caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/173813/052588_naturkalkfarbe_HU.png

Histolith Naturkalkfarbe

Magas vízpára áteresztő képességű, ásványi mészfesték

Alkalmazás

Eredeti matt mészbevonatok előállításához, nem tartalmaz a fedőképességet megnövelő kiegészítő fehér pigmentet.

Tulajdonságok

  • Magas vízpára áteresztő képességű
  • Titán-dioxid nélkül
  • Felületi feszültségben szegény
  • Többszörösen átfesthető
  • Időjárásálló
  • Fényálló pigmentáció

Bázis

Fehérmész, ásványi pigmentek és töltőanyagok, alacsony szerves összetevő tartalom (< 5%) az időjárás-állóság javítása céljából.

Kiszerelés/csomagolási egység

18kg, 150kg

Színek

Fehér

A nagyobb felületek fedőbevonásánál csak azonos gyártási számú termékeket szabad használni, vagy eltérő gyártási számok esetén azokat össze kell keverni.

Egyedi és helyszíni színezés mészálló színező festékkel és száraz pigmentekkel lehetséges. A pigment összeegyeztethetőséget előtte egy próbával kell ellenőrizni.

Fényességi fok

Matt (szövet matt)

Tárolás

Hűvös fagymentes helyen. Eredetin bontatlan csomagolásban 12 hónapig tárolható.

Sűrűség

1,5 g/cm³

Alkalmas alapfelületek

A Histolith® Naturkalkfarbe szívóképes, ásványi alapfelületeken alkalmazható. Az alapfelületnek tisztának és leváló részektől mentesnek kell lennie. ÖNORM B 2230, 2. részre ügyeljünk.

Alapfelület előkészítése

Új vakolatok a PI, PII és a PIII habarcs-csoportokból:

A bevonat felhordása előtt az új vakolatok esetében szükséges várakozási időket tartsuk be, a PI habarcs-csoportoknál minimum 4 hét, a PII és PIII habarcs-csoportoknál minimum 2 hét. A nem megfelelő száradásból adódó foltokat (Sinterhaut) Histolith® Fluat-al kezeljük.

Régi bevonat nélküli vakolatok és régi ásványi bevonatok:

A felületet jól megtisztítjuk. A kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk.

Vakolatjavítások:

A javítóvakolatnak anyagában és struktúrájában meg kell felelnie a régi vakolatnak. A javítóvakolásnak a bevonat felhordása előtt már kellően jól megkötöttnek és kikeményedettnek kell lennie. Minden vakolatjavítás Histolith® Fluat-al bevonandó és átmosandó.

Természetes kövek:

Csak a szívóképes természetes kövek a megfelelő alapfelületek. Lehetőség szerint egy próbafelhordással ellenőrizzük a felület alkalmasságát. A felületet alaposan tisztítsuk meg, a kevésbé szilárd részeket távolítsuk el. A homokosan porló természetes kőfelületeket Histolith® Steinfestiger-el stabilizáljuk.

Figyelem:

A természetes köveknél a vízben oldódó összetevők a bevonat felületén „kivirágozhatnak”, foltosodást okozhatnak.

Algás vagy gombás felületek:

Az algás illetve gombás felületeket nedvesen letisztítjuk. A felületet a megszáradása után Capatox-al kezeljük, majd ismét hagyjuk megszáradni.

Impregnálás:

Nagyobb csapóeső vagy felfröccsenő víz terhelés esetén a bevonat tartósságát Primalon Imprägniermittel-el javíthatjuk. Az impregnálás legalább 7 napos várakozási idő után lehetséges.

A felhasználás módja

A műemlékvédelem alatt álló épületek esetében javasolt az ecsettel/kefével való felhordás.

Hígítás

Tiszta vízzel, a felhasználás célja szerint kb. 10%–tól maximum 20%-ig, egy mésztejszerű viszkozitásig hígítható.

Bevonatrendszer

Az alapfelület sikeres előkészítése után egy alapozó és egy fedőbevonatot viszünk fel, amit az alapfelület szívóképességétől függően kb. 10%–tól maximum 20%-ig vízzel hígítunk. Az erősen és egyenetlenül szívó alapfelületek előtte Histolith® Silikat-Fixativ-al alapozzuk, amit az alapfelület szívóképességétől függően 2:1 –tól 1:1 arányig vízzel hígítunk.

Felhasználás

Kb. 300-400 g/m2 kétszeri bevonás esetén (csak iránymutató érték, a pontos anyagfelhasználást próbafelhordással lehet megállapítani.)

Feldolgozási feltételek

+7 °C környezet és alapfelület hőmérséklet.

Száradás/száradási idő

Legalább 12 óra.

Szerszámok tisztítása

Használat után rögtön vízzel.

Megjegyzés

A teljes fedőképességet a kikeményedés után éri el. A látható átfedések elkerülése érdekében „nedves a nedvesre” technikával hordjuk fel. Az alapfelület jellegétől függően színárnyalatbeli különbségek és foltok jelenhetnek meg. Ajánlott egy próbafelület elkészítése, amivel egyidejűleg az alapfelület alkalmassága is meghatározható.

Védelmi intézkedések:

A bevonandó felület környékét gondosan takarjuk le, különösen az üveg-, kerámia-, lakkozott-, klinker-, természetes kő-, fém-, fa felületeket.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Izgatja a légutakat és a bőrt – Súlyos szemkárosodást okozhat – A gázokat/gőzöket/aeroszolokat ne lélegezzük be (a megfelelő jelöléseket a gyártó adja meg) - kerülni kell a szembejutást - Szemmel való érintkezés esetén azonnal és alaposan mossuk ki vízzel és konzultáljunk orvossal - Bőrrel való érintkezés esetén a szennyezett, átitatott ruhát azonnal vegyük le és a bőrt azonnal sok vízzel és szappannal mossuk le - A munka során védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget/arcvédőt használjunk - Ezt a terméket és a termékkel érintkező csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

Ártalmatlanítás

Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

EU határérték a VOC tartalomra

Ezeknél a terméknél (Kat. A/a) 30 g/l (2010). Ez a termék kevesebb mint 1g/l VOC-t tartalmaz.

További részletek

Hulladék kulcsszám: 31 612 (ÖNORM S 2100 szerint)

EWC/EAK: 08 01 11

Vízveszélyeztetési osztály: 1. osztály, a vizeket enyhén veszélyezteti.

Biztonsági adatlap: A biztonsági adatlap a www.caparol.hu oldalról tölthető le.

Alkalmazás: Csak építőipari felhasználásra.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki információ