0,01 m
  • Magas széndioxid áteresztő képességű

Bázis

Káli vízüveg szerves adalékokkal (< 5 %).

Kiszerelés/csomagolási egység

5 Liter, 10 Liter

Színek

Transzparens

Egyedi és helyszíni színezés Histolith®Volltonfarben SI –vel vagy színezett Histolith® Außenquarz-al maximum 30% hozzáadásával. Gépi színezés ColorExpress rendszerben szervetlen színezőpasztákkal a 3D-System szerint lehetséges. Magasabb színezőanyag arány esetén a kívánt struktúrát és töltőhatást nem éri el. A színárnyalat és a lazúr kívánt transzparenciája egy próbabevonat felhordásával határozható meg.

Fényességi fok

Matt

Tárolás

Hűvös fagymentes helyen. Az anyag csak műanyag edényben tárolható.

Sűrűség

Kb. 1,0 g/cm³

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelületnek szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve száraznak kell lennie. ÖNORM B 3430, 1. részre ügyeljünk.

Alapfelület előkészítése

Kültéri felületek

Új vakolatok a PI, PII és a PIII habarcs-csoportokból:

A bevonat felhordása előtt az új vakolatok esetében szükséges várakozási időket tartsuk be, a PI habarcs-csoportoknál minimum 4 hét, a PII és PIII habarcs-csoportoknál minimum 2 hét. A nem megfelelő száradásból adódó foltokat (Sinterhaut) Histolith® Fluat-al kezeljük.

Régi bevonat nélküli vakolatok és régi ásványi bevonatok:

A felületet jól megtisztítjuk. A kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk. A felület szívóképességétől függően 2:1-től 1:1-ig arányban vízzel hígított Histolith® Silikat-Fixativ-al egy alapozóréteget vigyünk fel.

Vakolatjavítások:

A javítóvakolatnak anyagában és struktúrájában meg kell felelnie a régi vakolatnak. A javítóvakolásnak a bevonat felhordása előtt már kellően jól megkötöttnek és kikeményedettnek kell lennie. Minden vakolatjavítás Histolith® Fluat-al bevonandó és átmosandó.

Természetes kövek:

Csak szívóképes felületű természetes kövek alkalmasak. Egy próbafelületet kijelölünk, ahol a hordképességet ellenőrizzük. A felületet jól megtisztítjuk. A kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk. A homokosan porló természetes kőfelületeket előbb Histolith® Steinfestiger-el stabilizáljuk.

Figyelem:

A természetes köveknél a vízben oldódó összetevők a bevonat felületén „kivirágozhatnak”, foltosodást okozhatnak.

Algás vagy gombás felületek:

Az algás illetve gombás felületeket nedvesen letisztítjuk. A felületet a megszáradása után Capatox-al kezeljük, majd ismét hagyjuk megszáradni.

Beltéri felületek

Új vakolatok a PI, PII és a PIII habarcs-csoportokból:

A felületet 2-4 hétig száradni hagyjuk. A nem megfelelő száradásból adódó foltokat (Sinterhaut) Histolith® Fluat-al kezeljük.

Gipszvakolatok a PIV habarcs-csoportból:

Szilárd vakolat esetében: Alapozás Histolith® Weißgrund-al. Lágy gipszvakolat esetében Histolith® Spezialgrundierung-al megerősítjük. A száradási foltokat (Sinterhaut) lecsiszoljuk és portalanítjuk, Histolith® Spezialgrundierung-al alapozzuk. Miután kellően jól megszáradt minden esetben Histolith® Weißgrund-al köztesréteget viszünk fel.

Gipszlapok:

A glettelési vállakat lecsiszoljuk, Histolith® Weißgrund.al alapozzuk. Lágy gipszglett esetében Histolith® Spezialgrundierung-al megerősítjük, Histolith® Weißgrund-al alapozzuk. Azokat a lapokat, amelyek vízben oldódó, elszíneződést okozó anyagokat tartalmaznak Primalon Filtergrund fein-el alapozzuk.

Gipsz építőlapok:

Histolith® Weißgrund-al alapozzuk.

Beton:

Az esetlegesen meglévő zsaluforma leválasztó anyagokat eltávolítjuk.

