Histolith Sol-Silikat-Fixativ

Alapozó és hígító szol-szilikát bázison

  Alkalmazás

  A Histolith® Sol-Silikat-Fixativ használható az erősen vagy egyenetlenül szívó alapfelületek egalizálásához és megerősítéséhez, illetve oldószerként a Histolith® Sol-Silikat és Histolith® Volltonfarben SI termékhez.

  Tulajdonságok

  • Magas szilárdító képességű
  • Jó hatásmélységű
  • Magas vízpára és széndioxid áteresztő képességű
  • Oldószermentes

  Bázis

  Magas minőségű alkáli vízüveg, kovaszol és szerves adalékok (< 5 %).

  Kiszerelés/csomagolási egység

  10 Liter

  Tárolás

  Hűvös fagymentes helyen. Az anyag csak műanyag edényben tárolható.

  Sűrűség

  Kb. 1,1 g/cm³

  Alkalmas alapfelületek

  Az alapfelületnek szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve száraznak kell lennie. ÖNORM B 2230, 2. részre ügyeljünk.

  Alapfelület előkészítése

  Új vakolatok a PIc, PII és a PIII habarcs-csoportokból:

  A bevonat felhordása előtt az új vakolatok esetében szükséges várakozási időket tartsuk be, a PI habarcs-csoportoknál minimum 4 hét, a PII és PIII habarcs-csoportoknál minimum 2 hét. A nem megfelelő száradásból adódó foltokat (Sinterhaut) Histolith® Fluat-al kezeljük.

  Régi bevonat nélküli vakolatok és régi ásványi bevonatok:

  A felületet jól megtisztítjuk. A kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk.

  Vakolatjavítások:

  A javítóvakolatnak anyagában és struktúrájában meg kell felelnie a régi vakolatnak. A kikeményedés után Histolith® Fluat-al bevonjuk és átmossuk.

  Algás vagy gombás felületek:

  Az algás illetve gombás felületeket nedvesen letisztítjuk. A felületet a megszáradása után Capatox-al kezeljük, majd ismét hagyjuk megszáradni.

  Téglafalazatok:

  Csak a szívóképes téglafalazatok alkalmasak. A felületet jól megtisztítjuk, a kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk. A sérült fugarészeket kijavítjuk.

  A felhasználás módja

  A Histolith® Sol-Silikat-Fixativ -ot kefével, ecsettel jól az alapfelületbe dörzsöljük.

  Hígítás

  Az alapfelület szívóképességétől függően a Histolith® Sol-Silikat-Fixativ 2:1-től 1:1-ig arányban vízzel hígítva.

  Felhasználás

  Kb. 100–200 ml/m² az alapfelület szívóképességétől függően. A pontos értékeket minden esetben - az adott objektumon történő - próbafelhordással lehet megállapítani.

  Feldolgozási feltételek

  A feldolgozás alsó hőmérséklethatára: +8 °C alapfelület és levegő hőmérséklet

  Száradás/száradási idő

  +20 °C és 65% relatív páratartalomnál 12 órával a felhordás után átfesthető.

  Szerszámok tisztítása

  Használat után rögtön vízzel.

  Megjegyzés

  A feldolgozást közvetlen napsugárzás, magas hőmérséklet, erős szél, extrém magas páratartalom, ködpára, eső esetén kerüljük. Szükség esetén védőhálót vagy ponyvát alkalmazzunk. Ügyeljünk az éjszakai fagyveszélyre.

  Védelmi intézkedések:

  A bevonandó felület környékét gondosan takarjuk le, különösen az üveg-, kerámia-, lakkozott-, klinker-, természetes kő-, fém-, fa felületeket.

  Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

  Ez a termék nem veszélyes a vegyi anyagokra vonatkozó jogi rendelkezések szerint és ezért jelölést nem kötelező alkalmazni. Emellett mégis kérjük, hogy ügyeljen a kémiai anyagoknál szokásos általános elővigyázatossági és higiéniai intézkedések betartására. Gyermekek elől elzárva tartandó.

  Hosszabb bőrkontaktus vagy szembejutás esetén irritációt okozhat. Az érintett területet azonnal és alaposan mossuk le vízzel.

  Ártalmatlanítás

  Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

  EU határérték a VOC tartalomra

  Ezeknél a termékeknél (Kat. A/a) 30 g/l. Ez a termék kevesebb, mint 1 g/l VOC-t tartalmaz.

  További részletek

  Hulladék kulcsszám: 52 402 (ÖNORM S 2100 szerint)

  EWC/EAK: 08 01 12

  Vízveszélyeztetési osztály: 1. osztály, a vizeket enyhén veszélyezteti.

  Biztonsági adatlap: A biztonsági adatlap a www.caparol.hu oldalról tölthető le.

  Alkalmazás: Csak építőipari felhasználásra.

  Ügyfélszolgálat

  Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

  Technical information

 • Műszaki Információk