Capatox

A biocid oldat alga-, gomba- és penészfoltokkal érintett felületek előkezelésére, kül- és beltérben.
caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/99485/037528_Capatox_10L.png

Alkalmazás

Vizes mikrobiocid oldat mely elősegíti és támogatja az algákkal-, gombákkal- és penésszel fertőzött kül- és beltéri felületek fertőtlenítését, tisztítását a következő bevonat alkalmazása előtt.

Termék típusa: PT2 fertőtlenítőszer (528/2012 /EU bicoid rendelet szerint).

Kiszerelés/csomagolási egység

Műanyag kanna
1 liter, 5 liter, 10 liter

Tárolás

Eredeti lezárt csomagolásban hűvös, fagymentes helyen.

Sűrűség

kb. 1,02 g/cm3

Kiegészítő termék

Fungitex-W, Indeko-W

A termék felhasználási területe a 606. számú Műszaki Információban definiáltak alapján.

Beltér 1Beltér 2Beltér 3Kültér 1Kültér 2
+++++
(–) nem alkalmazható / (○) korlátozottan alkalmazható / (+) alkalmazható

A felhasználás módja

A fertőzött beltéri felületeket mechanikus úton (dörzsöléssel, kaparással) vagy nedves technikával (ecsettel, kefével) tisztítsa meg. Homlokzati felületeken az alga-, gomba- és penészréteget magasnyomású mosóberendezéssel el kell távolítani. A tisztítási folyamat során be kell tartani a jogi- és hatósági előírásokat, mint pl.: biológiai- és veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet.
A kapaszkodó kacsos növényeket mechanikusan el kell távolítani vagy leégetni.

A megtisztított felületet kenjük át Capatox-al majd hagyjuk megszáradni.

Felhasználás

Kb. 50-150ml /m2  sima alapfelület esetén. Az anyagfelhasználás nagymértékben függ az alapfelület minőségétől és a felhordás módjától. A Capatox-ot mindig hígítatlanul alkalmazza.

Szerszámok

A felhordást ecsettel vagy kefével kell végezni.

Szerszámok tisztítása

Használatot követően azonnal vízzel.

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Gyermekektől elzárandó. A termék használata közben ne egyen, igyon vagy dohányozzon. Bőrirritációt okoz. Súlyos szemirritációt okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Kerülje a környezetbe jutást. Viseljen védőkesztyűt / védőruházatot / szemvédőt / arcvédőt. HA BŐRRE KERÜL: azonnal mossa le bő vízzel és szappannal. SZEMBE KERÜLÉS esetén: néhány percig óvatosan öblítse ki vízzel. Ha lehetséges távolítsa el a kontaktlencséket majd folytassa az öblítést. Amennyiben a szemirritáció továbbra is fennáll, forduljon szakorvoshoz. Bőrirritáció esetén: forduljon szakorvoshoz.
Szakemberek számára készült termék. Csiszoláskor használjon P2 szűrőt. A biocid termékeket mindig kellő óvatossággal használja! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációt!

Ártalmatlanítás

Az anyagot és az összes kapcsolódó csomagolást biztonságos módon, a helyi- és a nemzetközi hatóságok követelményeinek megfelelően kell ártalmatlanítani. Újrahasznosításhoz csak üres kiszerelést szabad szelektív hulladék feldolgozóba leadni.

EU határérték a VOC tartalomra

Erre a termékcsoportra vonatkozóan nincsen EU-határérték. Ez a termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Összetevők feltüntetése - nyilatkozat

Víz, adalékok, alkil-dimetil-benzil-ammónium-klorid.
Biocid szerek: 16 g/l Benzil-C8-18-Alkildimetil-kloridok (CAS-szám: 68424-85-1)

Ökológiai közlemények

A megtisztított és ezt követően Capatox-al kezelt felületeket az alkalmazási utasítást követve nem szükséges mosni így általában nem keletkezik szennyvíz. Amennyiben a szerszámok tisztítása Capatoxot tartalmazó szennyvizet eredményez, szennyvízcsatornán keresztül biológiai szennyvíztisztító telepekbe vezethető, mivel a kationos felületaktív anyagokat a mosó- és tisztítószerekben lévő anionos felületaktív anyagok inaktiválják és biológiailag lebontják.

A Capatoxot nem szabad földfelszíni vizekbe (ideértve az esővízcsatornát is) engedni, és nem szabad, hogy elérje a felszín alatti vizeket. A hatóanyag összeférhetetlen a hidegvérű állatokkal (pl.: halak).

Homlokzati munkáknál a növényzetet és a cserjéket a homlokzat közvetlen közelében valamint a talaj védelme érdekében meg kell védeni. A növényi károsodás akkor következik be, ha a növények közvetlenül érintkeznek az oldattal.

Amennyiben a Capatox oldat kismennyiségben (fröccsenés) behatol a talajba, a hatóanyag a föld legfelső rétegében lévő kationos felületaktív tulajdonságok miatt szuszpendálva marad, nem szívódik mélyre, majd lebomlik. A talaj vagy a talajvíz tartós károsodása nem várható, állapotukat nem veszélyezteti.

Egészségügyi óvintézkedések

A Capatox egy speciális tisztítószer kül- és beltéri felületek számára. Kationos felületaktív anyagot tartalmaz, az alkil-dimetil-benzil-ammónium-kloridot. A hatóanyagot kationos szappanként nevezik az élelmiszeriparban és felület fertőtlenítésre alkalmazzák tejüzemekben, sörfőzdékben, húsfeldolgozó üzemekben valamint kórházakban, üvegházakban és kisebb uszodákban.
A kozmetikai iparban a dezodorok aktív összetevője ahol engedélyezett konzerváló hatóanyag a kozmetikai termékek számára.
A gyógyszeriparban szemcseppek és injekciós anyagokban alkalmazható, mint konzerváló anyag. A bőrfertőtlenítés esetében alkotóeleme a sebes tisztítószereknek, kézi- és egyéb fertőtlenítőszereknek valamint a kórházakban alkalmazott kézmosószerekben és előrecsomagolt fertőtlenítő papír-törlőkendőkben.
A Capatox hatóanyagának széleskörű alkalmazása igazolja, hogy a Capatox biztonságosan használható épületek kül- és beltéri felületein történő megfelelő kezelés során.

További részletek

Lásd a termék Biztonság Adatlapját.

Műszaki tanácsadás

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok előkészítésével. Abban az esetben, ha a jelen műszaki információ nem tartalmazza az adott alapfelületet, szükséges cégünkkel ill. tanácsadóinkkal felvenni a kapcsolatot.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki információ

Biztonsági adatlapok