caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/218713/062035_Capaplex.png

Capaplex

Vízzel hígítható, speciális alapozó kül- és beltéri használatra. Beltérben a végső festett felületek, valamint tapéták befejező rétegenként, mint védő bevonat is használható.

 • Alkalmazás

  A Capaplex egy vízzel hígítható magas diszperziós tartalmú színtelen alapozó, amely szilárd vagy egyenetlen nedszívó stabil aljzatok kiegyenlítésére szolgál. Különösen alkalmas pórusbeton felületekre. Az alapozástő következő bevonatrétegek bedolgozási (nyított) idejét a Capaplex jelentősen megnöveli. Mosható, színtelen védőbevonatként is alkalmazható emulziós festékekhez és papírtapétákhoz.

  Tulajdonságok

  • Alapozó porózus betonhoz
  • Magas kötőanyag tartalom
  • Fényes bevonat a belső terekhez
  • Belső festékbevonatok befejezése
  • Tapéták és beltéri festékbevonatok felületi védelméhez

  Bázis

  Módosított vizesbázisú műanyag diszperzió.

  Kiszerelés/csomagolási egység

  Műanyag kanna
  1 l / 5 l / 10 l

  Színek

  Transzparens

  Tárolás

  Hűvös, de fagymentes helyen.

  Sűrűség

  kb.: 1,0 g/cm3

  A termék felhasználási területe a 606. számú Műszaki Információban definiáltak alapján.

  Beltér 1Beltér 2Beltér 3Kültér 1Kültér 2
  +++++
  (–) nem alkalmazható / (○) korlátozottan alkalmazható / (+) alkalmazható

  Alkalmas alapfelületek

  Az alapfelület legyen stabil, szilárd, száraz, valamint tiszta és minden olyan anyagtól mentes, mely csökkenti a megfelelő tapadást. Vegye figyelembe a német VOB C részét, a DIN 18 363 3. bekezdését. Kérjük, olvassa el a 650. számú (Alapfelületek és azok előkezelése) műszaki adatlapunkat a különféle felületek alkalmasságról és a szükséges előkezelésről.

  A felhasználás módja

  Ecsettel, kefével, hengerrel és Airless gépi szórással. Hengerrel történő hatékony alkalmazás az alapfelület függvényében lehetséges.

  Hígítás

  Vízzel, az alapfelület mínőségének megfelelően.

  Bevonatrendszer

  Normál nedszívású alapfelületeken hígítsa a Capaplexet 1-2 egységnyi vízzel. Erősen nedszívó felületeken a Capaplexet 3-4 egységnyi vízzel hígítsa és „nedves a nedvesre” eljárással alkalmazza a megfelelő telítettségig. A legtöbb esetben elegendő az egyrétegű alapozás. Bevonat nélküli pórusbetonon a Capaplexet 3 egységnyi vízzel hígítva alkalmazza.

  Selyemmatt bevonatokhoz vagy tapétavédő bevonatként beltérben a Capaplex-et 1-2 egységnyi vízzel, matt bevonatok esetén 4 egységnyi vízzel hígítsa. Selyemfényű bevonatok esetében a Capaplexet hígítatlanul alkalmazza. Fényes bevonatok esetén elengedhetetlen egy minta felület készítése a fényesség szintjének meghatározásához.

  Enyves festékek nemesítéséhez vagy enyvezett festékekhez kb. 5% Capalex-et kell hozzáadagolni.

  Felhasználás

  Kb. 50-200 ml/m2 rétegenként az alapfelület nedvszívásától, egyenetlenségétől és a felhasználás módjától függően. Durva felületen értelemszerűen több. A pontos felhasználást a kivitelezés helyszínén próbafelhordással kell meghatározni.

  Feldolgozási feltételek

  A feldolgozás és a száradás során a környezetnek, az anyagnak és a felületnek +5 °C és +30 °C hőmérséklet között kell lennie.

  Száradás/száradási idő

  +20 ° C-on és 65% relatív páratartalom mellett kb. 12 óra után újra felhasználható. Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalomnál a száradási idő arányosan növekszik.

  Szerszámok

  Ecsettel, kefével, hengerrel és Airless gépi szórással. Hengerrel vagy magasnyomású szóró berendezésekkel történő alkalmazás kevésbé alkalmas.

  Szerszámok tisztítása

  Használatot követően azonnal vízzel.

  Airless alkalmazhatóság

  Szórási szög: 60°
  Fúvóka mérete: 0,029"
  Szórási nyomás: 50 bar

  Használatot követően a gépet tiszta vízzel azonnal meg kell tisztítani.

  Megjegyzés

  A Capaplex nem alkalmas vízterhelésnek kitett vízszintes felületekre. A Capaplex speciális összetétele és tulajdonságai miatt más anyagokkal nem keverhető.

  Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

  Allergiás bőrreakciót válthat ki. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Védőkesztyű/ szemvédő használata kötelező. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Tartalmaz: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on.

  Ártalmatlanítás

  Az anyagot és az összes kapcsolódó csomagolást biztonságos módon, a helyi hatóságok követelményeinek megfelelően kell ártalmatlanítani. Újrahasznosításhoz csak teljesen üres kiszerelést szabad szelektív hulladék feldolgozóba leadni. Folyékony anyagmaradékot régi bevonatok (festék, vakolat) gyűjtőhelyén kell ártalmatlanítani, beszáradt anyagmaradékot építési, bontási, kommunális hulladékként vagy háztartási hulladékként ártalmatlanítható.

  EU határérték a VOC tartalomra

  EU határérték erre a termékre (kategória A/h): 30 g/l (2010). Ez a termék max. 5 g/l VOC-t tartalmaz.

  Termékkód festékek és zománcok

  GISCODE BSW20

  Összetevők feltüntetése - nyilatkozat

  Polivinil-acetát gyanta, víz, észter-alkohol, adalékanyagok, tartósítószerek.

  További részletek

  Lásd a biztonsági adatlapot.

  Műszaki tanácsadás

  Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok előkészítésével. Abban az esetben, ha a jelen műszaki információ nem tartalmazza az adott alapfelületet, szükséges cégünkkel ill. tanácsadóinkkal felvenni a kapcsolatot. Örömmel állunk rendelkezésre részletes, az adott objektumra vonatkozó szaktanácsadással.

  Ügyfélszolgálat

  Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

  Műszaki információ

  Biztonsági adatlapok