Histolith Steinfestiger

Természetes kövek és ásványi vakolatok megszilárdításához, hidrofobizálás nélkül.

  Alkalmazás

  Szívóképes természetes kövek és ásványi vakolatok megszilárdításához kültéren.

  Tulajdonságok

  • Jó szilárdító képességgel bír
  • Mélyen behatol az alapfelületbe
  • Nem csökkenti a vízpára-diffúziós képességet
  • 100%-os hatóanyag tartalom

  Bázis

  Kovasavészter, oldószermentes

  Kiszerelés/csomagolási egység

  10 Liter

  Színek

  Transzparens

  Tárolás

  Hűvös, száraz helyen.

  Sűrűség

  Kb. 1,0 g/cm³

  Alkalmas alapfelületek

  Az alapfelületnek szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve száraznak kell lennie. ÖNORM B 2230, 2. részre ügyeljünk.

  Alapfelület előkészítése

  Homokkő:

  A felületet gondosan megtisztítjuk, a laza részeket előtte eltávolítjuk.

  Vakolatok a PI, PII és a PIII habarcs-csoportokból:

  Alaposan megtisztítjuk. Nem alkalmazható a nedvességgel és sóval terhelt alapfelületekhez. Az összes gyakorlatban előforduló alapfelületet és az előkészítésüket nem lehet teljes terjedelmében ebben a tájékoztatóban leírni. Amennyiben olyan alapfelületen kell dolgoznia, amely itt nem került felsorolásra, szükséges, hogy felvegye velünk a kapcsolatot. A tanácsadáshoz örömmel állunk a rendelkezésére.

  A felhasználás módja

  Kenéssel vagy kb. 10 percenkénti öntéssel (nyomás nélkül) az alapfelület telítődéséig. A túlzott anyagfelvitel miatti felületi anyagfeldúsulást mindenképpen kerüljük el, az anyagfelesleget töröljük le.

  Felhasználás

  A homokköveknél többnyire 500-700 ml/m². Az anyagfelhasználás erősen függ az alapfelület szívóképességétől és időjárásnak kitettségétől, bizonyos esetekben több mint 2 l/m² is lehet az anyagfelhasználás. A pontos értékeket minden esetben - az adott objektumon történő - próbafelhordással lehet megállapítani.

  Feldolgozási feltételek

  A feldolgozás alsó hőmérséklethatára: +5 °C alapfelület és levegő hőmérséklet

  Száradás/száradási idő

  +20 °C és 65% relatív páratartalomnál 14 nap után átfesthető. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb levegő páratartalom ezt az időtartam értéket megnöveli.

  Szerszámok tisztítása

  Használat után rögtön a Capalac Spezialverdünnung 220-al.

  Megjegyzés

  Védelmi intézkedések:

  A bevonandó felület környékét gondosan takarjuk le, különösen az üveg-, kerámia-, lakkozott-, klinker-, természetes kő-, fém-, fa felületeket.

  Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

  Gyúlékony - Belélegzése egészségkárosodást okoz – Izgatja a szemet és a légzőszerveket - A gázokat/gőzöket/aeroszolokat ne lélegezzük be (a megfelelő jelöléseket a gyártó adja meg) - Szemmel való érintkezés esetén azonnal és alaposan mossuk ki vízzel és konzultáljunk orvossal – Munka során megfelelő védőruhát viseljünk – Az oltáshoz homokot, száraz oltóport vagy alkoholnak ellenálló oltóhabot használjunk. Az oltáshoz vizet ne használjunk - Ezt a terméket és a termékkel érintkező csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani – A tárolóedényt jól szellőző helyen tartsuk.

  Ártalmatlanítás

  Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

  Összetevők feltüntetése - nyilatkozat

  Trietil-szilikátot tartalmaz

  További részletek

  Hulladék kulcsszám: 55 502 (ÖNORM S 2100 szerint)

  EWC/EAK: 08 01 11

  Vízveszélyeztetési osztály: 2. osztály, a vizeket veszélyezteti.

  Az éghető folyadékokra vonatkozó VbF osztály: A II

  ADR/RID: UN 1263, 3-as osztály, III

  Biztonsági adatlap: A biztonsági adatlap a www.caparol.hu oldalról tölthető le.

  Alkalmazás: Csak építőipari felhasználásra.

  Ügyfélszolgálat

  Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

  Technical information

 • Műszaki Információk