Termékek | Histolith - műemlékbevon... | Kiegészítő termékek | Histolith Aqua-Fassadens...

Histolith Aqua-Fassadenschutz

Vízzel hígítható koncentrátum hidrofobizáló impregnáláshoz.

  Alkalmazás

  Koncentrátum a szívóképes, ásványi homlokzatok hidrofobizásához.

  Tulajdonságok

  • Jó vízlepergető képesség
  • Nem rontja a vízpára diffúziós képességet
  • Széndioxid áteresztő
  • Alkáli és UV ellenálló

  Bázis

  Vizes mikroemulzió szilánból és oligomer sziloxán.

  Kiszerelés/csomagolási egység

  1 l

  Színek

  Transzparens

  Tárolás

  Hűvös, de fagymentes helyen.

  Sűrűség

  1,0 g/cm³

  Alkalmas alapfelületek

  Az alapfelületnek szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve száraznak kell lennie. ÖNORM B 2230, 2. részre ügyeljünk.

  Alkalmas alapfelületek: természetes kőből rakott falazatok, téglák, mészhomoktéglák, beton, betontéglák és ásványi bevonatok.

  Alapfelület előkészítése

  Az alapfelületet megfelelően előkészítjük, minden szennyeződést és meglazult darabot eltávolítunk. A repedéseken, fugasérüléseken, lyukakon át az alapfelület irányából jövő nedvesedést meg kell szüntetni. A homokosan porló felületű természetes köveket az impregnálás előtt Histolith® Steinfestiger-el kell stabilizálni.

  Az összes gyakorlatban előforduló alapfelületet és az előkészítésüket nem lehet teljes terjedelmében ebben a tájékoztatóban leírni. Amennyiben olyan alapfelületen kell dolgoznia, amely itt nem került felsorolásra, szükséges, hogy felvegye velünk a kapcsolatot. A tanácsadáshoz örömmel állunk a rendelkezésére.

  Anyag előkészítés

  1 tömegrész koncentrátumot 9 tömegrész tiszta ivóvízzel összekeverünk. Csak annyi anyagot keverjünk be, amit 12 óra alatt felhasználunk.

  A felhasználás módja

  A bekevert anyagot felhordhatjuk kenéssel (ecset), öntéssel vagy szórással. Airless szórásnál csökkentett nyomást használjunk. A szívóképességtől függően többször, legalább kétszer „nedves a nedvesbe” technikával hordjuk fel.

  Felhasználás

  Kb. 20–40 ml/m² koncentrátum (=kb. 200 -400 ml/m² bekevert anyag) felhordásonként, az alapfelület szívóképességétől függően. A pontos értéket az adott objektumon történő próbafelhordással állapíthatjuk meg.

  Feldolgozási feltételek

  A feldolgozás során +5 °C és +30 °C között legyen az alapfelület és a levegő hőmérséklete.

  Száradás/száradási idő

  +20 °C és 65% relatív páratartalomnál kb. 4 óra után esőálló. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb levegő páratartalom ezt az időtartam értéket megnöveli.

  Szerszámok tisztítása

  Használat után rögtön vízzel.

  Megjegyzés

  A világosabb alapfelületeken színárnyalatbeli mélyülés lehetséges.

  Védelmi intézkedések:

  A bevonandó felület környékét gondosan takarjuk le, különösen az üveg-, kerámia-, lakkozott-, klinker-, természetes kő-, fém-, fa felületeket.

  Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

  Gyúlékony – Súlyos szemkárosodást okozhat – Káros a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat – Gyermek kezébe nem kerülhet - A gázokat/gőzöket/aeroszolokat ne lélegezzük be (a megfelelő jelöléseket a gyártó adja meg) - Szemmel való érintkezés esetén azonnal és alaposan mossuk ki vízzel és konzultáljunk orvossal – Ne  engedjük a csatornarendszerbe – Védőszemüveget/arcvédőt használjunk – Baleset vagy rosszullét esetén azonnal hívjunk orvost (amennyiben lehetséges ezt a címkét mutassuk meg) – Csak jól szellőző helyen használjuk - Ezt a terméket és a termékkel érintkező csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani – A környezetbe jutását kerüljük el, a különleges utasításokat/biztonsági adatlapot szerezzük- és tartsuk be – A tárolóedényt szorosan lezárva, jól szellőző helyen tároljuk.

  Ártalmatlanítás

  Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

  További részletek

  Hulladék kulcsszám: 55 502 (ÖNORM S 2100 szerint)

  EWC/EAK: 08 01 11

  Vízveszélyeztetési osztály: 1. osztály, a vizeket enyhén veszélyezteti.

  Az éghető folyadékokra vonatkozó VbF osztály: A II

  ADR/RID: UN 1263, 3-as osztály, III

  Alkalmazás: Csak építőipari felhasználásra.

  Ügyfélszolgálat

  Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

  Technical information

 • Műszaki Információk