Termékek | Histolith - műemlékbevon... | Alapozók | Histolith Spezialgrundie...

Histolith Spezialgrundierung

Oldószertartalmú, enyhe szagú alapozó a kritikus alapfelületekre.

  Alkalmazás

  Fixáló alapozó a kritikus alapfelületekhez, mint például az erősen szívóképes, krétásodó vakolatok és régi bevonatok. Kül- és beltéri használatra.

  Tulajdonságok

  • Erős felületbe hatoló képesség
  • Felületi feszültségtől mentes
  • Nem rontja a vízpára diffúziós képességet
  • Széndioxid számára átjárható
  • Alkáli álló
  • Nem sárgul

  Bázis

  Tiszta akril - polimer gyanta

  Kiszerelés/csomagolási egység

  10 l

  Színek

  Transzparens

  Tárolás

  Hűvös, száraz helyen.

  Sűrűség

  Kb. 0,8 g/cm³

  Alkalmas alapfelületek

  A PI, PII és PIII habarcs-csoport vakolatai, gipszvakolatok, stukkó gipsz, gipszlapok (gipszkarton lapok), régi bevonatok (az enyves festékeket előtte le kell mosni).

  Az alapfelületnek szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve száraznak kell lennie. ÖNORM B 2230, 2. részre ügyeljünk.

  A felhasználás módja

  Nedves a nedvesbe technikával a felület szívóképességétől függően egy-két rétegben felkenve. A gyengén szívóképes alapfelületeknél maximum 10% Dupa-in Verflüssiger-el hígítva. A kifényesedést kerüljük el.

  Felhasználás

  Kb. 150–300 ml/m² az alapfelület szívóképességétől függően. A pontos anyagfelhasználást az adott objektumon történő próbafelhordással lehet megállapítani.

  Feldolgozási feltételek

  Legalább +5 °C alapfelület és levegő hőmérséklet.

  Száradás/száradási idő

  +20 °C és 65% relatív páratartalomnál 12 óra után átdolgozható. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb levegő páratartalom ezt az időtartam értéket megnöveli.

  Szerszámok tisztítása

  Használat után rögtön Capalac Spezialverdünner 220-al.

  Megjegyzés

  Védelmi intézkedések:

  A bevonandó felület környékét gondosan takarjuk le, különösen az üveg-, kerámia-, lakkozott-, klinker-, természetes kő-, fém-, fa felületeket.

  Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

  Gyúlékony – A gyakori/ismételt bőrkontaktus száraz, repedezett bőrhöz vezethet. – Gyermek kezébe nem kerülhet – A gázokat/gőzöket/aeroszolokat ne lélegezzük be (a megfelelő jelöléseket a gyártó adja meg) – Tegyünk intézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés ellen – Munka közben megfelelő védőruházatot viseljünk – Az oltásához homokot, száraz oltóport vagy alkoholálló habot  használjunk – Vízzel ne oltsuk – Lenyelés esetén azonnal vegyünk igénybe orvosi segítséget, a csomagolást, címkét mutassuk meg – Ezt a terméket és a termékkel érintkező csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

  Ártalmatlanítás

  Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

  További részletek

  Hulladék kulcsszám: 55 502 (ÖNORM S 2100 szerint)

  EWC/EAK: 08 01 11

  Vízveszélyeztetési osztály: 1. osztály, a vizeket enyhén veszélyezteti.

  Veszélyességi osztály VbF szerint: A II

  ADR/RID: UN 1263, 3. osztály, III

  Alkalmazás: Csak építőipari felhasználásra.

  Ügyfélszolgálat

  Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

  Technical information

 • Műszaki Információk