Histolith Trass-Kalkputz

Mészvakolat Suevit-tufával, kül- és beltéren használható.

  Alkalmazás

  Alkalmas alap és fedő vakolatként falazatok bepucolásához kül- és beltéren.

  Tulajdonságok

  • Szemcseméret 0-4 mm
  • PIIa habarcs-csoport
  • Nyomószilárdság> 2,0 N/mm²
  • Magas vízpára diffúzióképesség μ kb. 10
  • Fagyálló
  • Kézi és gépi úton is feldolgozható

  Bázis

  Mésztufa és ásványi összetevők DIN EN 13139 szerint.

  Kiszerelés/csomagolási egység

  30 kg-os zsák, siló kérésre.

  Színek

  Világosbarna

  Tárolás

  Száraz helyen tárolható, gyártástól számított legalább 9 hónapot.

  Alkalmas alapfelületek

  Alkalmas a DIN 1053 szerinti falazatokhoz. Nem alkalmazható nedvességgel és sóval terhelt falakhoz. DIN 18550, VOB C rész DIN 18350–re ügyeljünk.

  Alapfelület előkészítése

  Az alapfelületnek szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve száraznak kell lennie. ÖNORM B 2230, 2. részre ügyeljünk.

  Anyag előkészítés

  A Histolith® Trass-Kalkputz kézzel vagy az általában használt vakológépekkel is feldolgozható.

  Vízigény: kb. 7 liter/zsák

  Feldolgozási idő (nyitott idő): kb. 120 perc.

  A felhasználás módja

  Az anyagot az előkészített alapfelületre 15-20 mm vastagságban felhordjuk, majd a felületet – miután meghúzott – felérdesítjük. A megfelelő száradási idő után lehet – ugyanezen anyaggal – a második vakolatréteget felhordani. A középső réteg vastagságának kültéren 20 mm-nek (megengedett minimális vastagság 15 mm), beltéren 15 mm-nek (megengedett minimális vastagság 10 mm) kell lennie. Amennyiben filcezett felületet kell előállítani, a megfelelő száradási idő után Histolith® Feinputz-ot vagy Histolith® Renovierspachtel-t lehet felvinni és filcezni.

  Bevonatrendszer

  Kültéri felhasználás esetén festékbevonat szükséges. Csak nagy vízpára áteresztőképességű festék használható, javasoltak a Histolith® Dispersionssilikatfarbe és a Histolith® Kalkfarbe termékek.

  Felhasználás

  Kb. 1,4 kg/m2/mm rétegvastagságnál. A pontos értékeket minden esetben - az adott objektumon történő - próbafelhordással lehet megállapítani.

  Feldolgozási feltételek

  Nem lehet közvetlen napfénysugárzás, eső vagy erős szél hatása mellett feldolgozni, vagy a felületet megfelelő módon védeni kell.

  A feldolgozás alsó hőmérséklethatára: ≥ +5 °C levegő és alapfelület hőmérséklet.

  Száradás/száradási idő

  A következő munkafázis előtt rétegvastagság mm x1 nap (pl. 15mm esetén 15 nap) várakozási időt tartsunk. A száradási idő alatt a felületet a durva kiszáradástól védjük.

  Szerszámok tisztítása

  Használat után rögtön vízzel.

  Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

  Súlyos szemkárosodást okozhat - Izgathatja a légutakat – Az anyaghasználata során szennyeződött bőrfelületet alaposan mossuk le – Csak szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható – Védőkesztyűt, védőruhát, szemvédőt, arcvédőt használjunk – Az anyaggal szennyezett ruhát az újabb használat előtt mossuk ki. - LENYELÉS ESETÉN: szájüreget kiöblítjük, NE hánytassunk – BŐRREL (vagy hajjal) VALÓ ÉRINTKEZÉS ESETÉN: Minden szennyezett ruhadarabot azonnal leveszünk, a bőrt vízzel lemossuk/lezuhanyozzuk. – BELÉLEGZÉS ESETÉN: A személyt friss levegőre visszük és biztosítjuk az akadálytalan légzését. – SZEMMEL VALÓ ÉRINTKEZÉS ESETÉN: Néhány perc hosszan óvatosan vízzel kiöblítjük. Az esetleg meglévő kontaktlencsét lehetőség szerint eltávolítjuk. Tovább öblítjük – Elzárva tartandó – Jól szellőző helyen a tárolóedényt jól lezárva tartandó – Izgatja a bőrt – A porát ne lélegezzük be – Kerüljük  a porának  a belélegzését – Különleges kezelést igényel (utasítások ezen a jelöléséket tartalmazó címkén láthatóak)

  Ártalmatlanítás

  Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

  További részletek

  Hulladék kulcsszám: 31 409 (ÖNORM S 2100 szerint)

  EWC/EAK: 17 09 03

  Vízveszélyeztetési osztály: 1. osztály, a vizeket enyhén veszélyezteti.

  Biztonsági adatlap: A biztonsági adatlap a www.caparol.hu oldalról tölthető le.

  Alkalmazás: Csak építőipari felhasználásra.

  Ügyfélszolgálat

  Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

  Technical information

 • Műszaki Információk