caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/224751/063114_capatect_top_fix_kleber_25kg_HU.png

Capatect Top-Fix Kleber

Ásványi alapú, műgyanta adalékokkal módosított nagyteljesítményű szárazhabarcs homlokzati hőszigetelő lapok ragasztására Capatect Basic-Line, Top-Line és Carbon hőszigetelő rendszerekben.

Caparol / Capatect Top-Fix Kleber

Alkalmazás

A Capatect Top-Fix egy ásványi, műgyantával módosított cementkötésű ragasztóhabarcs, Capatect homlokzati hőszigetelőlapok ragasztására. ETAG 004 szerint ellenörzött.

Tulajdonságok

  • Hatékony kezdeti tapadás
  • Nagyon magas ragasztóerő
  • Magas vízpára áteresztő képesség
  • Adalékanyagoknak köszönhetően egyenletes, könnyű feldolgozhatóság
  • Ásványi kötőanyag lágyító adalékokkal, optimális szemcsemérettel
  • Osztályozott és kiegyensúlyozott kvarc és kalcit töltőanyagok kombinációja
  • Legnagyobb szemcsenagyság: 0,8mm
  • Környezetbarát

Kiszerelés/csomagolási egység

25 kg, zsák

Színek

Szürke

Tárolás

Száraz, hűvös, fagymentes helyen. Közvetlen napfénytől óvni kell. Sértetlen, bontatlan csomagolásban 6 hónapig tárolható.

Kiegészítő termék

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M (F), Capatect Klebe- und Armierungsmasse 190 Fein/Grob, Capatect Minera Carbon

Alkalmas alapfelületek

Tégla falazatok, beton, lőttbeton valamint vakolt falfelületek.

Alapfelület előkészítése

Az alapfelület legyen ép, tiszta, száraz és hordképes. A szennyező anyagokat (pld. zsaluolaj), kiugró habarcséleket és minden olyan anyagot mely csökkenti a tapadást, el kell távolítani. A hibás, pergő régi festékbevonatokat és vakolatokat el kell távolítani. A laza vakolat rétegeket le kell verni, megtisztítani és síkban kijavítani. Az erősen szívó, málló és porló felületeket a stabil rétegig meg kell tisztítani és Sylitol-Konzentrat 111-el alapozni.
A fogadó felület nem lehet víztaszító. Az oldószeres vagy vizes diszperziós festékrétegeket távolítsuk el. Az erősen szívó alapokat szükség szerint alapozzuk!

Megfelelő maszkoló szalaggal védje az ablakpárkányokat és az egyéb homlokzatelemeket.

Felhasználás

Kb.: 5,5 kg/m2
Hozzávetőleges, tájékoztató érték mely függ az alapfelület minőségétől, tulajdonságaitól (pl.: egyenletlenség) és a felhordás módjától. Az adatok tájékoztató jellegűek, pontos értéket a helyszínen, próbafelhordással kell meghatározni.

Feldolgozási feltételek

Az alkalmazás és a száradás során az alapfelület, anyag és a környezet hőmérséklete +5 °C és +30 °C között legyen. Ne alkalmazza napsütötte alapfelületeken valamint erős szél, köd, eső, relatív magas páratartalom és fagyveszélyes időjárási körülmények között. Napsütötte időszakokban javasoljuk, hogy a termék felhordása mindig a napsütötte oldalt követve történjen. Figyeljünk az éjszakai fagyokra!

Száradás/száradási idő

20 oC és 65% relatív páratartalom mellett a ragasztó 24 óra elteltével teljesen megkötött és terhelhető. Hűvös időjárás körülmények esetén lassabb száradással kell számolni. A dübelezést csak a ragasztó teljes megkötése után végezzük.


Szerszámok tisztítása

Használatot követően azonnal vízzel.