Régi hordképes, matt diszperziós festékbevonatok:

A felületet jól megtisztítjuk. Felviszünk egy alapozóréteget Histolith® Quarzgrund-al, amit maximum 10 % Histolith® Silikat-Fixativ-al hígíthatunk.

Enyves festékbevonatok:

Alaposan lemossuk, Histolith® Spezialgrundierung-al alapozzuk.

Penészes felületek:

A penészes felületeket lemossuk. A felületet a megszáradása után Capatox-al kezeljük, majd ismét hagyjuk megszáradni.

A felhasználás módja

A kívánt lazúreffekt-hatásnak megfelelő ecsettel, kefével, természetes szivaccsal vagy ronggyal.

Bevonatrendszer

Lazúrbevonat természetes köveken: Alapozó-, köztes- és záróbevonat.

Dekoratív lazúrbevonatok falfelületeken: Erősen és egyenetlenül szívóképes vagy a felületén homokszerűen porló ásványi alapok esetében az alapfelület szívóképességétől függően 2:1-től 1:1-ig arányban vízzel hígított Histolith® Silikat-Fixativ-al alapozzunk. Fedő alapozó vagy köztesbevonat fehér - vagy az utána következő lazúrnak megfelelően enyhén színezett - Histolith® Außenquarz-al a kívánt struktúrában felhordva. Záróbevonat a kívánt lazúreffekt-hatás szerint 1-3x Histolith® Antik-Lasur színezve.

2:1 arányban vízzel hígított Histolith® Silikat-Fixativ hozzáadásával a lazúr transzparenciáját szabályozhatjuk.

Felhasználás

Kb. 80-100 ml/m2 az alapfelület szívóképességétől függően. Irányadó, de nem garantálható értékek. A pontos értékeket minden esetben - az adott objektumon történő - próbafelhordással lehet megállapítani.

Feldolgozási feltételek

Az alapfelület, az anyag és a levegő hőmérséklete a feldolgozás és a száradás alatt:

+7 °C alatt, illetve közvetlen napsugárzás, eső vagy erős szél esetén nem feldolgozható. Ügyeljünk az éjszakai fagyveszélyre.

Száradás/száradási idő

+20 °C és 65% relatív páratartalomnál 12 óra után felületszáraz és átfesthető, 24 óra múlva esőálló. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb levegő páratartalom a száradási időt megnöveli.

Szerszámok tisztítása

Használat után rögtön vízzel.

Megjegyzés

Kérjük, ügyeljen a következőkre:

A termék speciális tulajdonságainak megőrzése érdekében a Histolith® Antik-Lasur-t ne keverjük más egyéb termékekkel. A látható átfedések elkerülése érdekében „nedves a nedvesre” technikával hordjuk fel. Nem alkalmazható víznek kitett lejtős vagy vízszintes felületeken.

Védelmi intézkedések:

A bevonandó felület környékét gondosan takarjuk le, különösen az üveg-, kerámia-, lakkozott-, klinker-, természetes kő-, fém-, fa felületeket.

Fontos tudnivalók:

Színárnyalat különbség:

A nagyon erősen eltérő alkáliság, egyenetlen szívóképesség vagy az alapfelület különbözősége és hasonló eltérések foltosodást illetve színárnyalatbeli különbségeket okozhatnak a bevonatban.

Javítások:

A javításnyomok a felületen több tényezőtől is függnek, ezért még az eredeti bevonat használata esetén is elkerülhetetlenek.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Ez a termék nem veszélyes a vegyi anyagokra vonatkozó jogi rendelkezések szerint és ezért jelölést nem kötelező alkalmazni. Emellett mégis kérjük, hogy ügyeljen a kémiai anyagoknál szokásos általános elővigyázatossági és higiéniai intézkedések betartására. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Ártalmatlanítás

Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

EU határérték a VOC tartalomra

Ezeknél a terméknél (Kat. A/a) 30 g/l (2010). Ez a termék maximum 10 g/l VOC-t tartalmaz.

További részletek

Hulladék kulcsszám: 57 303 (ÖNORM S 2100 szerint)

EWC/EAK: 08 01 12

Vízminőség-veszélyességi osztály: 1. osztály, a vizeket enyhén veszélyezteti.

Biztonsági adatlap: A biztonsági adatlap a www.caparol.hu oldalról tölthető le.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki információ