caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/173848/052614_histolith_silikat_fixativ_12kg_HU.png

Histolith Silikat-Fixativ

Alapozó és hígító szilikát bázison

Alkalmazás

A Histolith® Silikat-Fixativ használható az erősen vagy egyenetlenül szívó alapfelületek egalizálásához és megerősítéséhez, illetve oldószerként a Histolith® Organoszilikát festékekhez.

Tulajdonságok

  • Magas szilárdító képességű
  • Jó hatásmélységű
  • Magas vízpára és széndioxid áteresztő képességű
  • Oldószermentes

Bázis

Káli vízüveg szerves adalékokkal (< 5 %).

Kiszerelés/csomagolási egység

12 kg

Tárolás

Hűvös fagymentes helyen. Az anyag csak műanyag edényben tárolható.

Sűrűség

Kb. 1,1 g/cm³

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelületnek szilárdnak, hordképesnek,  szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve száraznak kell lennie. ÖNORM B 3430, 1. részre ügyeljünk.

Alapfelület előkészítése

Új vakolatok a PIc, PII és a PIII habarcs-csoportokból:

A bevonat felhordása előtt az új vakolatok esetében szükséges várakozási időket tartsuk be, a PI habarcs-csoportoknál minimum 4 hét, a PII és PIII habarcs-csoportoknál minimum 2 hét. A nem megfelelő száradásból adódó foltokat (Sinterhaut) Histolith® Fluat-al kezeljük.

Régi bevonat nélküli vakolatok és régi ásványi bevonatok:

A felületet jól megtisztítjuk. A kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk.

Vakolatjavítások:

A javítóvakolatnak anyagában és struktúrájában meg kell felelnie a régi vakolatnak. A kikeményedés után Histolith® Fluat-al bevonjuk és átmossuk.

Algás vagy gombás felületek:

Az algás illetve gombás felületeket nedvesen letisztítjuk. A felületet a megszáradása után Capatox-al kezeljük, majd ismét hagyjuk megszáradni.

Téglafalazatok:

Csak a szívóképes téglafalazatok alkalmasak. A felületet jól megtisztítjuk, a kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk. A sérült fugarészeket kijavítjuk.

A felhasználás módja

A Histolith® Silikat-Fixativ -ot kefével, ecsettel jól az alapfelületbe dörzsöljük.

Hígítás

Az alapfelület szívóképességétől függően a Histolith® Silikat-Fixativ 2:1-től 1:1-ig arányban vízzel hígítva.

Felhasználás

Kb. 200–300 g/m2 bekevert anyag az alapfelület szívóképességétől függően. Nem garantált, tájékoztató jellegű értékek. A pontos értékeket minden esetben - az adott objektumon történő - próbafelhordással lehet megállapítani.

Feldolgozási feltételek

Az alapfelület, az anyag és a levegő hőmérséklete a feldolgozás és a száradás alatt:

+7 °C alatt nem feldolgozható. Ügyeljünk az éjszakai fagyveszélyre.

A feldolgozást közvetlen napsugárzás, magas hőmérséklet, erős szél, extrém magas páratartalom, ködpára, eső esetén kerüljük. Szükség esetén védőhálót vagy ponyvát alkalmazzunk.

Száradás/száradási idő

+20 °C és 65% relatív páratartalomnál 12 óra múlva az alapozás átfesthető. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb levegő páratartalom a száradási időt megnöveli.

Szerszámok tisztítása

Használat után rögtön vízzel.

Megjegyzés

Védelmi intézkedések:

A bevonandó felület környékét gondosan takarjuk le, különösen az üveg-, kerámia-, lakkozott-, klinker-, természetes kő-, fém-, fa felületeket.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Ez a termék nem veszélyes a vegyi anyagokra vonatkozó jogi rendelkezések szerint és ezért jelölést nem kötelező alkalmazni. Emellett mégis kérjük, hogy ügyeljen a kémiai anyagoknál szokásos általános elővigyázatossági és higiéniai intézkedések betartására. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Hosszabb bőrkontaktus vagy szembejutás esetén irritációt okozhat. Az érintett területet azonnal és alaposan mossuk le vízzel.

Ártalmatlanítás

Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

EU határérték a VOC tartalomra

Ezeknél a termékeknél (Kat. A/a) 30 g/l. Ez a termék kevesebb, mint 1 g/l VOC-t tartalmaz.

További részletek

Hulladék kulcsszám: 52 402 (ÖNORM S 2100 szerint)

EWC/EAK: 08 01 12

Vízveszélyeztetési osztály: 1. osztály, a vizeket enyhén veszélyezteti.

Biztonsági adatlap: A biztonsági adatlap a www.caparol.hu oldalról tölthető le.

Alkalmazás: Csak építőipari felhasználásra.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki információ