caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/173812/052587_sumpfkalk_HU.png

Histolith Stumpfkalk

Kötőanyag mészbevonatok előállításához és meszeléshez, szerves összetevők nélkül. Legalább 3 éve tárolt.

Alkalmazás

Eredeti mészbevonatok előállításához műemlék- illetve lakóépülteteknél.

Tulajdonságok

  • Nincs statikus feltöltődés
  • Diffúzióképes
  • Felületi feszültségben szegény
  • Többszörösen átfesthető
  • Magas minőségű finomra őrölt mész (Stückkalk)

Bázis

Kalcium-hidroxid Ca(OH)2, szerves összetevők nélkül.

Kiszerelés/csomagolási egység

20kg, 150kg

Színek

Mészfehér

Egyedi és helyszíni színezés mészálló színező festékkel és száraz pigmentekkel lehetséges. A pigment összeegyeztethetőséget előtte egy próbával kell ellenőrizni.

Fényességi fok

Matt (szövet matt)

Tárolás

Hűvös fagymentes helyen. Felnyitás után a megmaradó tartalmat vízzel fedjük.

Sűrűség

Kb. 1,3 g/cm³

Alkalmas alapfelületek

A Histolith® Sumpfkalk szívóképes, ásványi alapfelületeken alkalmazható. Az alapfelületnek tisztának és leváló részektől mentesnek kell lennie. ÖNORM B 2230, 2. részre ügyeljünk.

Alapfelület előkészítése

Új vakolatok a PI, PII és a PIII habarcs-csoportokból:

Ajánlott a Histolith Sumpfkalk-nak a még nedves vakolatra történő felhordása (freskal). A vakolat felső részének száradására ügyeljünk. Ez a feldolgozási technika a színezett bevonatok esetében felerősítheti a felület felhősödését. A nem megfelelő száradásból adódó foltokat (Sinterhaut) Histolith® Fluat-al kezeljük.

Régi bevonat nélküli vakolatok és régi ásványi bevonatok:

A felületet jól megtisztítjuk. A kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk.

Vakolatjavítások:

A javítóvakolatnak anyagában és struktúrájában meg kell felelnie a régi vakolatnak. A javítóvakolásnak a bevonat felhordása előtt már kellően jól megkötöttnek és kikeményedettnek kell lennie. Minden vakolatjavítás Histolith® Fluat-al bevonandó és átmosandó.

Természetes kövek:

Csak a szívóképes természetes kövek a megfelelő alapfelületek. Lehetőség szerint egy próbafelhordással ellenőrizzük a felület alkalmasságát. A felületet alaposan tisztítsuk meg, a kevésbé szilárd részeket távolítsuk el. A homokosan porló természetes kőfelületeket Histolith® Steinfestiger-el stabilizáljuk.

Figyelem:

A természetes köveknél a vízben oldódó összetevők a bevonat felületén „kivirágozhatnak”, foltosodást okozhatnak.

Algás vagy gombás felületek:

Az algás illetve gombás felületeket nedvesen letisztítjuk. A felületet a megszáradása után Capatox-al kezeljük, majd ismét hagyjuk megszáradni.

Impregnálás:

Nagyobb csapóeső vagy felfröccsenő víz terhelés esetén a bevonat tartósságát Histolith Fassadenschutz-al javíthatjuk. Az impregnálás legalább 7 napos várakozási idő után lehetséges.

Keverési arány

1 rész Sumpfkalk 3 maximum 6 rész vízzel hígítva.

A felhasználás módja

A felhordás történhet ecsettel, kefével vagy szóró berendezéssel. A műemlékvédelem alatt álló épületek esetében szerencsésebb az ecsettel/kefével való felhordás.

Bevonatrendszer

Az alapfelület sikeres előkészítése után egy alapozó és egy fedőbevonatot viszünk fel, amit az alapfelület szívóképességétől függően kb. 1:3 –tól maximum 1:6 arányban vízzel hígítunk. Az erősen és egyenetlenül szívó alapfelületek előtte Histolith® Silikat-Fixativ-al alapozzuk, amit az alapfelület szívóképességétől függően 2:1 –tól 1:1 arányig vízzel hígítunk.

Az alapfület vízzel történő előnedvesítése ajánlott.

Felhasználás

Kb. 150 g/m2 rétegenként sima alapfelület esetén. Egyenetlen és durvább felület esetén értelemszerűen több. A pontos értékeket minden esetben - az adott objektumon történő - próbafelhordással lehet megállapítani.

Feldolgozási feltételek

5 °C feletti környezet és alapfelület hőmérséklet a bevonat teljes kötési ideje alatt (ügyeljünk a fagyveszélyre).

Száradás/száradási idő

20 °C-on és 65%-os relatív levegő páratartalom mellett 4-6 óra múlva felületszáraz, 24 óra múlva átfesthető. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb levegő páratartalom ezeket az időtartam értékeket megnöveli. A még nedves vakolatra történő felhordás javítja a bevonat tartósságát.

Szerszámok tisztítása

Használat után rögtön vízzel.

Megjegyzés

A teljes fedőképességet a kikeményedés után éri el. A látható átfedések elkerülése érdekében „nedves a nedvesre” technikával hordjuk fel. Az alapfelület jellegétől függően színárnyalatbeli különbségek és foltok jelenhetnek meg. Ajánlott egy próbafelület elkészítése, amivel egyidejűleg az alapfelület alkalmassága is meghatározható.

Védelmi intézkedések:

A bevonandó felület környékét gondosan takarjuk le, különösen az üveg-, kerámia-, lakkozott-, klinker-, természetes kő-, fém-, fa felületeket.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Égési sérülést okoz – Izgatja a légutakat – Használata közben ne együnk és igyunk – Porát nem szabad belélegezni – Kerüljük a szemmel való érintkezését – Szemmel való érintkezés esetén azonnal és alaposan mossuk ki vízzel és konzultáljunk orvossal – Bőrrel való érintkezés esetén a szennyezett, átitatott ruhát azonnal vegyük le és a bőrt azonnal sok vízzel és szappannal mossuk le – A munka során védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget/arcvédőt használjunk – Baleset vagy rosszullét esetén azonnal forduljunk orvoshoz (amennyiben lehetséges ezt a címkét mutassuk meg) – Ezt a terméket és a termékkel érintkező csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

Ártalmatlanítás

Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

EU határérték a VOC tartalomra

Ezeknél a terméknél (Kat. A/a) 30 g/l (2010). Ez a termék kevesebb mint 1g/l VOC-t tartalmaz.

Összetevők feltüntetése - nyilatkozat

Mészhidrátot tartalmaz.

További részletek

Hulladék kulcsszám: 52 404 (ÖNORM S 2100 szerint)

EWC/EAK: 17 09 04

Vízveszélyeztetési osztály: 1. osztály, a vizeket enyhén veszélyezteti.

Biztonsági adatlap: A biztonsági adatlap a www.caparol.hu oldalról tölthető le.

Alkalmazás: Csak építőipari felhasználásra.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki információ