caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/173852/052618_fluat_HU.png

Histolith Fluat

Koncentrátum vakolatok előkezeléséhez.

Alkalmazás

Savas fluát a szinter réteg (Sinterhaut) eltávolításához és a felület semlegesítéséhez a szilikátfestékek felhordása előtt az új vakolatokon, továbbá a régi ásványi vakolatok és ásványi bevonatok megtisztításához.

Tulajdonságok

A Histolith® Fluat reagál a mész és cement tartalmú vakolatokkal, ezáltal a savas összetevők semlegesítődnek. Megfelelő használat esetén a mosóvíz savmentes.

Bázis

Savas fluorszilikát vizes oldata.

Kiszerelés/csomagolási egység

10 Liter

Tárolás

Hűvös, de fagymentes helyen. Csak saválló tárolóedényben.

Sűrűség

Kb. 1,2 g/cm³

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelületnek szilárdnak, hordképesnek, szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve száraznak kell lennie. ÖNORM B 3430, 1. részre ügyeljünk.

Alapfelület előkészítése

Új vakolatok a PI, PII és a PIII habarcs-csoportokból:

Az új vakolatok esetében a szinter réteg eltávolítása a Histolith® Fluat-al a következő várakozási idő után lehetséges:

PI habarcs csoport: legalább 4 hét.

PII és PIII habarcs csoportok: legalább 2 hét.

Régi bevonat nélküli vakolatok PI, PII, PIII habarcs-csoportokból és régi ásványi bevonatok:

Az új bevonat felhordása előtt Histolith® Fluat-al eltávolítjuk a szinter réteget és a szennyeződéseket.

A felhasználás módja

A Histolith® Fluat koncentrátumot 3-5 rész vízzel hígítjuk és festőecsettel felhordjuk. A maximális hatásidő 5-10 perc, a beszáradás kerülendő! Miután a reakció végbement, bőséges, tiszta vízzel mossuk le. Csak abban az egy esetben kell a folyamatot megismételni, ha a szinter réteget vagy a szennyeződést nem sikerült maradéktalanul eltávolítani. Az elfolyó mosóvizet felfogjuk és a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Hígítás

A Histolith Fluat 3-5-rész vízzel hígítandó.

Felhasználás

Kb. 30 - 50 ml/m2 az alapfelülettől függően.

Feldolgozási feltételek

A levegő, az alapfelület és az anyag hőmérséklete a feldolgozás alatt:

+ 8 °C alatt nem feldolgozható.

Száradás/száradási idő

A következő réteget csak az alapfelület maradéktalan kiszáradása után, legkorábban 12 óra múlva hordhatjuk fel.

Szerszámok tisztítása

Használat után rögtön vízzel.

Megjegyzés

Átforrósodott falfelületen ne használjuk.

A bevonandó felület környékét gondosan takarjuk le, különösen az üveg-, kerámia-, lakkozott-, klinker-, természetes kő-, fém-, fa felületeket.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Égési sérülést okoz - Gyermekek elől elzárva tartandó – Használata közben ne együnk és igyunk - A gázokat/gőzöket/aeroszolokat ne lélegezzük be (a megfelelő jelöléseket a gyártó adja meg) – Kerülni kell a szembejutást - Szemmel való érintkezés esetén azonnal és alaposan mossuk ki vízzel és konzultáljunk orvossal - Bőrrel való érintkezés esetén a szennyezett, átitatott ruhát azonnal vegyük le és a bőrt azonnal sok vízzel és szappannal mossuk le - A munka során védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget/arcvédőt használjunk – Baleset vagy rosszullét esetén azonnal hívjunk orvost (ha lehetséges, ezt a címkét mutassuk meg) – Ezt a terméket és a termékkel érintkező csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani – Lenyelés esetén a szájat vízzel mossuk ki (csak akkor, ha az érintett eszméleténél van)

Ártalmatlanítás

Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

Összetevők feltüntetése - nyilatkozat

Hexafluor-kovasavat tartalmaz.

További részletek

Hulladék kulcsszám: 52 102 (ÖNORM S 2100 szerint)

EWC/EAK: 06 01 06

Vízveszélyeztetési osztály: 2. osztály, a vizeket veszélyezteti.

ADR/RID: UN 1778, 8-as osztály, II

Biztonsági adatlap: A biztonsági adatlap a www.caparol.hu oldalról tölthető le.

Alkalmazás: Csak építőipari felhasználásra.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki információ