Histolith Renovierspachtel

Ásványi finomhabarcs vakolatjavításhoz, kül- és beltéri használatra.

  Alkalmazás

  A Histolith® Silikat-Renovierspachtel alkalmas a sérült vakolatok javításához és síkba gletteléséhez. Beágyazott hálóval repedezett vakolatok javításához is alkalmazható.

  Tulajdonságok

  • Ásványi, PII habarcs csoport
  • Magas vízpára-áteresztő képességű
  • Nem duzzadó
  • Nedvesen filcezhető
  • Finomszemcséjű, szemcseméret maximum 0,5 mm
  • Vízpára-diffúziós ellenállási szám μ<12
  • Kézi és gépi úton is feldolgozható

  Bázis

  Ásványi kötőanyag és ásványi kiegészítők.

  Kiszerelés/csomagolási egység

  25 kg-os zsák

  Színek

  Natúr fehér

  Tárolás

  Szárazon legalább 6 hónap a gyártási dátumtól számítva, 6 hónap kromátszegény.

  Megjegyzés

  Védelmi intézkedések:

  A bevonandó felület környékét gondosan takarjuk le, különösen az üveg-, kerámia-, lakkozott-, klinker-, természetes kő-, fém-, fa felületeket.

  Alkalmas alapfelületek

  Az alapfelületnek szilárdnak, hordképesnek, szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve száraznak kell lennie. ÖNORM B 2230, 2. részre ügyeljünk.

  Alapfelület előkészítése

  Hordképes vakolatok a PII és a PIII habarcscsoportokból:

  A felületet jól megtisztítjuk. A kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk. A felületen homokosan porló vakolatokat az alapfelület szívóképességétől függően 2:1-től 1:1-ig arányban vízzel hígított Histolith® Silikat-Fixativ-al alapozzuk.

  Repedezett vakolt felületek:

  Csak a már végleges, nem aktív repedéseket tartalmazó vakolt felületek alkalmasak. Nem alkalmazható az aktív repedésekkel bíró felülteken. Az üregeket amennyiben szükséges megszüntetjük, a sérüléseket Histolith® Renovierspachtel-el kitöltjük. A mélyebb kitöréseket (20 mm felett) Histolith® Trass-Porengrundputz-al javítjuk ki.

  Hordképes régi bevonatok:

  A felületet jól megtisztítjuk. Capatect Putzgrund-al egy alapozóréteget viszünk fel.

  Anyag előkészítés

  A Histolith® Renovierspachtelt kézi vagy gépi (vakológép) erővel is feldolgozható. Kézi feldolgozás esetén a bekevert anyagot kb. 5 percig hagyjuk összeérni, majd egyszer röviden ismét átkeverjük. A konzisztenciát adott esetben vízzel állíthatjuk.

  Vízigény: kb. 5-6 liter/zsák

  Feldolgozási idő (nyitott idő): kb. 90 perc, +20 °C és 65 %-os relatív páratartalomnál.

  A felhasználás módja

  A felhordás rozsdamentes simítóval és kanállal vagy megfelelő vakológéppel végezhető. Szintezés és egy rövid meghúzási idő után szivacssimítóval filcezzük vagy rozsdamentes glettvassal gletteljük. Maximális rétegvastagság munkafázisonként: felületen 10 mm, elszórt üregeknél és kitöréseknél 20 mm.

  Hálós beágyazás: A Histolith® Renovierspachtelt kb. 4 mm-es vastagságban felhúzzuk. A Capatect üveghálót 10 cm-es átlapolással felhelyezzük és határozottan belenyomjuk. Ezután a teljes felületet 2 mm vastagságban él/váll mentesen átgletteljük. Amennyiben filcezett felületre van szükségünk, 24 órás várakozási idő után egy második kb. 3 mm vastag réteget hordunk fel és egy rövid meghúzási idő után egyenletesen filcezzük.

  Bevonatrendszer

  A Histolith® Renovierspachtel minden Histolith® homlokzatfestékkel bevonható. A vakolat felületét előtte Histolith® Fluat-al bevonjuk és utána lemossuk.

  Felhasználás

  Kb. 1300-1500 g/m2/mm rétegvastagságnál (szárazanyag), az alapfelület struktúrájától függően. A pontos értékeket minden esetben - az adott objektumon történő - próbafelhordással lehet megállapítani.

  Feldolgozási feltételek

  A feldolgozás alsó hőmérséklethatára: +5 °C környezet és alapfelület hőmérséklet.

  Száradás/száradási idő

  +20 °C és 65% relatív páratartalomnál 7 nap után átfesthető.

  Szerszámok tisztítása

  Használat után rögtön vízzel.

  Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

  Izgatja a légutakat és a bőrt – Súlyos szemkárosodást okozhat – Porát nem szabad belélegezni – Kerüljük a szemmel való érintkezését – Szemmel való érintkezés esetén azonnal és alaposan mossuk ki vízzel és konzultáljunk orvossal – Bőrrel való érintkezés esetén a szennyezett, átitatott ruhát azonnal vegyük le és a bőrt azonnal sok vízzel és szappannal mossuk le – A munka során védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget/arcvédőt használjunk – Ezt a terméket és a termékkel érintkező csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

  Ártalmatlanítás

  Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

  Ügyfélszolgálat

  Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

  Technical information

 • Műszaki Információk