caparol_pim_import/caparol_hu/products/image/218707/062029_Dupa-Haftgrund.png

Dupa-Haftgrund

Oldószer alapú, pigmentált, aromamentes alapozó kül- és beltéri felületekhez.
 • Alkalmazás

  Fehéren pigmentált, tapadást elősegítő és felület megerősítő alapozó, kifejezetten kültéri felületekhez. Különösen alkalmas krétásodó, de még hordképes régi aljzatokhoz, valamint csiszolt felületeken, melyen fedőbevonatként Caparol Duparol-t kell alkalmazni. Más fedőréteg is lehetséges, de ez esetben a felhasználás helyszínén ellenőrizni kell az alkalmazhatóságot.
  A Dupa-Haftgrund hígítatlanul, polisztiroltartalmú építőanyagokhoz is alkalmas.

  Tulajdonságok

  • Tapadás elősegítő
  • Tömör, enyhén nedvszívó aljzatokhoz
  • Felhasználható polisztirol tartalmú építőanyagokhoz
  • Megerősíti a krétásodó régi, de hordképes felületeket
  • Legfeljebb 0 ° C hőmérsékletig feldolgozható

  Bázis

  Polimergyanta

  Kiszerelés/csomagolási egység

  10 l

  Színek

  Fehér

  A Dupa-Haftgrund különböző színárnyalatokban gyárilag színezhető.

  Fényességi fok

  matt

  Tárolás

  Hűvös, de fagymentes helyen elzárva tárolandó.

  Sűrűség

  kb.: 1,2 g/cm3

  Kiegészítő termék

  Duparol, Duparol-W

  A termék felhasználási területe a 606. számú Műszaki Információban definiáltak alapján.

  Beltér 1Beltér 2Beltér 3Kültér 1Kültér 2
  ---++
  (–) nem alkalmazható / (○) korlátozottan alkalmazható / (+) alkalmazható

  Alkalmas alapfelületek

  Az alapfelület legyen stabil, szilárd, száraz, valamint tiszta és minden olyan anyagtól mentes, mely csökkenti a megfelelő tapadást. Vegye figyelembe a német VOB C részét, a DIN 18 363 3. bekezdését. Kérjük, olvassa el a 650. számú (Alapfelületek és azok előkezelése) műszaki adatlapunkat a különféle felületek alkalmasságról és a szükséges előkezelésről.

  A felhasználás módja

  A Dupa-HaftGrund csak oldószerálló szerszámokkal (ecset, kefe, henger) alkalmazható.

  Hígítás

  Maximum 20% Dupa-Putzfestigerrel hígítható.
  Normál nedvszívású alapfelületeken hígítsa a Dupa-HaftGrundot 10% Dupa-Putzfestigerrel, erősen nedvszívó felületeken 20% Dupa-Putzfestigerrel.

  Bevonatrendszer

  Az alapfelület nedvszívó képességétől függően 1 vagy 2 rétegben alkalmazandó.

  Felhasználás

  Kb. 180-220 ml/m2 rétegenként az alapfelület nedvszívásától, egyenetlenségétől és a felhasználás módjától függően. Durva felületen értelemszerűen több. A pontos felhasználást a kivitelezés helyszínén próbafelhordással kell meghatározni.

  Feldolgozási feltételek

  Alsó hőmérsékleti határ feldolgozás és száradás során:
  0 ° C-ig is felhasználható, mikor az alapfelület száraz és jégmentes.

  Száradás/száradási idő

  +20 ° C-on és 65% relatív páratartalom mellett kb. 12 óra után újra felhasználható. Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalomnál a száradási idő arányosan növekszik.

  Szerszámok

  Oldószerálló ecsettel, kefével és hengerrel.

  Szerszámok tisztítása

  Használatot követően tisztítsa meg a szerszámokat DisboADD 419-el vagy ecset- és kefetisztítóval.

  Megjegyzés

  A Dupa-HaftGrund nem kompatibilis más anyagokkal, valamint a Duparol, Duparol-W termékekkel! Ezért más anyagokkal nem keverhető!

  Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

  Tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemkárosodást okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. Elzárva tárolandó.
  Tartalmaz: N, N'-etán-1,2-diil-bisz (12 hydroxyoctadecan-1-amid). Allergiás bőrreakciót válthat ki.

  Ártalmatlanítás

  Az anyagot és az összes kapcsolódó csomagolást biztonságos módon, a helyi hatóságok követelményeinek megfelelően kell ártalmatlanítani. Újrahasznosításhoz csak teljesen üres kiszerelést szabad szelektív hulladék feldolgozóba leadni. Folyékony anyagmaradékot régi bevonatok (festék, vakolat) gyűjtőhelyén kell ártalmatlanítani, beszáradt anyagmaradékot építési, bontási, kommunális hulladékként vagy háztartási hulladékként ártalmatlanítható.

  EU határérték a VOC tartalomra

  EU határérték erre a termékre (kategória A/h): 750 g/l (2010). Ez a termék max. 750 g/l VOC-t tartalmaz.

  Termékkód festékek és zománcok

  GISCODE:   BSL40                          
  (korábban: M-GP02)

  Összetevők feltüntetése - nyilatkozat

  Polivinil-acetát gyanta, kalcium-karbonát, titán-dioxid, szilikátok, alkoholok, víz, adalékanyagok.

  További részletek

  Lásd a biztonsági adatlapot.

  Műszaki tanácsadás

  Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok előkészítésével. Abban az esetben, ha a jelen műszaki információ nem tartalmazza az adott alapfelületet, szükséges cégünkkel ill. tanácsadóinkkal felvenni a kapcsolatot. Örömmel állunk rendelkezésre részletes, az adott objektumra vonatkozó szaktanácsadással.

  Ügyfélszolgálat

  Caparol Ügyfélszolgálat:Telefon: +36/1-264-8914Fax: +36/1-262-0467E-mail: caparol@caparol.hu

  Műszaki információ

  Biztonsági adatlapok