caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/173859/052625_primalon_pm200_1ltr_HU.png

Primalon PM 200

Alapozó és anyagfeljavító koncentrátum, univerzálisan alkalmazható alapozó koncentrátum és tapadást elősegítő emulzió oldószermentes akrilátbázison.

Alkalmazás

Alapozó koncentrátumként az erősen szívóképes alapfelületekre, azok eltérő szívóképességének kiegyenlítésére. Kiegészítő feljavító anyagként a rögzítő-, ragasztó- és fugahabarcsokhoz az üvegtéglákhoz, padlóburkolatokhoz, stb. Továbbá felületi megerősítésként az erősen szívó vagy porló cement esztrichekhez.

Bázis

Akrilát

Kiszerelés/csomagolási egység

1 kg, 5 kg, 12 kg

Színek

Tejszerű, transzparensre szárad.

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelületnek szilárdnak, hordképesnek, szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve száraznak kell lennie. ÖNORM B 3430, 1. részre ügyeljünk.

A felhasználás módja

Kenéssel vagy hengerezéssel.

Alapozás:

A szívó alapfelületeknél alapozunk,1 térfogatrésznyi Primalon PM 200 és 5 térfogatrésznyi víz keverékével.

Rögzítő habarcs üvegtéglához:

Az üvegtéglák elhelyezése a szokásos módon történik, ahol a habarcs bekeveréséhez használt vizet 1 térfogatrésznyi Primalon PM 200 és 5 térfogatrésznyi víz keverékével helyettesítjük.

Felületi megerősítés:

A felületi porlás megakadályozásához, annak szívóképességétől függően egy Primalon PM 200-ból készített keveréket készítünk 5-7 térfogatrésznyi víz hozzáadásával, majd egyszer illetve amennyiben szükséges kétszer felhordjuk.

Habarcsfeljavítás:

A habarcsot Primalon PM 200-al bekevert vízzel készítjük és állítjuk be megfelelő konzisztenciájúra. Az ásványi kötőanyagokat, mint cement, gipsz, mész és a kiegészítő anyagokat előtte szárazon összekeverjük. A kiegészítéseknél / javításoknál a felületet a tapadás növelésére Primalon PM 200 és víz 1:5 arányú keverékével elő kell kenni.

Felhasználás

Alapozás: Legalább 70ml/ m2, az alapfelület szívóképességétől függően.

Irányadó, de nem garantálható értékek. A pontos értékeket minden esetben - az adott objektumon történő - próbafelhordással lehet megállapítani.

Keverési arányok áttekintése

Cement – homok arány

Koncentrátum - víz arány

Anyagszükséglet (kész anyag) g/m2 ill. g/mm/m2

Alapozás és a felületi porlást gátló megkötés

-

1:5-7

70-200

Műanyaggal feljavított

szokásos

1:5

35

habarcs, esztrich

1:3

1:5

35

Feldolgozási feltételek

Az alapfelület, az anyag és a levegő hőmérséklete a feldolgozás és a száradás alatt:

+5 °C alatt, közvetlen napsugárzás, eső vagy erős szél mellett nem feldolgozható. Ügyeljünk az éjszakai fagyveszélyre.

Száradás/száradási idő

+20 °C és 65% relatív páratartalomnál 6-8 óra után felületszáraz és átfesthető. A teljes átszáradás legalább 24 óra. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb levegő páratartalom megnöveli a száradási időt.

Szerszámok tisztítása

Használat után rögtön vízzel.

Megjegyzés

A termék speciális tulajdonságainak megőrzése érdekében nem szabad más termékkel keverni.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Ez a termék nem veszélyes a vegyi anyagokra vonatkozó jogi rendelkezések szerint és ezért jelölést nem kötelező alkalmazni. Emellett mégis kérjük, hogy ügyeljen a kémiai anyagoknál szokásos általános elővigyázatossági és higiéniai intézkedések betartására. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Figyelem (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Tartós kitettség esetén káros a vízi szervezetekre – Kerüljük a környezetbe jutását.

Ártalmatlanítás

Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

További részletek

Hulladék kulcsszám: 57 303 (ÖNORM S 2100 szerint)

EWC/EAK: 08 01 12

Vízveszélyeztetési osztály: 1. osztály, a vizeket enyhén veszélyezteti.

Biztonsági adatlap: A biztonsági adatlap a www.caparol.hu oldalról tölthető le.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki információ