Histolith Steinfestiger

Természetes kövek és ásványi vakolatok megszilárdításához, hidrofobizálás nélkül.

caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/173853/052619_steinfestiger_HU.png

Alkalmazás

Szívóképes természetes kövek és ásványi vakolatok megszilárdításához kültéren.

Tulajdonságok

  • Jó szilárdító képességgel bír
  • Mélyen behatol az alapfelületbe
  • Nem csökkenti a vízpára-diffúziós képességet
  • 100%-os hatóanyag tartalom

Bázis

Kovasavészter, oldószermentes

Kiszerelés/csomagolási egység

10 Liter

Színek

Transzparens

Tárolás

Hűvös, száraz helyen.

Sűrűség

Kb. 1,0 g/cm³

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelületnek szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve száraznak kell lennie. ÖNORM B 2230, 2. részre ügyeljünk.

Alapfelület előkészítése

Homokkő:

A felületet gondosan megtisztítjuk, a laza részeket előtte eltávolítjuk.

Vakolatok a PI, PII és a PIII habarcs-csoportokból:

Alaposan megtisztítjuk. Nem alkalmazható a nedvességgel és sóval terhelt alapfelületekhez. Az összes gyakorlatban előforduló alapfelületet és az előkészítésüket nem lehet teljes terjedelmében ebben a tájékoztatóban leírni. Amennyiben olyan alapfelületen kell dolgoznia, amely itt nem került felsorolásra, szükséges, hogy felvegye velünk a kapcsolatot. A tanácsadáshoz örömmel állunk a rendelkezésére.

A felhasználás módja

Kenéssel vagy kb. 10 percenkénti öntéssel (nyomás nélkül) az alapfelület telítődéséig. A túlzott anyagfelvitel miatti felületi anyagfeldúsulást mindenképpen kerüljük el, az anyagfelesleget töröljük le.

Felhasználás

A homokköveknél többnyire 500-700 ml/m2. Az anyagfelhasználás erősen függ az alapfelület szívóképességétől és időjárásnak kitettségétől, bizonyos esetekben több mint 2 l/m2 is lehet az anyagfelhasználás. A pontos értékeket minden esetben - az adott objektumon történő - próbafelhordással lehet megállapítani.

Feldolgozási feltételek

A feldolgozás alsó hőmérséklethatára: +5 °C alapfelület és levegő hőmérséklet

Száradás/száradási idő

+20 °C és 65% relatív páratartalomnál 14 nap után átfesthető. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb levegő páratartalom ezt az időtartam értéket megnöveli.

Szerszámok tisztítása

Használat után rögtön a Capalac Spezialverdünnung 220-al.

Megjegyzés

Védelmi intézkedések:

A bevonandó felület környékét gondosan takarjuk le, különösen az üveg-, kerámia-, lakkozott-, klinker-, természetes kő-, fém-, fa felületeket.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Gyúlékony - Belélegzése egészségkárosodást okoz – Izgatja a szemet és a légzőszerveket - A gázokat/gőzöket/aeroszolokat ne lélegezzük be (a megfelelő jelöléseket a gyártó adja meg) - Szemmel való érintkezés esetén azonnal és alaposan mossuk ki vízzel és konzultáljunk orvossal – Munka során megfelelő védőruhát viseljünk – Az oltáshoz homokot, száraz oltóport vagy alkoholnak ellenálló oltóhabot használjunk. Az oltáshoz vizet ne használjunk - Ezt a terméket és a termékkel érintkező csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani – A tárolóedényt jól szellőző helyen tartsuk.

Ártalmatlanítás

Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

Összetevők feltüntetése - nyilatkozat

Trietil-szilikátot tartalmaz

További részletek

Hulladék kulcsszám: 55 502 (ÖNORM S 2100 szerint)

EWC/EAK: 08 01 11

Vízveszélyeztetési osztály: 2. osztály, a vizeket veszélyezteti.

Az éghető folyadékokra vonatkozó VbF osztály: A II

ADR/RID: UN 1263, 3-as osztály, III

Biztonsági adatlap: A biztonsági adatlap a www.caparol.hu oldalról tölthető le.

Alkalmazás: Csak építőipari felhasználásra.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki információ