Az anyag elhelyezése

A zsákonként szükséges vízmennyiséget (kb. 5-6 liter) egy megfelelő edénybe önteni és a Capatect Top-Fix Kleber szárazhabarcsot lassan hozzáadagolni. Erős, lassan forgó keverővel (kézi keverőgéppel vagy horizontális gépi keverővel, 400 fordulat/perc) csomómentes masszává keverni, majd 10 percig dagadni hagyni, ezt követően ismételten átkeverni és kismennyiségű vízzel a konzisztenciát beállítani. A feldolgozhatósági idő 0,5-1,5 óra az időjárási körülményektől függően. A már szilárduló anyagot vízzel ismét fellazítani nem lehet!
Törekedjünk arra, hogy mindig csak egész zsákot keverjünk!

Hőszigetelő lap ragasztó

A Capatect homlokzati hőszigetelőlemezekre a Top-Fix Klebert un. pont-perem ragasztásos módszer alkalmazásával kell felhordani. A tábla szélére 5cm széles egybefüggő csíkot, a tábla közepére 3 tenyér nagyságú pontot kell felhordani, hogy a ragasztó érintkezési felülete legalább 40%-ot érjen el. Ásványgyapot lemezek esetében a tapadás javításának érdekében a ragasztót vékonyan fel kell húzni a ragasztandó felületre, majd enyhe nyomással a szálak közé kell préselni (tapadóhíd kialakítása). Ezt követően a ragasztás ugyanúgy folytatható, mint a polisztirol hőszigetelő tábla esetében. A ragasztó nem alkalmazható a lapok peremeire! A ragasztást alulról, felfelé haladva átlapolva végezzük törekedve az 50% fedésre.
Az ún. "pont-perem" ragasztási technikával maximum 1cm falazat- és homlokzat egyenletlenségek javíthatók. Ügyeljen a hőszigetelő táblák megfelelő vízszintes és függőleges felhelyezésére, a lábazati indítósín pontos rögzítésére. A „bőrösödést” elkerülve mindig annyi Capatect Top-Fix Klebert keverjen be amennyi a ragasztandó táblákhoz szükséges. A száradás időtartama alatt a felületet esőtől, fagytól védeni kell.

A termék speciális tulajdonságainak megőrzése érdekében más termékkel nem keverhető.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Gyermekektől elzárandó. A termék használata és száradása során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. A feldolgozás közben ne egyen, igyon vagy dohányozzon. A termék vízzel szemben lúgos reakciót mutat. Bőrírtációt okoz. Súlyos szemkárosodást okoz.
Viseljen védőkesztyűt / szemvédőt / arcvédőt.

HA BŐRRE KERÜL: bő vízzel és szappannal mossa le. HA SZEMBE KERÜL: vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencséket majd folytassa az öblítést, illetve forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy szakorvoshoz. LENYELÉS esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy szakorvoshoz. Bőriritáció esetén forduljon szakorvoshoz.
Szennyezett, koszos munkaruházatot vegye le és mossa ki az újbóli viselet elött. A termék allergiás reakciót váltható ki. Bővebben lásd: Biztonsági Adatlap.

Ártalmatlanítás

Az anyagot és az összes kapcsolódó csomagolást biztonságos módon, a helyi hatóságok követelményeinek megfelelően kell ártalmatlanítani. Csak teljesen üres zsákokat lehet újrahasznosítani. Megkötött anyagmaradék építési, bontási, kommunális hulladékként ártalmatlanítható.
Nem juthat csatornarendszerbe, nyílt vizekbe és talajba.

Különös figyelmet kell fordítani a telephelyből- és építési helyszínről származó hulladékok eltávolítására a helyi hatóságok követelményeinek és eljárásainak megfelelően.

Biztonsággal kapcsolatos adatok / veszély és szállítási címkézés

Cementet tartalmaz.
Lásd a Biztonsági adatlapot.

További részletek

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok előkészítésével. Abban az esetben, ha a jelen műszaki információ nem tartalmazza az adott alapfelületet, szükséges cégünkkel ill. tanácsadóinkkal felvenni a kapcsolatot. Örömmel állunk rendelkezésre részletes, az adott objektumra vonatkozó szaktanácsadással.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki információ