Primalon PM 200

Alapozó és anyagfeljavító koncentrátum, univerzálisan alkalmazható alapozó koncentrátum és tapadást elősegítő emulzió oldószermentes akrilátbázison.

caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/173859/052625_primalon_pm200_1ltr_HU.png

Alkalmazás

Alapozó koncentrátumként az erősen szívóképes alapfelületekre, azok eltérő szívóképességének kiegyenlítésére. Kiegészítő feljavító anyagként a rögzítő-, ragasztó- és fugahabarcsokhoz az üvegtéglákhoz, padlóburkolatokhoz, stb. Továbbá felületi megerősítésként az erősen szívó vagy porló cement esztrichekhez.

Bázis

Akrilát

Kiszerelés/csomagolási egység

1 kg, 5 kg, 12 kg

Színek

Tejszerű, transzparensre szárad.

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelületnek szilárdnak, hordképesnek, szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve száraznak kell lennie. ÖNORM B 3430, 1. részre ügyeljünk.

A felhasználás módja

Kenéssel vagy hengerezéssel.

Alapozás:

A szívó alapfelületeknél alapozunk,1 térfogatrésznyi Primalon PM 200 és 5 térfogatrésznyi víz keverékével.

Rögzítő habarcs üvegtéglához:

Az üvegtéglák elhelyezése a szokásos módon történik, ahol a habarcs bekeveréséhez használt vizet 1 térfogatrésznyi Primalon PM 200 és 5 térfogatrésznyi víz keverékével helyettesítjük.

Felületi megerősítés:

A felületi porlás megakadályozásához, annak szívóképességétől függően egy Primalon PM 200-ból készített keveréket készítünk 5-7 térfogatrésznyi víz hozzáadásával, majd egyszer illetve amennyiben szükséges kétszer felhordjuk.

Habarcsfeljavítás:

A habarcsot Primalon PM 200-al bekevert vízzel készítjük és állítjuk be megfelelő konzisztenciájúra. Az ásványi kötőanyagokat, mint cement, gipsz, mész és a kiegészítő anyagokat előtte szárazon összekeverjük. A kiegészítéseknél / javításoknál a felületet a tapadás növelésére Primalon PM 200 és víz 1:5 arányú keverékével elő kell kenni.

Felhasználás

Alapozás: Legalább 70ml/ m2, az alapfelület szívóképességétől függően.

Irányadó, de nem garantálható értékek. A pontos értékeket minden esetben - az adott objektumon történő - próbafelhordással lehet megállapítani.

Keverési arányok áttekintése

Cement – homok arány

Koncentrátum - víz arány

Anyagszükséglet (kész anyag) g/m2 ill. g/mm/m2

Alapozás és a felületi porlást gátló megkötés

-

1:5-7

70-200

Műanyaggal feljavított

szokásos

1:5

35

habarcs, esztrich

1:3

1:5

35

Feldolgozási feltételek

Az alapfelület, az anyag és a levegő hőmérséklete a feldolgozás és a száradás alatt:

+5 °C alatt, közvetlen napsugárzás, eső vagy erős szél mellett nem feldolgozható. Ügyeljünk az éjszakai fagyveszélyre.

Száradás/száradási idő

+20 °C és 65% relatív páratartalomnál 6-8 óra után felületszáraz és átfesthető. A teljes átszáradás legalább 24 óra. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb levegő páratartalom megnöveli a száradási időt.

Szerszámok tisztítása

Használat után rögtön vízzel.

Megjegyzés

A termék speciális tulajdonságainak megőrzése érdekében nem szabad más termékkel keverni.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Ez a termék nem veszélyes a vegyi anyagokra vonatkozó jogi rendelkezések szerint és ezért jelölést nem kötelező alkalmazni. Emellett mégis kérjük, hogy ügyeljen a kémiai anyagoknál szokásos általános elővigyázatossági és higiéniai intézkedések betartására. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Figyelem (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Tartós kitettség esetén káros a vízi szervezetekre – Kerüljük a környezetbe jutását.

Ártalmatlanítás

Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

További részletek

Hulladék kulcsszám: 57 303 (ÖNORM S 2100 szerint)

EWC/EAK: 08 01 12

Vízveszélyeztetési osztály: 1. osztály, a vizeket enyhén veszélyezteti.

Biztonsági adatlap: A biztonsági adatlap a www.caparol.hu oldalról tölthető le.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki információ